Κατάλογος και τεχνικό εγχειρίδιο 2018/2019 της Blum

578 Τεχνολογίες κίνησης ▶ Μονές εφαρμογές SERVO-DRIVE ▶▶ SERVO-DRIVE flex Κατάλογος 2018/2019 • KA-130 SERVO-DRIVE flex για ψυγεία και καταψύκτες Online κωδικός DQE85A Πληροφορίες παραγγελίας Ψυγείο – ύψος εσοχής NH ≤ 1780 mm Καταψύκτης – ύψος εσοχής NH < 1780 mm 17 SERVO-DRIVE flex σετ Χρώμα Κωδικός R7035 Z10C500A Αποτελείται από: 9 1 x Μονάδα οδηγών 17a 2 x Τακάκι 17b 2 x Στερέωση μετώπης 17c 1 x Κάλυμμα μετώπης 17d 1 x Θήκη σύνδεσης 1 3 x Αποστάτης Blum 12a 1 x Κόμβος σύνδεσης 17e 11 x Νοβοπανόβιδες 17f 1 x Διάταξη συγκράτησης συναρμολόγησης 16 Μετασχηματιστής Blum 12 W Κατάλληλο μόνο για μία μονάδα οδηγών Προσαρ- μογέας δικτύου Πακέτο γλωσ- σών Κωδικός Προσαρ- μογέας δικτύου Πακέτο γλωσ- σών Κωδικός E A ☎ Z10NA30EAF E F ☎ Z10NA30EFF E B ☎ Z10NA30EBF B A ☎ Z10NA30BAF E C ☎ Z10NA30ECF K D ☎ Z10NA30KDF E D ☎ Z10NA30EDF U G ☎ Z10NA30UGF E E ☎ Z10NA30EEF Προσαρμογέας δικτύου ¹ E B K U Πακέτο γλωσσών A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH Περιγραφές γλώσσας όπως ορίζονται στο ISO-639 Αποτελείται από: 16 1 x Μετασχηματιστής Blum 12 W Συμπ. καλώδιο, 1120 mm (μη επεκτάσιμο) Άλλοι συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι κατόπιν παραγγελίας ¹ Βλ. κεφάλαιο πληροφοριών για αναλυτικό κατάλογο αγορών Τεχνολογίες κίνησης ▬ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα τυπικά εντοι- χισμένα ψυγεία και καταψύκτες ▬ Μικρό ύψος εσοχής NH για μονάδα οδηγών τουλά- χιστον 60 mm ▬ Προσαρμοστικό σύστημα ▬ Σύστημα αυτόματου κλεισίματος για ακούσιο άνοιγμα ▬ Προστασία από άσκηση πίεσης λόγω στήριξης ▬ Ασφάλεια εκτίναξης ▬ Εύκολη συναρμολόγηση και εγκατάσταση ▬ Δεν είναι κατάλληλο για: ψυγεία και καταψύκτες χωρίς ντουλάπι, καταψύκτες με μονάδα βάσης (ύψος εσοχής NH ≥ 1780 mm), καλάθια ψυγείου

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2NzA=