Κατάλογος και τεχνικό εγχειρίδιο 2020/2021

352 Κατάλογος 2020/2021 • KA-140 Πλευρά συρταριού ύψους N = 54 mm Πλευρά συρταριού ύψους Μ = 86 mm Πλευρά συρταριού ύψους Κ = 118 mm Πλευρά συρταριού ύψους Η = 150 mm Το METABOX BLUMOTION διασφαλίζει αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο Για απλή επιλογή προϊόντων και παραγγελία της διαθέσιμης γκάμας, χρησιμοποιήστε τον διαμορφωτή προϊόντων Ένα σύστημα υψηλής ποιότητας με λίγα συστατικά μέρη Τα συρτάρια METABOX κατασκευάζονται από λίγα μόνο συστατικά μέρη. Χρησιμοποι- ώντας το αποδεδειγμένης αξίας σύστημα Box, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Τα σταθερά υλικά και η προσεκτική συναρμολόγηση διασφαλί- ζουν τις καλύτερες τιμές σταθερότητας – έως και 30 kg μέγιστη φέρουσα ικανότητα. BLUMOTION – Αθόρυβο και αβίαστο κλείσι - μο για METABOX Η δοκιμασμένη και αποδεδειγμένης αξίας λειτουργία του BLUMOTION διατίθεται επίσης προαιρετικά για το METABOX απλής επέκτα- σης. Ανεξάρτητα από τη δύναμη που ασκείται και το βάρος των αποθηκευμένων αντικειμέ- νων. Εξαιρετικά πρακτικό και οικονομικό: Για πλάτος ντουλαπιού έως και 900 mm, χρειάζε- στε μόνο μία μονάδα BLUMOTION. ▶ METABOX Απλό. Εξαιρετικό. Αποδεδειγμένης αξίας. Συστήματα Box Short-URL www.blum.com/configurator Συστήματα Box

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2NzA=