Κατάλογος και τεχνικό εγχειρίδιο 2020/2021 της Blum

1b 1g 1e 1c 2 1d 3 1a 1f 1h 1h 14 x 546 Επιπλέον προϊόντα ▶ Εφαρμογές ντουλαπιών Κατάλογος 2020/2021 • KA-140 SPACE STEP Online κωδικός DQHKHA Πληροφορίες παραγγελίας 1 SPACE STEP σετ Ονομαστικό μήκος NL (mm) Χρώμα Κωδικός 410 Γκρι orion, ματ Z95.4100 460 Γκρι orion, ματ Z95.4600 1a 1 x TANDEM 561Hxxx1B95 αριστερά/δεξιά 1b 2 x Κάθετο στήριγμα 1c 2 x Γωνιακός σύνδεσμος 1d 2 x Βοηθητικά πόδια 1e 2 x Σύνδεσμος πλάτης 1f 1 x Φυράμι μετώπης (μαγνήτης και πλάκα συγκράτησης) 1g 4 x Αποστάτης Blum Πλάτος κουτιού KB > 900 mm, χρησιμοποιήστε 4 αποστάτες Blum 1h 2 x Αυτοκόλλητο (πληροφορίες ασφαλείας και αυτοκόλλητο πληροφοριών κατασκευαστή) – 14 x Βίδες επίπεδης κεφαλής Ø 4 x 15 mm – 1 x Οδηγίες εγκατάστασης Αξεσουάρ Σημείωση Μέγ. φέρουσα ικανότητα 150 kg Είναι δική σας αρμοδιότητα, ως κατασκευαστή, να προσδιορίσετε την πραγματική φέρουσα ικανό- τητα των επίπλων που κατασκευάζετε και περιλαμβάνουν το SPACE STEP σύμφωνα με το πρότυ- πο EN-14183, η τιμή αυτή πρέπει να αναφέρεται στο αυτοκόλλητο πληροφοριών κατασκευαστή Προτεινόμενο υλικό Πλάτος κουτιού KB > 900 mm, χρησιμοποιήστε 4 αποστάτες Blum Τοποθέτηση των ετικετών Το πρότυπο EN-14183 απαιτεί και οι δύο ετικέτες να είναι τοποθετημένες σε εμφανές σημείο Καλάθι κάτω από το SPACE STEP Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο οδηγοί 30 ή 40 kg Η δυναμική φέρουσα ικανότητα για το καλάθι κάτω από το SPACE STEP είναι 20 kg ▬Δίνει πρόσβαση στο επόμενο επίπεδο αποθήκευσης στα ντουλάπια τοίχου ▬Δημιουργεί επιπλέον αποθηκευτικό χώρο στο καλά- θι κάτω από το SPACE STEP ▬Μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα συστήματα box και οδηγών της Blum ▬Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις τεχνολογίες κίνησης της Blum ▬Μεγάλη ευελιξία: το SPACE STEP μπορεί να χρησι- μοποιηθεί σε όλους τους χώρους του σπιτιού 3 Πλαϊνός αποστάτης Blum Υλικό Χρώμα Κωδικός Πλαστικό Γκρι orion, ματ Z95D4100 Για την εγκατάσταση των οδηγών καλαθιού, για όλα τα συστήματα box και οδηγών Blum Προτεινόμενη επιφάνεια σκαλιού Η επιφάνεια του σκαλιού πρέπει να είναι αντιολισθητική Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με απευθείας τοποθέτηση αντιολισθητικού τάπητα στην επιφά- νεια του σκαλιού είτε με τη χρήση πάνελ από αντιολισθητικό υλικό Για να βεβαιωθείτε ότι το SPACE STEP στηρίζεται στη θέση του με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια, η υποκείμενη επιφάνεια και η επιφάνεια του σκαλιού πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή 2 Οριζόντιο προφίλ Υλικό Μήκος (mm) Κωδικός Αλουμίνιο 1040 Z95Q1040A Για κοπή κατά διάσταση Σύσταση: πλάτος κουτιού KB 1200 mm, χρησιμοποιήστε 2 τμχ. για να αποτρέψετε την υπερβο- λική καταπόνηση κάμψης Kοπή Εσωτερικό πλάτος ντουλαπιού LW – 130 mm Συνιστάται 3φυλλο πάνελ (3S) πάχους τουλάχιστον 21 mm για το σκαλί της μπάζας Σχεδιασμός Επιπλέον προϊόντα

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2NzA=