Katalog a příručka Blum 2022-2023 _cs

13 moving ideas Katalog 2022/2023 • KA-150 Služby Př i vaší každodenní práci vám posk y tujeme podporu v podobě ser visních služeb, šit ých na míru vašim procesům. Kvalita Neustále se snažíme zdokonalovat jak naše v ýrobk y a služby, tak i sebe samotné. Naši tradici zahájil pan Julius Blum v roce 1952. Tehdy v yráběl ozuby, k teré sloužily jako ochrana pro koně před sk louznutím. Instalovaly se na koňské podkov y. Dnes dodáváme inovativní kování záka zní kům ve více než 120 zemích. Kvalita bydlení Př ispíváme k v yššímu komfor tu a dokonalejší funkčnosti náby tku př i jeho každodenním používání. Sor timent Vše z jednoho zdroje: dí k y ší ř i našeho sor timentu, můžete nastavovat současné i budoucí trendy bydlení. Inspirace Celosvětově pozorujeme trendy v oblasti bydlení, a provádíme v ýzkum pro nová řešení náby tku. O své poznatk y se s vámi ochotně dělíme. Inovace Jsme stále v pohybu. S obrovsk ým očekáváním a nadšením pro inovace, pro vás v y ví jíme nové produk t y a služby. Důvěra Neseme plnou odpovědnost za naše par tnerst ví, naše zaměstnance, za společnost a životní prostředí.

RkJQdWJsaXNoZXIy