Blum Catalogue 2022-2023 CS_V4

13 moving ideas Katalog 2022/2023 • KA-150 Kvalita bydlení V oblasti každodenní ho používání náby tku př ispíváme k v yššímu komfor tu a dokonalejším funkcím. Sor timent Vše společně a nerozdí lně: dí k y univer zální paletě našich produk tů budete realizovat ak tuální i budoucí trendy v oblasti bydlení. Inspirace Celosvětově provádíme sledování trendů v oblasti bydlení, a také v ýzkum pro řešení náby tku zítřka. O své poznatk y se s vámi ochotně dělíme. Inovace Jsme stále v pohybu. S obrovsk ým očekáváním a badatelsk ým nadšením, pro vás v y ví jíme nové produk t y a služby. Služby Př i vaší každodenní práci vám posk y tujeme podporu v podobě ser visních služeb, šit ých na míru vašim procesům. Kvalita Neustále se snažíme zdokonalovat jak naše v ýrobk y a služby, tak i sebe samotné. Důvěra My neseme plnou odpovědnost. Za naše par tnerst ví, naše spolupracovní k y, za společnost a životní prostředí. Naši tradici zahájil pan Julius Blum v roce 1952. Tehdy v yráběl ozuby, k teré sloužily jako ochrana pro koně před sk louznutím. Instalovaly se na koňské podkov y. Dnes dodáváme inovativní kování záka zní kům ve více než 120 zemích.

RkJQdWJsaXNoZXIy