Katalog a příručka Blum 2022-2023 _cs

7 MERIVOBOX Katalog 2022/2023 • KA-150 Odkaz na stránku MERIVOBOX 256 Short-URL www.blum.com/i355 MERIVOBOX modular s řešením BOXCAP MERIVOBOX modular s rel ingem MERIVOBOX modular s řešením BOXCOVER Plat forma S malým množst vím komponent v y t voříte široké spek trum. Vaše v ýroba bude zároveň efek tivnější a hospodárnější! Univer zální a přece tak jednoduché. Design Pro MERIVOBOX jsou charak ter istické přímé linie a strohý design. Vy t voř te rozmanit ý a osobit ý náby tek! Minimalistick ý znamená charak ter istick ý. Funkce Zcela nově v y vinutá koncepce vodicích lišt zajistí k lidný chod a v ysokou nosnost. Lehk ý a zároveň stabilní chod. Zpracování Je úplně jedno, pro k terou var iantu se rozhodnete – jednotlivé úkony př i zpracování vždy zůstanou snadné, nastavení jsou vždy stejná. Zpracování zásuvek je velmi snadné.

RkJQdWJsaXNoZXIy