Blum Catalogue V5 HR

Katalog i radni priručnik 2022/2023 www.blum.com

① ② ③ Vaš prečac do interneta Katalog 2022/2023 • KA-150 Web -kôd Short-URL www.blum.com/configurator Primjer Web -kôd DQBQ2M Short-URL Primjer Pomoć prilikom planiranja i naručivanja Short-URL www.blum.com/planningtools QR-Code Primjer Videozapis o primjeni Short-URL www.blum.com/gmSum Kako biste se u svakom trenutku mogli koristiti opsežnim i aktualnim informacijama o proizvodima, povezali smo katalog s našim internetskim svijetom. Sa stranice proizvoda u katalogu možete ući u našu uslugu E-SERVICES u samo jednom koraku. S pomoću mrežnih kodova možete doći izravno do željenog proizvoda u konfiguratoru proizvoda. Time brzo i jednostavno dobivate informacije u vezi s planiranjem, provjerene popise dijelova proizvoda za izravnu narudžbu kod trgovca i još mnogo toga. U katalogu uz naše proizvode možete pronaći kratke URL adrese i QR kodove. Oni će vas izravno prebaciti na naše detaljne digitalne informacije, npr. izbornik dizajna, informacije o montaži, demontaži i namještanju, videozapise o primjeni ili smjernicu o strojevima. Unesite mrežne kodove u konfigurator proizvoda tvr tke Blum i uz popis dijelova proizvoda dobit ćete i informacije o dostupnom programu, obradi i prodaji. Kratka web-adresa omogućuje vam da pristupite dodatnim informacijama o proizvodu, kao što su upute za montažu za ispis, brošure i tehničke informacije. Otvorite informacije o obradi i podrobne sadržaje o proizvodima tvr tke Blum s pomoću QR koda – također i na licu mjesta kod klijenta. ② Konfiguracija okova U konfiguratoru proizvoda najvažniji su filtri postavljeni unaprijed – konfigurirajte cijelu primjenu uz samo nekoliko klikova. ③ Izrada popisa dijelova Na kraju ćete dobiti gotov popis dijelova proizvoda koji možete prenijeti u internetsku trgovinu odabranih trgovaca samo jednim klikom. ① Unos ili klik mrežnog koda Unesite mrežni kod u konfigurator proizvoda tvr tke Blum ili kliknite mrežni kod u PDF-u.

Sustavi spojnica Sustavi spojnica Pregled 69 CLIP top BLUMOTION | CLIP top – spojnice Montaža CLIP spojnica bez korištenja alata 70 BLUMOTION za vrata 156 TIP-ON za vrata 170 MODUL – spojnice Montaža pomoću naticanja 174 Box sustavi Box sustavi Pregled 189 TANDEMBOX plus 348 LEGRABOX 190 TIP-ON BLUMOTION za TANDEMBOX 350 TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX 244 SERVO -DRIVE za LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX 358 TIP-ON za LEGRABOX 250 MERIVOBOX 256 METABOX 390 TIP-ON BLUMOTION za MERIVOBOX 296 TANDEMBOX antaro 302 Sustavi vodilica Sustavi vodilica Pregled 415 MOVENTO 416 TIP-ON BLUMOTION za MOVENTO 434 TIP-ON za MOVENTO 440 TANDEM 446 SERVO -DRIVE za MOVENTO | TANDEM 492 Sustavi unutarnjih pregrada Sustavi unutarnjih pregrada Pregled 527 AMBIA-LINE za LEGRABOX | MERIVOBOX 528 AMBIA-LINE kuhinjska pomagala 538 ORGA-LINE za TANDEMBOX 540 ORGA-LINE kuhinjska pomagala 554 Tehnologije kretanja Tehnologije kretanja Pregled 559 SERVO -DRIVE pojedinačne primjene 562 Ostali proizvodi Ostali proizvodi Pregled 573 Primjena u ormarima SPACE STEP 574 Sustavi za zatvaranje CABLOXX 582 Sustavi za pričvršćivanje EXPANDO T 584 Elementi za vješanje ormara na zid 586 Element za spajanje stranica 587 E-SERVICES i pomagala pri obradi E-SERVICES i pomagala pri obradi Pregled 591 E-SERVICES 592 Strojevi za bušenje i postavljanje okova tvrtke MINIPRESS top | MINIPRESS 604 Uređaji za montažu BOXFIX 644 Šablone 650 Informacije Informacije Pregled 699 Opće informacije 700 Informacije o sustavu podizno -preklopnih okova 704 Informacije o sustavima spojnica 706 Informacije o box sustavima i sustavima vodilica 712 Tvrtke kćeri tvrtke Blum, predstavništva i adrese za kontakt 720 Indeks br. artikla 728 Sustavi podizno - okretnih okova Sustavi podizno -okretnih okova Pregled 15 AVENTOS HF – podizno -preklopni okov Standard | SERVO-DRIVE 18 AVENTOS HS – podizno -zakretna vrata Standard | SERVO-DRIVE 30 AVENTOS HL – visoko podizni preklop Standard | SERVO-DRIVE 36 AVENTOS HK top – visoki preklop Standard | SERVO-DRIVE | TIP-ON 42 AVENTOS HK-S – visoki preklop Standard | TIP-ON 52 AVENTOS HK-XS – visoki preklop Standard | TIP-ON 58

1 Što radimo za vas Katalog 2022/2023 • KA-150 Koji je vaš sljedeći projekt? Bez obzira na to što vam je sad na umu: Blum je dio toga. Bilo da se radi o kuhinji ili kupaonici, dnevnom boravku ili spavaćoj sobi – mi imamo proizvode s pomoću kojih svoje projek te k valitetno možete provesti u djelo. Da bi to ostalo tako, uvijek unaprijed planiramo koje će vam primjene trebati u budućnosti i kak va vam podrška olakšava posao. U našemu katalogu i priručniku pronaći ćete sve proizvode i informacije o našim uslugama kako bi vaš projek t bio uspješan.

2 Katalog 2022/2023 • KA-150 Ideje iz tvrtke Blum za bolju kvalitetu stanovanja Bilo kuća ili stan, velika ili mala površina – imamo inspirativne pr imjene u ormar ima za ra zne stambene prostore. Osim toga, dajemo vam i prak tične informacije o ergonomiji, prostoru za spremanje, k valiteti kretanja i dizajnu. Na mrežnoj stranici blum-inspirations.com pronaći ćete sve što vam je potrebno da ideje za namještaj provedete u djelo – pr imjer ice odgovarajuće usluge. Rado ćemo vam reći više o tome. Jednostavno kontak tirajte s nama! REVEGO S pomoću sustava pocket funkcionalni dijelovi stambenog prostora nastaju ili nestaju jednim potezom ruke. SPACE STEP Rješenje za ba ze omogućuje ergonomsk i pr istup višim ra zinama u svim stambenim prostor ima.

3 Blum Inspirations Katalog 2022/2023 • KA-150 Upute sa strane Otkrijte ostale ideje, odgovarajuće usluge za realizaciju i nadahnjujuće prodajne priče Short-URL www.blum.com/i362 Dizajn Inovativni okovi podržavaju vašu ideju dizajna i omogućuju provedbu trenutnih trendova namještaja. Ergonomija Za gornji ormar ić prek lopi su pr ik ladniji od vrata jer ne ograničavaju slobodu kretanja. SPACE TOWER Velik i ormar za živežne namirnice omogućuje prak tičan pr istup svim namirnicama. SPACE TWIN Usk i ormar ot vara prostor za rješenja po mjer i, pa čak i na neobičnim mjestima.

4 Katalog 2022/2023 • KA-150 Moja inspiracija savršeno je inscenirana: myLEGRABOX

5 myLEGRABOX Katalog 2022/2023 • KA-150 Upute sa strane myLEGRABOX 230 Short-URL www.blum.com/i357 LEGRABOX pure/ free Ba za: Sustavi LEGRABOX pure i LEGRABOX free nude vam izbor plemenitih, mat boja i posebno visokok valitetnu var ijantu plemenitog čelika na kojem ne ostaju otisci prstiju na površini. LEGRABOX special edit ion Posebna kolekcija: S neobičnim izgledom stranica na ba zi nove čađavo crne, mat boje te kao kombinacija mater ijala s plemenitim čelikom na kojem ne ostaju otisci prstiju na površini, 3D utisk ivanjem karbonskog izgleda ili struk tur iranim prema zom s imitacijom hrđe. LEGRABOX individual Vrh individualizacije: U potpunosti uživajte u st varalačkoj slobodi. Kombinacijom boja i mater ijala, otisk ivanjem, lasersk im graviranjem ili utisk ivanjem vašeg vlastitog dizajna nastaje namještaj po mjer i koji će oduševiti vaše kupce. Što god vas nadahnjuje – nud imo vam p r i k ladno r ješenje za ob l i kovanje kako b i s te b ox sus t av p ret vor i l i u LEGRABOX.

6 Katalog 2022/2023 • KA-150 MERIVOBOX Let’s create – platforma box za vaše ideje

7 MERIVOBOX Katalog 2022/2023 • KA-150 Upute sa strane MERIVOBOX 256 Short-URL www.blum.com/i355 Sus t av MERIVOBOX modular s ogradom Plat forma Sa samo nekoliko komponenti možete st vor iti vlastiti opsežni spek tar. U isto vr ijeme postići ćete i učinkovitiju proizvodnju! Svestrano, a opet toliko jednostavno. Dizajn Ravne linije i jedinst veni jezik dizajna karak ter istični su za sustav MERIVOBOX. Izradite ra znovrstan i osebujan namještaj! Spoj minimalizma i osebujnosti. Funkcija Potpuno novo osmišljeni koncept vodilica jamči iznimno tihi hod i visoku opteretivost. Neometan hod i istodobna stabilnost. Obrada Bez obzira na to za koju se var ijantu odlučite – koraci obrade uvijek su jednostavni, a način namještanja ostaje isti. Jednostavno dođite do preciznih rezultata. Sus t av MERIVOBOX modular s mehanizmom BOXCOVER Sus t av MERIVOBOX modular s mehanizmom BOXCAP

8 Katalog 2022/2023 • KA-150 Sustavi vodilica Kvaliteta od čelika za vaše ideje od drva

9 Sustavi vodilica Katalog 2022/2023 • KA-150 Upute sa strane Sustavi vodilica 414 Short-URL www.blum.com/i359 MOVENTO – otmjeni sustav vodilica Naša vodilica MOVENTO oduševljava svojom stabilnošću i visokom opteretivošću – od sada do 70 kg. Stoga je sustav vodilica idealan za kuhinju gdje spremate teške predmete poput lonaca ili tava. TANDEM – svestrani sustav vodilica Skr iveni sustav vodilica TANDEM svestrano je rješenje za vaše ideje od dr va. Njegov bogat program omogućuje vam posebnu fleksibilnost pr i oblikovanju. Odaber ite između velikog broja na zivnih duljina, ra zličitih vrsta izvlačenja i ra zreda opterećenja, kao i optimalnih tehnologija kretanja za blago i tiho ot varanje i zat varanje. Djelomično izvlačenje TANDEM s integriranom funkcijom TIP- ON Djelomično izvlačenje TANDEM dostupno je s integr iranom funkcijom TIP- ON. Time nudite više udobnosti svojim kupcima, uz manje posla za vas. Zahvaljujući integraciji u vodilicu, svojim kupcima možete ponuditi podršku pr i ot varanju – bez dodatnog napora pr ilikom obrade. Za montažu vam je potrebno samo još jednodijelno vratilo za sinkroniziranje.

10 Katalog 2022/2023 • KA-150 Market ing Nacr t | Planiranje | Ponuda Konstrukcija Narudžba E-SERVICES i pomagala pri obradi Dobra usluga je ona koja je dostupna onda kada je potrebna. Kao pouzdani par tner, uz naše proizvode nudimo vam usluge po mjer i i prak tična pomagala pr i obradi tijekom vašeg postupka. Podržavamo vas cijelim putem, od vaše ideje do gotovog namještaja. U našoj marketing knjižnici na internetu možete pronaći naše slike, videozapise, brošure i još mnogo toga na ra zličitim jezicima i u ra zličitim formatima. Jednostavno planirajte, konfigur irajte i spremajte svoje projek te na internetu. Vr lo jednostavno st vor ite trenutne popise dijelova proizvoda za svoju ponudu za kupce. Pr i konstrukciji korpusa i pr ipadajućih okova podržava vas naš konfigurator proizvoda i korpusa. Dobit ćete CAD podatke koje možete dalje upotrebljavati u svojem sof t veru za konstrukciju. S pomoću sučelja možete prenijeti potpune popise dijelova proizvoda iz naših konfiguratora izravno u internetske trgovine odabranih trgovaca.

11 E-SERVICES i pomagala pri obradi Katalog 2022/2023 • KA-150 Izrada Dostava | Montaža Postprodajne usluge Upute sa strane E-SERVICES 592 Short-URL www.blum.com/i361 Jednostavno prenesite svoje rezultate planiranja iz konfiguratora u digitalnom obliku na MINIPRESS sa sustavom EASYSTICK. S pomoću pomagala pr i obradi poput šablona i strojeva za montažu proizvodnja je br za i precizna. U aplikaciji EASY ASSEMBLY pronaći ćete sve odgovore na pitanja o montaži i namještanju okova, uk ljučujući videozapise. Rado ćemo vam osobno pomoći i nakon kupovine. Osoba za kontak t iz t vr tke Blum ponudit će vam odgovore na sva pitanja u vezi s našim proizvodima i uslugama.

12 Katalog 2022/2023 • KA-150 Vjerujemo da ideje mogu pokrenuti svijet. Kako biste mogli realizirati svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, nadahnjujuće koncepte namještaja i odgovarajuće usluge. Vode nas vaše potrebe, svjetski trendovi i naša zajednička vizija bolje k valitete stanovanja. St vorimo zajedno ideje u pokretu.

13 moving ideas Katalog 2022/2023 • KA-150 Kvaliteta stanovanja Većoj udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi namještaja – tome želimo pr idonijeti. Asor timan Sve na jednom mjestu: Uz našu bogatu paletu proizvoda možete implementirati trenutne i buduće stambene trendove. Nadahnuće Pratimo trendove stanovanja diljem svijeta i istražujemo rješenja za budućnost. Naše ćemo spoznaje rado podijeliti s vama. Inovacija Ostajemo u pokretu. S radoznalošću i istraživačk im duhom ra zvijamo nove proizvode i usluge za vas. Usluge Podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu s uslugama po mjer i pr ilagođenim vašim procesima. Kvaliteta Ne prestajemo poboljšavati svoje proizvode, usluge i sebe. Povjerenje Mi preuzimamo odgovornost. Za naše par tnerst vo, za naše zaposlenike, za društ vo i okoliš. Julius Blum započeo je naše putovanje 1952. proizvodnjom čepova na potkovama. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u više od 120 zemalja.

14 Sustavi podizno-okretnih okova Katalog 2022/2023 • KA-150 1 ▬ Brza i jednostavna montaža i demontaža zahvaljujući CLIP-tehnici ▬ Udobno trodimenzionalno namještanje fronti ▬ Kontinuirano zaustavljanje – fronte se zaustavljaju u svakom željenom položaju ▬ Bez stršećih dijelova ▬ Ergonomski optimalan položaj ručke ▬ BLUMOTION – blago i tiho zatvaranje ▬ S mehanizmom SERVO-DRIVE, električnom podrškom za kretanje za gornje ormariće ▬ S mehanizmom TIP-ON, mehaničkom podrškom pri otvaranju za visoke preklope Simetrični spremnik energije AVENTOS HK-XS može se primijeniti jednostrano i obostrano. Sustavi podizno-preklopnih okova AVENTOS nude mnogobrojne mogućnosti za još individualnije oblikovanje ormarića u svim stambenim prostorima. SERVO-DRIVE, električna podrška pri otvaranju za AVENTOS HF, HS, HL i HK top. TIP-ON, mehanička podrška pri otvaranju za AVENTOS HK top, HK-S i HK-XS. Okovi AVENTOS za podizna vrata jamče veliku udobnost kretanja u području gornjih ormarića. Čak se i široka podizna vrata lagano otvaraju, zaustavljaju se u svakom željenom položaju, a – zahvaljujući sustavu BLUMOTION – lagano se i tiho zatvaraju.

15 Sustavi podizno-okretnih okova 〉 Pregled Katalog 2022/2023 • KA-150 AVENTOS HF – podizno -preklopni okov AVENTOS HF – podizno-preklopni okov 18 Pregled 19 Standard | SERVO-DRIVE 20 Pribor 28 AVENTOS HS – podizno -zakretna vrata AVENTOS HS – podizno-zakretna vrata 30 Pregled 31 Standard | SERVO-DRIVE 32 AVENTOS HL – visoko podizni preklop AVENTOS HL – visoko podizni preklop 36 Pregled 37 Standard | SERVO-DRIVE 38 AVENTOS HK top – visoki preklop AVENTOS HK top – visoki preklop 42 Pregled 43 Standard | SERVO-DRIVE 44 TIP-ON 48 Pribor 51 AVENTOS HK-S – visoki preklop AVENTOS HK-S – visoki preklop 52 Pregled 53 Standard 54 TIP-ON 54 Pribor 57 AVENTOS HK-XS – visoki preklop AVENTOS HK-XS – visoki preklop 58 Pregled 59 Standard 60 TIP-ON 60 Pribor 65 AVENTOS – primjene sustava otvaranja pod kutom i pregibom AVENTOS – primjene sustava otvaranja pod kutom i pregibom 16 Pribor Vijci 66 Svrdlo za centriranje 66 Ublaživač 66 Odvijač 67 Križni bit 67 Sustavi podizno - okretnih okova Slika simbola Slika simbola Slika simbola Slika simbola Slika simbola Slika simbola Slika simbola Slika simbola

16 Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS – primjene sustava otvaranja pod kutom i pregibom Katalog 2022/2023 • KA-150 Raznolikost kretanja podiznih vrata Upute sa strane AVENTOS – primjene sustava otvaranja pod kutom i pregibom Short-URL www.blum.com/mitresrebates Primjene sustava otvaranja pod kutom Primjene sustava otvaranja pregibom Sustavi podizno - okretnih okova Fascinantna kvaliteta kretanja okova AVENTOS postoji i za vrata koja se otvaraju pod kutom ili pregibom. Pri čemu je posebno praktično sljedeće: Standardni okovi mogu se i dalje primjenjivati jednostavnom promjenom položaja. Nove mogućnosti primjene omogućuju optimalnu provedbu izvanrednih dizajnerskih ideja. Vrata su posebno praktična jer se uvijek održava sloboda kretanja i slobodan prostor za glavu korisnika namještaja. Također, pri otvaranju vrata AVENTOS ostaju u položaju po želji te su stoga pri zatvaranju uvijek na dohvat ruke. Dodatnu udobnost pružaju podrške pri otvaranju SERVO-DRIVE ili TIP-ON.

17 Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS – primjene sustava otvaranja pod kutom i pregibom Katalog 2022/2023 • KA-150 Primjene sustava otvaranja pod kutom Primjene sustava otvaranja pregibom AVENTOS HF – podizno -preklopni okov AVENTOS HS – podizno -zakretna vrata AVENTOS HL – visoko podizni preklop AVENTOS HK top – visoki preklop AVENTOS HF – podizno -preklopni okov AVENTOS HS – podizno -zakretna vrata AVENTOS HL – visoko podizni preklop AVENTOS HK top – visoki preklop Sustavi podizno - okretnih okova

18 Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS HF – podizno-preklopni okov Katalog 2022/2023 • KA-150 Otvaranje i zatvaranje – lagano i ugodno Daljnje prednosti koje će uvjeriti i Vas i Vaše kupce Okov za velike dvodijelne fronte Sustavi podizno - okretnih okova Dug vijek trajanja Ključni element spremnika energije predstavlja robusni opružni paket. Rezultat: Dug vijek uporabe. Sa sustavom AVENTOS HF vrata se otvaraju bez napora. Čak i u slučaju teških fronti potreban je tek neznatan napor. Zahvaljujući kontinuiranom zaustavljanju, podizna vrata zaustavljaju se u svakom željenom položaju. Bez stršećih dijelova Teleskopska poluga s mogućnošću skidanja – prednost prilikom izrade namještaja i montaže kuhinje. Uključena zaštita od prignječenja prstiju Inovativno konstruirana međuspojnica CLIP top čuva prste. Mogućnost jednakih polica Sukladno visini korpusa moguće je umetnuti dva jednaka dna ladica. Zahvaljujući integriranom BLUMOTION i teške i lagane fronte otvaraju se lako i tiho. Pokrivna kapica dostupna je u svilenobijeloj, svijetlosivoj i tamnosivoj boji. Dvodijelna se fronta kod sustava AVENTOS HF prilikom otvaranja preklapa u sredini. Podizno-preklopna vrata idealna su za više gornje ormariće s velikim frontama jer se ručka može dosegnuti iz svakog položaja. Uz AVENTOS HF moguće su i fronte različitih visina. ▬ Lagano se i tiho zatvaraju zahvaljujući BLUMOTION ▬ Lako se otvara ▬ Zaustavlja se u svakoj poziciji otvaranja ▬ Pruža dobar pristup unutrašnjosti korpusa ▬ Mali program, velika raznovrsnost primjene ▬ Jednostavna montaža i namještanje ▬ Stabilno i kod širokih fronti ▬ Dug vijek trajanja ▬ Slobodan izbor položaja ručke ▬ Bez stršećih dijelova ▬ Izbor: SERVO-DRIVE za AVENTOS, električna podrška pri otvaranju za gornje ormariće

19 Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS HF – podizno-preklopni okov 〉 Pregled Katalog 2022/2023 • KA-150 Primjene Web -kôd Stranica Standard | SERVO -DRIVE Dr vene fronte i široki aluminijski okviri DQD8YM 20 Uski aluminijski okviri DQD9NY 24 Pribor Graničnik kuta otvaranja 21 Set spojnica 28 Podlošci 144 Pokrivna kapica kraka spojnice 151 Vijci 66 Svrdlo za centriranje 66 Ublaživač 66 Odvijač 67 Križni bit 67 Montaža, demontaža i podešavanje Montaža, demontaža i podešavanje Short-URL www.blum.com/a110 Smjernica o strojevima 701 Podrobne informacije o smjernicama o strojevima Short-URL www.blum.com/sd/guideline Piktogrami Ar tikl samo na upit Sustavi podizno - okretnih okova Slika simbola Slika simbola Slika simbola Slika simbola

20 Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS HF – podizno-preklopni okov 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Drvene fronte i široki aluminijski okviri Web -kôd DQD8YM Faktor snage LF Visina korpusa KH (mm) x donja i gornja težina fronte FG uključujući ručku (kg) Teoret. visina korpusa TKH Visina fronte gore FHo (mm) x 2 + razmake Kod područja preklapanja preporučamo jači spremnik energije! Standard SERVO -DRIVE Podaci za narudžbu 2 Set teleskopskih poluga Visina korpusa KH (mm) Br. artikla 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Sastoji se od: 2 2 x Teleskopske poluge, simetrično 1 Kod asimetričnih fronti teoretska visina korpusa TKH 7 Mrežni uređaj SERVO -DRIVE od 24 W Jezični paket Br. artikla Jezični paket Br. artikla A Z10NE030A F Z10NE030F B Z10NE030B G Z10NE030G C Z10NE030C H Z10NE030H D Z10NE030D J Z10NE030J E Z10NE030E Uklj. su upute za rukovanje i montažu Bez mrežnog kabela Jezični paket – upute za rukovanje i montažu A DE | EN | FR | IT | NL F BG | ET | LT | LV | RO | RU B DA | EN | FI | NO | SV G EN | ES | FR C EL | EN | HR | SL | SR | TR H EN | ZH D EN | ES | FR | IT | PT J JA E CS | HU | PL | SK Oznake jezika prema ISO-639 9 Mrežni kabel Tržište Br. artikla Tržište Br. artikla AR Z10M200A JP Z10M200J UK Z10M200B AU Z10M200K CH Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Europa Z10M200E BR Z10M200S.01 Europa ¹ Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Duljina 2 m, uključujući utikač ¹ Bez utikača ▬ Idealno za gornje ormare s podijeljenom frontom ▬ Visina korpusa KH 480 –1040 mm ▬ Širina korpusa KB do 1800 mm ▬ Lagano se i tiho zatvaraju zahvaljujući BLUMOTION ▬ Neznatan napor ▬ Kontinuirano zaustavljanje ▬ Montaža bez alata ▬ Trodimenzionalno namještanje obje fronte ▬ Jednostavno, kontinuirano podešavanje opruge ▬ Međuspojnica, uključujući zaštitu od prignječenja prstiju 1 Set spremnika energije Faktor snage LF Napomena Br. artikla 2600 – 5500 1 kom. = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 3 kom. = LF 13500 – 25900 20F2800.05 Sastoji se od: 1 2 x Spremnik energije, simetrično – 8 x Vijci za ivericu Ø 4 x 35 mm 3 Set pokrivnih kapica Boja Materijal Br. artikla SW | HGR | TGR Plastika 20F8020 Sastoji se od: 3a 1 x Pokrivna kapica, lijevo 3b 1 x Pokrivna kapica, desno 3c 2 x Element za brendiranje, s otisnutim logotipom t vr tke Blum IN-G 3 Komplet pokrivnih kapica za SERVO -DRIVE Boja Materijal Br. artikla SW | HGR | TGR Plastika 21F8020 Sastoji se od: 3a 1 x SERVO-DRIVE pokrivna kapica, lijevo 3b 1 x Pokrivna kapica, desno 3c 2 x Element za brendiranje, s otisnutim logotipom t vr tke Blum IN-G 3d 2 x Prekidač za SERVO-DRIVE 3e 6 x Odbojnik t vr tke Blum, Ø 5 mm 4 Podložak za teleskopske poluge Preporuka Način pričvršćivanja Udaljenost (mm) Br. artikla Vijci 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Utiskivanje 177H3100 Moguće su sve ravne čelične montažne pločice s razmakom 0 mm 1 Za dr vene fronte upotrebljavajte 2 vijka za ivericu (609.1x00) po stranici Za široke aluminijske okvire upotrebljavajte 2 vijka za lim sa spuštenom glavom (660.0950) po stranici 6 Set SERVO -DRIVE Boja Materijal Br. artikla R7037 Plastika 21FA000 Sastoji se od: 6a 1 x Pogonska jedinica 6b 1 x SERVO-DRIVE kabel razdjelnika, 1500 mm 6c 1 x Spojni čvor 6d 2 x Štitnik za krajeve kabla U slučaju korištenja više od 3 spremnika energije preporučujemo korištenje dviju sinkroniziranih pogonskih jedinica 8 Držač mrežnog uređaja Boja Materijal Br. artikla WGR Plastika Z10NG120 Za mrežni uređaj SERVO-DRIVE od 24 W Sustavi podizno - okretnih okova

21 Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS HF – podizno-preklopni okov 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Drvene fronte i široki aluminijski okviri Web -kôd DQD8YM Podaci za narudžbu Alternativa prema 7 | 8 | 9 – Utikač za mrežni uređaj SERVO -DRIVE od 12 W Prikladno samo za jednu pogonsku jedinicu Mrežni adapter Jezični paket Br. artikla Mrežni adapter Jezični paket Br. artikla E A ☎Z10NA30EAF E F ☎Z10NA30EFF E B ☎Z10NA30EBF B A ☎Z10NA30BAF E C ☎Z10NA30ECF K D ☎Z10NA30KDF E D ☎Z10NA30EDF U G ☎Z10NA30UGF E E ☎Z10NA30EEF Mrežni adapter ¹ E B K U Sastoji se od: – 1 x Utikač za mrežni uređaj SERVO-DRIVE od 12 W Uklj. kabel, 1120 mm (s SERVO-DRIVE kabelom razdjelnika moguće produžiti na maks. 2000 mm) Ostale kombinacije na upit ¹ Detaljan popis tržišta potražite u poglavlju Informacije Pribor Boja Boja HGR Svijetlosivo WGR Sivobijela SW Svilenobijela S Crno TGR Tamnosiva W Bijele boje R7037 RAL 7037 prašnjavo siva IN-G Inmold, plemeniti čelik, četkani Upute sa strane Pregled – AVENTOS HF 19 Pribor – set spojnica 28 Podlošci 144 Pribor – opće 66 Planiranje – simetrično 22 Planiranje – asimetrično 23 Planiranje – odbojnik tvr tke Blum 29 Prekidač za SERVO-DRIVE 29 SERVO-DRIVE uno – popis tržišta 718 Pregled – pomagala pri obradi 591 Stalne vrijednosti za težinu fronte FG (kg) 704 Smjernica o strojevima 701 Dodatne tehničke informacije 698 Montaža, demontaža i podešavanje Short-URL www.blum.com/a110 10 CLIP top 120°-spojnica Čašica Opruga Br. artikla INSERTA Bez opruge 70T5590BTL Vijci 1 70T5550.TL Otvaranje čašice TO (fiksna mjera) 11 mm 3 spojnice za širinu korpusa KB veću od 1200 mm , odn. težinu fronte FG veću od 12 kg 4 spojnice za širinu korpusa KB 1800 mm, odn. težinu fronte FG veću od 20 kg 1 Za dr vene fronte upotrebljavajte vijke za ivericu (609.1x00) Za široke aluminijske okvire upotrebljavajte vijke za lim s upuštenom glavom (660.0950) Alternativa prema 10 10 CLIP top 120°-specijalna spojnica za veće otvaranje fronte Čašica Opruga Br. artikla INSERTA Bez opruge 72T5590BTL Vijci 1 72T5550.TL Otvaranje čašice TO (fiksna mjera) 13 mm 3 spojnice za širinu korpusa KB veću od 1200 mm , odn. težinu fronte FG veću od 12 kg 4 spojnice za širinu korpusa KB 1800 mm, odn. težinu fronte FG veću od 20 kg 1 Za dr vene fronte upotrebljavajte vijke za ivericu (609.1x00) Za široke aluminijske okvire upotrebljavajte vijke za lim s upuštenom glavom (660.0950) 11 Podložak za CLIP top 120°-spojnicu Preporuka Način pričvršćivanja Udaljenost (mm) Br. artikla Vijci 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Utiskivanje 177H3100 Standardna montažna pločica, udaljenost ovisna o ot varanju fronte gore FAo 1 Za dr vene fronte upotrebljavajte 2 vijka za ivericu (609.1x00) po stranici Za široke aluminijske okvire upotrebljavajte 2 vijka za lim sa spuštenom glavom (660.0950) po stranici 12 CLIP top -međuspojnica Čašica Opruga Br. artikla EXPANDO Bez opruge 78Z553ET Vijci 1 78Z5500T 3 spojnice za širinu korpusa KB veću od 1200 mm , odn. težinu fronte FG veću od 12 kg 4 spojnice za širinu korpusa KB 1800 mm, odn. težinu fronte FG veću od 20 kg 1 Za dr vene fronte upotrebljavajte vijke za ivericu (609.1x00) Za široke aluminijske okvire upotrebljavajte vijke za lim s upuštenom glavom (660.0950) 13 Podložak za CLIP top -međuspojnicu Preporuka Način pričvršćivanja Udaljenost (mm) Br. artikla Vijci 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Utiskivanje 177H3100 Standardni montažni podlošci s razmakom od 0 mm Za široke aluminijske okvire uže od 57 mm koristite samo križne montažne podloške 1 Za dr vene fronte upotrebljavajte vijke za ivericu (609.1x00) Za široke aluminijske okvire upotrebljavajte vijke za lim s upuštenom glavom (660.0950) – Graničnik kuta otvaranja Kut otvaranja OW Boja Br. artikla 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – SERVO -DRIVE kabel razdjelnika i štitnik za kraj kabla Boja Duljina (m) Br. artikla S 8 Z10K800AE Sastoji se od: 6b 1 x SERVO-DRIVE kabel razdjelnika 6d 5 x Štitnik za krajeve kabla Za skraćivanje Može se koristiti kao SERVO-DRIVE kabel razdjelnika – Spojni čvor i štitnik za kraj kabla Boja Materijal Br. artikla S Plastika Z10V100E.01 Sastoji se od: 6c 1 x Spojni čvor 6d 2 x Štitnik za krajeve kabla Montaža bez alata – Držač kabela Boja Materijal Br. artikla W Plastika Z10K0009 Npr. za fiksiranje SERVO-DRIVE kabela razdjelnika Sustavi podizno - okretnih okova

FHo Y FAo 22 Katalog 2022/2023 • KA-150 Drvene fronte i široki aluminijski okviri Web -kôd DQD8YM Planiranje Simetrično Položaj bušenja Potrebni prostor KH Visina korpusa Graničnik kuta otvaranja Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Visina fronta gore Obrada fronte Visina korpusa KH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 70 68 550 –1040 47 45 SFA Bočno ot varanje fronte CLIP top 120°-spojnica TB Udaljenost čašice F Fuga FAo Ot varanje fronte gore () CLIP top 120°-posebna spojnica CLIP top -međuspojnica TB Udaljenost čašice F Razmak min. 1.5 mm * 37 mm kod križnih montaž. podloška (37/32) Udaljenost čašice TB MD Otvaranje fronte FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Udaljenost montažne pločice (mm) Kod posebnih spojnica CLIP top pod kutom od 120° ot varanje fronte FA uvijek je veće za 2 mm Udaljenost čašice TB MD Vodoravni razmak F (mm) između fronti 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Udaljenost montažne pločice (mm) Montaža pričvršćivanjem vijcima INSERTA- | EXPANDO - čašica Dimenzije čašice Visina korpusa KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x vijci za ivericu Ø 4 x 35 mm Rupa za SERVO-DRIVE kabel razdjelnika samo s lijeve strane * Dubina bušenja 5 mm ** Alternativno bušenje Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS HF – podizno-preklopni okov 〉 Standard | SERVO-DRIVE Sustavi podizno - okretnih okova

FHo Y FAo 23 Katalog 2022/2023 • KA-150 Drvene fronte i široki aluminijski okviri Web -kôd DQD8YM Planiranje Asimetrično Položaj bušenja Potrebni prostor TKH = FHo (mm) x 2 + razmake TKH Teoretska visina korpusa FHo Visina fronta gore FHu Visina fronte dolje Graničnik kuta otvaranja Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Visina fronta gore Veća fronta mora biti gore! Obrada fronte Teoret. visina korpusa TKH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 FHo / 2 + 70 FHo / 2 + 68 550 –1040 FHo / 2 + 47 FHo / 2 + 45 FHo Visina fronta gore FHu Visina fronte dolje FAu Ot varanje fronte dolje SFA Bočno ot varanje fronte CLIP top 120°-spojnica TB Udaljenost čašice F Fuga FAo Ot varanje fronte gore () CLIP top 120°-posebna spojnica CLIP top -međuspojnica TB Udaljenost čašice F Razmak min. 1.5 mm * 37 mm kod križnih montaž. podloška (37/32) Udaljenost čašice TB MD Otvaranje fronte FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Udaljenost montažne pločice (mm) Kod posebnih spojnica CLIP top pod kutom od 120° ot varanje fronte FA uvijek je veće za 2 mm Udaljenost čašice TB MD Vodoravni razmak F (mm) između fronti 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Udaljenost montažne pločice (mm) Montaža pričvršćivanjem vijcima INSERTA- | EXPANDO - čašica Upute sa strane Pregled – AVENTOS HF 19 Podaci za narudžbu – dr vene fronte i široki aluminijski okviri 20 Planiranje – odbojnik tvr tke Blum 29 Prekidač za SERVO-DRIVE 29 Smjernica o strojevima 701 Montaža, demontaža i podešavanje Short-URL www.blum.com/a110 Teoret. visina korpusa TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x vijci za ivericu Ø 4 x 35 mm Rupa za SERVO-DRIVE kabel razdjelnika samo s lijeve strane * Dubina bušenja 5 mm ** Alternativno bušenje Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS HF – podizno-preklopni okov 〉 Standard | SERVO-DRIVE Sustavi podizno - okretnih okova

24 Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS HF – podizno-preklopni okov 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Uski aluminijski okviri Web -kôd DQD9NY Faktor snage LF Visina korpusa KH (mm) x donja i gornja težina fronte FG uključujući ručku (kg) Teoret. visina korpusa TKH Visina fronte gore FHo (mm) x 2 + razmake Kod područja preklapanja preporučamo jači spremnik energije! Standard SERVO -DRIVE Podaci za narudžbu 2 Set teleskopskih poluga Visina korpusa KH (mm) Br. artikla 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Sastoji se od: 2 2 x Teleskopske poluge, simetrično 1 Kod asimetričnih fronti teoretska visina korpusa TKH 7 Mrežni uređaj SERVO -DRIVE od 24 W Jezični paket Br. artikla Jezični paket Br. artikla A Z10NE030A F Z10NE030F B Z10NE030B G Z10NE030G C Z10NE030C H Z10NE030H D Z10NE030D J Z10NE030J E Z10NE030E Uklj. su upute za rukovanje i montažu Bez mrežnog kabela Jezični paket – upute za rukovanje i montažu A DE | EN | FR | IT | NL F BG | ET | LT | LV | RO | RU B DA | EN | FI | NO | SV G EN | ES | FR C EL | EN | HR | SL | SR | TR H EN | ZH D EN | ES | FR | IT | PT J JA E CS | HU | PL | SK Oznake jezika prema ISO-639 9 Mrežni kabel Tržište Br. artikla Tržište Br. artikla AR Z10M200A JP Z10M200J UK Z10M200B AU Z10M200K CH Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Europa Z10M200E BR Z10M200S.01 Europa ¹ Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Duljina 2 m, uključujući utikač ¹ Bez utikača ▬ Idealno za gornje ormare s podijeljenom frontom ▬ Visina korpusa KH 480 –1040 mm ▬ Širina korpusa KB do 1800 mm ▬ Lagano se i tiho zatvaraju zahvaljujući BLUMOTION ▬ Neznatan napor ▬ Kontinuirano zaustavljanje ▬ Montaža bez alata ▬ Trodimenzionalno namještanje obje fronte ▬ Jednostavno, kontinuirano podešavanje opruge ▬ Međuspojnica, uključujući zaštitu od prignječenja prstiju 1 Set spremnika energije Faktor snage LF Napomena Br. artikla 2600 – 5500 1 kom. = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 20F2800.05 Sastoji se od: 1 2 x Spremnik energije, simetrično – 8 x Vijci za ivericu Ø 4 x 35 mm 3 Set pokrivnih kapica Boja Materijal Br. artikla SW | HGR | TGR Plastika 20F8020 Sastoji se od: 3a 1 x Pokrivna kapica, lijevo 3b 1 x Pokrivna kapica, desno 3c 2 x Element za brendiranje, s otisnutim logotipom t vr tke Blum IN-G 3 Komplet pokrivnih kapica za SERVO -DRIVE Boja Materijal Br. artikla SW | HGR | TGR Plastika 21F8020 Sastoji se od: 3a 1 x SERVO-DRIVE pokrivna kapica, lijevo 3b 1 x Pokrivna kapica, desno 3c 2 x Element za brendiranje, s otisnutim logotipom t vr tke Blum IN-G 3d 2 x Prekidač za SERVO-DRIVE 3e 6 x Odbojnik t vr tke Blum, Ø 5 mm 4 Prilagodni podložak CLIP za teleskopsku polugu Izvedba Udaljenost (mm) Br. artikla Lijevo | Desno 0 175H5B00 6 Set SERVO -DRIVE Boja Materijal Br. artikla R7037 Plastika 21FA000 Sastoji se od: 6a 1 x Pogonska jedinica 6b 1 x SERVO-DRIVE kabel razdjelnika, 1500 mm 6c 1 x Spojni čvor 6d 2 x Štitnik za krajeve kabla 8 Držač mrežnog uređaja Boja Materijal Br. artikla WGR Plastika Z10NG120 Za mrežni uređaj SERVO-DRIVE od 24 W Sustavi podizno - okretnih okova

25 Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS HF – podizno-preklopni okov 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Uski aluminijski okviri Web -kôd DQD9NY Podaci za narudžbu Alternativa prema 7 | 8 | 9 – Utikač za mrežni uređaj SERVO -DRIVE od 12 W Prikladno samo za jednu pogonsku jedinicu Mrežni adapter Jezični paket Br. artikla Mrežni adapter Jezični paket Br. artikla E A ☎Z10NA30EAF E F ☎Z10NA30EFF E B ☎Z10NA30EBF B A ☎Z10NA30BAF E C ☎Z10NA30ECF K D ☎Z10NA30KDF E D ☎Z10NA30EDF U G ☎Z10NA30UGF E E ☎Z10NA30EEF Mrežni adapter ¹ E B K U Sastoji se od: – 1 x Utikač za mrežni uređaj SERVO-DRIVE od 12 W Uklj. kabel, 1120 mm (s SERVO-DRIVE kabelom razdjelnika moguće produžiti na maks. 2000 mm) Ostale kombinacije na upit ¹ Detaljan popis tržišta potražite u poglavlju Informacije Pribor Boja Boja HGR Svijetlosivo WGR Sivobijela SW Svilenobijela S Crno TGR Tamnosiva W Bijele boje R7037 RAL 7037 prašnjavo siva IN-G Inmold, plemeniti čelik, četkani Upute sa strane Pregled – AVENTOS HF 19 Pribor – set spojnica 28 Podlošci 144 Pribor – opće 66 Planiranje – simetrično 26 Planiranje – asimetrično 27 Planiranje – odbojnik tvr tke Blum 29 Prekidač za SERVO-DRIVE 29 SERVO-DRIVE uno – popis tržišta 718 Pregled – pomagala pri obradi 591 Stalne vrijednosti za težinu fronte FG (kg) 704 Smjernica o strojevima 701 Dodatne tehničke informacije 698 Montaža, demontaža i podešavanje Short-URL www.blum.com/a110 10 CLIP top 120°-spojnica za aluminijski okvir Opruga Čašica Br. artikla Bez opruge Vijci 72T550A.TL 3 spojnice za širinu korpusa KB veću od 1200 mm , odn. težinu fronte FG veću od 12 kg 4 spojnice za širinu korpusa KB 1800 mm, odn. težinu fronte FG veću od 20 kg Pričvrsni vijci su priloženi 11 Podložak za CLIP top 120°-spojnicu Preporuka Način pričvršćivanja Udaljenost (mm) Br. artikla Vijci 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Utiskivanje 177H3100 Standardne montažne pločice, udaljenost ovisi o gornjem razmaku F 1 Za uske aluminijske okvire upotrijebite 2 vijka za lim s upuštenom glavom (660.0950) po stranici 12 CLIP top -međuspojnica, aluminij Čašica Opruga Br. artikla Vijci 1 Bez opruge 78Z550AT 3 spojnice za širinu korpusa KB veću od 1200 mm , odn. težinu fronte FG veću od 12 kg 4 spojnice za širinu korpusa KB 1800 mm, odn. težinu fronte FG veću od 20 kg 1 Za uske aluminijske okvire upotrijebite 2 vijka za lim s upuštenom glavom (660.0950) po stranici 13 Prilagodni podložak CLIP za međuspojnica Izvedba Udaljenost (mm) Br. artikla Simetrično 0 175H5A00 Pričvrsni vijci su priloženi – Graničnik kuta otvaranja Kut otvaranja OW Boja Br. artikla 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – SERVO -DRIVE kabel razdjelnika i štitnik za kraj kabla Boja Duljina (m) Br. artikla S 8 Z10K800AE Sastoji se od: 6b 1 x SERVO-DRIVE kabel razdjelnika 6d 5 x Štitnik za krajeve kabla Za skraćivanje Može se koristiti kao SERVO-DRIVE kabel razdjelnika – Spojni čvor i štitnik za kraj kabla Boja Materijal Br. artikla S Plastika Z10V100E.01 Sastoji se od: 6c 1 x Spojni čvor 6d 2 x Štitnik za krajeve kabla Montaža bez alata – Držač kabela Boja Materijal Br. artikla W Plastika Z10K0009 Npr. za fiksiranje SERVO-DRIVE kabela razdjelnika Sustavi podizno - okretnih okova

FHo Y 26 Katalog 2022/2023 • KA-150 Uski aluminijski okviri Web -kôd DQD9NY Planiranje Simetrično Položaj bušenja Potrebni prostor KH Visina korpusa Graničnik kuta otvaranja Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Visina fronta gore Obrada fronte Visina korpusa KH (mm) X (mm) 480 – 549 54 550 –1040 31 CLIP top 120°-spojnica za aluminijski okvir CLIP top -međuspojnica, aluminij F Razmak min. 1.5 mm U slučaju debljine okvira 20.5 mm i više potrebno je namjestiti razmak F Vijčana montaža (spojnica | prilag. podložak) * U slučaju promjene debljine materijala prilagodite dimenzije obrade Visina korpusa KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x vijci za ivericu Ø 4 x 35 mm Rupa za SERVO-DRIVE kabel razdjelnika samo s lijeve strane * Dubina bušenja 5 mm ** Alternativno bušenje Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS HF – podizno-preklopni okov 〉 Standard | SERVO-DRIVE Sustavi podizno - okretnih okova

FHo Y 27 Katalog 2022/2023 • KA-150 Uski aluminijski okviri Web -kôd DQD9NY Planiranje Asimetrično Položaj bušenja Potrebni prostor TKH = FHo (mm) x 2 + razmake TKH Teoretska visina korpusa FHo Visina fronta gore FHu Visina fronte dolje Graničnik kuta otvaranja Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Visina fronta gore Veća fronta mora biti gore! Obrada fronte Teoret. visina korpusa TKH (mm) X (mm) 480 – 549 FHo / 2 + 54 550 –1040 FHo / 2 + 31 FHo Visina fronta gore FHu Visina fronte dolje FAu Ot varanje fronte dolje CLIP top 120°-spojnica za aluminijski okvir CLIP top -međuspojnica, aluminij F Razmak min. 1.5 mm U slučaju debljine okvira 20.5 mm i više potrebno je namjestiti razmak F Vijčana montaža (spojnica | prilag. podložak) * U slučaju promjene debljine materijala prilagodite dimenzije obrade Upute sa strane Pregled – AVENTOS HF 19 Podaci za narudžbu – uski aluminijski okviri 24 Planiranje – odbojnik tvr tke Blum 29 Prekidač za SERVO-DRIVE 29 Smjernica o strojevima 701 Montaža, demontaža i podešavanje Short-URL www.blum.com/a110 Teoret. visina korpusa TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x vijci za ivericu Ø 4 x 35 mm Rupa za SERVO-DRIVE kabel razdjelnika samo s lijeve strane * Dubina bušenja 5 mm ** Alternativno bušenje Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS HF – podizno-preklopni okov 〉 Standard | SERVO-DRIVE Sustavi podizno - okretnih okova

28 Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS HF – podizno-preklopni okov 〉 Pribor Katalog 2022/2023 • KA-150 Set spojnica – fronte od drva Podaci za narudžbu Način pričvršćivanja Br. artikla INSERTA | Utiskivanje | EXPANDO ☎ 78Z5530T11 Sastoji se od: 2 x CLIP top 120°-spojnica bez opruge 70T5590BTL 2 x CLIP top-međuspojnica bez opruge 78Z5530T 6 x Ravni podložak s ekscentrom 177H3100 Set spojnica – fronte od drva i široki aluminijski okviri Podaci za narudžbu Način pričvršćivanja Br. artikla Vijci 1 ☎ 78Z5500T12 Sastoji se od: 2 x CLIP top 120°-spojnica bez opruge 70T5550.TL 2 x CLIP top-međuspojnica bez opruge 78Z5500T Za široke aluminijske okvire pri upotrebi međuspojnice CLIP top potreban je dodatni križni podložak 6 x Ravni podložak s ekscentrom 175H3100 1 Za dr vene fronte upotrebljavajte vijke za ivericu (609.1x00) Za široke aluminijske okvire upotrebljavajte vijke za lim s upuštenom glavom (660.0950) Set spojnica – uski aluminijski okviri Podaci za narudžbu Način pričvršćivanja Br. artikla Vijci ☎ 78Z550AT11 Sastoji se od: 2 x CLIP top 120°-spojnica za aluminijski okvir bez opruge 72T550A.TL 2 x CLIP top-međuspojnica, aluminij bez opruge 78Z550AT 2 x Ravni podložak s ekscentrom 175H5400 2 x CLIP prilagodni podložak simetričan 175H5A00 2 x CLIP prilagodni podložak lijevo/desno 175H5B00 Sustavi podizno - okretnih okova ▬ Set spojnica ▬ Set spojnica ▬ Set spojnica

29 Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS HF – podizno-preklopni okov 〉 Planiranje Katalog 2022/2023 • KA-150 Planiranje Daljinski odbojnik tvrtke Blum (samo za primjenu SERVO -DRIVE) Upotrijebiti odbojnik Blum (ne zalijepiti) Preporuka za aluminijske okvire Bušenje za daljinske odbojnike t vr tke Blum planirajte na stranici korpusa Za pričvršćivanje na frontu potrebno je najprije provesti probno pričvršćivanje * Od donjeg ruba korpusa kod fronti koje strše prema dolje Prekidač za SERVO -DRIVE Upute sa strane Pregled – AVENTOS HF 19 Podaci za narudžbu – dr vene fronte i široki aluminijski okviri 20 Podaci za narudžbu – uski aluminijski okviri 24 Pregled – pomagala pri obradi 591 Smjernica o strojevima 701 Dodatne tehničke informacije 698 Montaža, demontaža i podešavanje Short-URL www.blum.com/a110 Sustavi podizno - okretnih okova

30 Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS HS – podizno-zakretna vrata Katalog 2022/2023 • KA-150 Mogu li se podizno-zakretna vrata lakše pokretati? Udobnost kretanja i varijante oblikovanja Daljnje prednosti koje će uvjeriti i Vas i Vaše kupce Sustavi podizno - okretnih okova Dug vijek trajanja Ključni element spremnika energije predstavlja robusni opružni paket. Rezultat: Dug vijek uporabe. Bez stršećih dijelova Mehanizam poluga s mogućnošću skidanja – prednost prilikom izrade namještaja i montaže kuhinje. AVENTOS HS nudi udobnost kretanja koja će vas oduševiti. Čak se i teške fronte otvaraju uz neznatan napor. Čim lagano dotaknete frontu, sustav SERVO-DRIVE već podupire otvaranje preklopa. Jedan je pritisak tipke dovoljan za zatvaranje. Sustav AVENTOS HS moguće je realizirati i s pomoću sustava za pričvršćivanje EXPANDO T za tanke fronte debljine od 8 mm. Pokrivna kapica dostupna je u svilenobijeloj, svijetlosivoj i tamnosivoj boji. Ukrasni vijenci i bočnice Korpusi s ukrasnim vijencima i bočnicama mogu se bez problema kombinirati sa sustavom AVENTOS HS. Time se kod dizajniranja namještaja ostvaruje dodatna sloboda pri planiranju. Sa sustavom AVENTOS HS fronta se pomiče preko korpusa, što je čini idealnom za velike fronte. Visoko okretni preklop predstavlja pravi odabir i za ormare s ukrasnim vijencem. ▬ Lagano se i tiho zatvaraju zahvaljujući BLUMOTION ▬ Lako se otvara ▬ Zaustavlja se u svakoj poziciji otvaranja ▬ Pruža dobar pristup unutrašnjosti korpusa ▬ Prikladna za gornje ormariće s ukrasnim vijencima ili bočnicama ▬ Mali program, velika raznovrsnost primjene ▬ Jednostavna montaža i namještanje ▬ Stabilno i kod širokih fronti ▬ Dug vijek trajanja ▬ Bez stršećih dijelova ▬ Izbor: SERVO-DRIVE za AVENTOS, električna podrška pri otvaranju za gornje ormariće

31 Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS HS – podizno-zakretna vrata 〉 Pregled Katalog 2022/2023 • KA-150 Primjene Web -kôd Stranica Standard | SERVO -DRIVE Dr vene fronte, široki i uski aluminijski okviri DQDADA 32 Pribor Vijci 66 Svrdlo za centriranje 66 Ublaživač 66 Odvijač 67 Križni bit 67 Montaža, demontaža i podešavanje Montaža, demontaža i podešavanje Short-URL www.blum.com/a120 Smjernica o strojevima 701 Podrobne informacije o smjernicama o strojevima Short-URL www.blum.com/sd/guideline Piktogrami Ar tikl samo na upit Sustavi podizno - okretnih okova Slika simbola Slika simbola Slika simbola

32 Sustavi podizno-okretnih okova 〉 AVENTOS HS – podizno-zakretna vrata 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Drvene fronte, široki i uski aluminijski okviri Web -kôd DQDADA Spremnik energije Za odabir pravog spremnika energije potrebna je visina korpusa KH i težina fronte FG zajedno s ručkom Primjer Visina korpusa KH = 600 mm Težina fronte FG = 10 kg Odabir spremnika energije = 20S2E00.05 KH = 602 mm –> 600 mm KH = 603 mm –> 605 mm Kod područja preklapanja preporučamo jači spremnik energije! Standard SERVO -DRIVE Podaci za narudžbu 1 Set spremnika energije Visina korpusa VK 350 – 525 mm Br. artikla 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 Br. artikla 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 KH (mm) Težina fronte s ručkom (kg) KH (mm) Težina fronte s ručkom (kg) 350 2.00 – 5.00 4.50 –9.50 9.25 –10.50 440 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.00 355 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.50 445 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.25 360 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.75 450 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 365 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 455 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 370 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 460 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 375 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 465 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 380 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 470 2.50 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –14.00 385 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.50 475 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.00 390 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.50 480 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 395 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.75 485 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 400 2.00 – 4.75 4.25 –9.00 8.75 –12.00 490 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.50 405 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.00 495 2.50 – 4.25 3.75 –7.75 7.50 –14.50 410 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.25 500 2.50 – 4.25 3.50 –7.75 7.50 –14.75 415 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 505 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 420 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 510 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 425 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 515 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –14.75 430 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 520 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –15.00 435 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –13.00 525 2.50 – 4.00 3.25 –7.50 7.25 –15.00 Visina korpusa VK 526 – 675 mm Br. artikla 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 Br. artikla 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 KH (mm) Težina fronte s ručkom (kg) KH (mm) Težina fronte s ručkom (kg) 526 3.00 – 6.75 6.25 –13.00 12.00 –16.50 605 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 530 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 610 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 535 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 615 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 540 3.00 – 6.50 6.00 –12.75 11.75 –17.00 620 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 545 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 625 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 550 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 630 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 555 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.50 635 3.00 – 5.50 5.25 –11.50 10.25 –18.75 560 3.00 – 6.50 6.00 –12.25 11.25 –17.50 640 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 565 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 645 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 570 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 650 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 575 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 655 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 580 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 660 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 585 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 10.75 –18.25 665 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 590 3.00 – 6.00 5.50 –12.00 10.75 –18.25 670 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 595 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 675 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 600 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 Visina korpusa VK 676 – 800 mm Br. artikla 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 Br. artikla 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 KH (mm) Težina fronte s ručkom (kg) KH (mm) Težina fronte s ručkom (kg) 676 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 740 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.75 –20.75 680 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 745 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 685 3.50 – 8.00 7.00 –13.25 12.75 –21.50 750 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 690 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.75 –21.50 755 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.50 695 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 760 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.25 700 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 765 3.75 –7.25 6.50 –12.50 11.00 –20.25 705 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.50 770 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 710 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.25 775 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 715 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 780 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.25 720 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 785 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.00 725 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.00 790 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.75 –20.00 730 3.50 –7.50 6.75 –13.00 11.75 –21.00 795 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 735 3.50 –7.50 6.50 –13.00 11.75 –20.75 800 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 Sastoji se od: 1 2 x Spremnik energije, simetrično – 10 x Vijci za ivericu Ø 4 x 35 mm KH Visina korpusa ▬ Idealno za jednodijelne fronte velike površine ▬ Visina korpusa KH 350 – 800 mm ▬ Širina korpusa KB do 1800 mm ▬ Lagano se i tiho zatvaraju zahvaljujući BLUMOTION ▬ Neznatan napor ▬ Odmjerena udobnost kretanja s kontinuiranim zaustavljanjem ▬ Montaža bez alata ▬ Trodimenzionalno namještanje fronte ▬ Jednostavno, kontinuirano podešavanje opruge 2 Komplet mehanizma poluga Boja Materijal Br. artikla NI Čelik 20S3500.06 Sastoji se od: 2a 1 x Mehanizam poluga lijevo 2b 1 x Mehanizam poluga desni 2c 2 x Pokrivna kapica za mehanizam poprečnog stabiliziranja 2 Set mehanizma poluga za SERVO -DRIVE Boja Materijal Br. artikla NI Čelik 21S3500.01 Sastoji se od: 2a 1 x Mehanizam poluga za SERVO-DRIVE, lijevi 2b 1 x Mehanizam poluga za SERVO-DRIVE, desno 2c 2 x Pokrivna kapica za mehanizam poprečnog stabiliziranja 3 Set pokrivnih kapica Boja Materijal Br. artikla SW | HGR | TGR Plastika 20S8020 Sastoji se od: 3a 1 x Pokrivna kapica, lijevo 3b 1 x Pokrivna kapica, desno 3c 2 x Element za brendiranje, s otisnutim logotipom t vr tke Blum IN-G 3 Komplet pokrivnih kapica za SERVO -DRIVE Boja Materijal Br. artikla SW | HGR | TGR Plastika 21S8020 Sastoji se od: 3a 1 x SERVO-DRIVE pokrivna kapica, lijevo 3b 1 x Pokrivna kapica, desno 3c 2 x Element za brendiranje, s otisnutim logotipom t vr tke Blum IN-G 3d 2 x Prekidač za SERVO-DRIVE 3e 4 x Odbojnik t vr tke Blum, Ø 5 mm Sustavi podizno - okretnih okova

RkJQdWJsaXNoZXIy