Blum Catalogue V5 LV

Katalogs un tehniskā informācija 2022/2023 www.blum.com

① ② ③ Jūsu saīsne uz internetu Katalogs 2022/2023 • KA-150 T īmekļa kods Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/configurator Piemērs T īmekļa kods DQBQ2M Saīsinātā tīmekļa adrese Piemērs Palīdzība projektēšanā un pasūtīšanā Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/planningtools QR kods Piemērs Video par izmantošanas iespējām Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/gmSum Ievadiet tīmekļa kodus Blum izstrādājumu konfiguratorā un saņemsiet informāciju par pieejamo izstrādājumu klāstu, montāžu un tirgvedību, kā arī detaļu sarakstus. Īsā tīmekļa adrese padara vienkāršāku piekļuvi papildu informācijai par izstrādājumiem, piemēram, uzstādīšanas instrukcijām, ko varat izdrukāt, bukletiem un tehnisko datu lapām. Tieša piekļuve informācijai par montāžu un detalizēts saturs par Blum izstrādājumiem, izmantojot QR kodu – pat atrodoties pie klienta. ② Konfigurējiet furnitūru Izmantojot tīmekļa kodus, izstrādājumu konfiguratorā jau iepriekš iestatīti vissvarīgākie filtri – varat pilnībā konfigurēt pielietojumu, veicot tikai dažus klikšķus. ③ Aplūkojiet detaļu sarakstu Kad viss gatavs, saņemiet pabeigtu detaļu sarakstu un varat to pārsūtīt uz izraudzītā izplatītāja tiešsaistes veikalu, veicot tikai vienu klikšķi. ① Ievadiet vai noklikšķiniet uz tīmekļa koda Ievadiet tīmekļa kodu Blum izstrādājumu konfiguratorā vai noklikšķiniet uz tīmekļa koda PDF dokumentā. Esam sasaistījuši mūsu katalogu ar savu tiešsaistes pasauli, padarot jums jebkurā laikā pieejamu plašu un aktuālu informāciju par izstrādājumiem. Jūs esat tikai soļa attālumā no izstrādājuma lapas mūsu E-SERVICES katalogā. Varat izmantot tīmekļa kodus, lai uzreiz dotos uz attiecīgo izstrādājumu Blum izstrādājumu konfiguratorā. Šādi tiek nodrošināts, ka ātri un viegli saņemsiet projektēšanas informāciju un pārbaudītus detaļu sarakstus, lai veiktu tiešu pasūtījumu pie sava izplatītāja, kā arī vēl daudz ko citu. Katalogā atradīsiet mūsu izstrādājumu īsos URL un QR kodus. Tie aizvedīs tieši pie mūsu detalizētākas digitālās informācijas, kā piemēram, pie idejām mēbeļu dizainam pie informācijas par montāžu, demontāžu un regulēšanu, pielietojuma video un/vai direktīvas par mašīnām.

Viru sistēmas Viru sistēmas Pārskats 69 CLIP top BLUMOTION | CLIP top – viras Bezinstrumentu CLIP montāža 70 BLUMOTION durvīm 156 TIP-ON durvīm 170 MODUL – viras Slide-on Montāža (uzbīdot) 174 Kustības tehnoloģijas Kustības tehnoloģijas Pārskats 559 SERVO -DRIVE atsevišķs pielietojums 562 Citi produkti Citi produkti Pārskats 573 Korpusu pielietojuma iespējas SPACE STEP 574 Slēgšanas sistēmas CABLOXX 582 Stiprināšanas sistēmas EXPANDO T 584 Uzkares mehānismi 586 Korpusa savilcējs 587 E-SERVICES un montāžas iekār tas E-SERVICES un montāžas iekārtas Pārskats 591 E-SERVICES 592 Urbšanas un furnitūras iestrādes iekārtas MINIPRESS top | MINIPRESS 604 Montāžas iekārtas BOXFIX 644 Šabloni 650 Informācija Informācija Pārskats 699 Galvenā informācija 700 Informācija par pacelšanas sistēmām 704 Informācija par viru sistēmām 706 Informācija par atvilktņu un vadotņu sistēmām 712 Blum filiāles, pārstāvji un kontaktinformācija 720 Artikulu saraksts 728 Atvilktņu sistēmas Atvilktņu sistēmas Pārskats 189 TANDEMBOX plus 348 LEGRABOX 190 TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX atvilktnēm 350 TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX atvilktnēm 244 SERVO -DRIVE LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX atvilktnēm 358 TIP-ON LEGRABOX atvilktnēm 250 MERIVOBOX 256 METABOX 390 TIP-ON BLUMOTION MERIVOBOX atvilktnēm 296 TANDEMBOX antaro 302 Vadotņu sistēmas Vadotņu sistēmas Pārskats 415 MOVENTO 416 TIP-ON BLUMOTION MOVENTO vadotnēm 434 TIP-ON MOVENTO vadotnēm 440 TANDEM 446 SERVO -DRIVE MOVENTO | TANDEM vadotnēm 492 Iekšējo sadalītāju sistēmas Iekšējo sadalītāju sistēmas Pārskats 527 AMBIA-LINE LEGRABOX | MERIVOBOX atvilktnēm 528 AMBIA-LINE virtuves aksesuāri 538 ORGA-LINE TANDEMBOX atvilktnēm 540 ORGA-LINE-virtuves aksesuāri 554 Pacelšanas sistēmas Pacelšanas sistēmas Pārskats 15 AVENTOS HF – salokāmai fasādei Standar ta | SERVO-DRIVE 18 AVENTOS HS – paceļamai un aizgāžamai fasādei Standar ta | SERVO-DRIVE 30 AVENTOS HL – vertikāli paceļamai fasādei Standar ta | SERVO-DRIVE 36 AVENTOS HK top – 90 grādos paceļamai fasādei Standar ta | SERVO-DRIVE | TIP-ON 42 AVENTOS HK-S – 90 grādos paceļamai nelielai fasādei Standar ta | TIP-ON 52 AVENTOS HK-XS – 90 grādos paceļamai nelielai fasādei Standar ta | TIP-ON 58

1 Ko mēs darām jūsu labā Katalogs 2022/2023 • KA-150 Kāds ir jūsu nākamais projekts? Neatkarīgi no tā, kāds ir jūsu redzējums: Blum vienmēr ir īstais risinājums. Nav svarīgi, vai tā ir vir tuve, vannas istaba, dzīvojamā istaba vai guļamistaba – mums ir izstrādājumi, kas jūsu projek tos ieviesīs jaunu pavērsienu. Lai tas šādi arī palik tu, vienmēr domājam dažus gājienus uz priekšu at tiecī bā uz to, kādi pielietojuma veidi nākotnē jums būs nepieciešami un kāds atbalsts at vieglos jūsu darbu. Visus izstrādājumus un informāciju par mūsu pakalpojumiem sekmīgai sava projek ta īstenošanai atrad īsiet mūsu katalogā un tehniskajā rokasgrāmatā.

2 Katalogs 2022/2023 • KA-150 SPACE STEP Cokola r isinājums nodrošina ergonomisku piek ļuvi augšējiem l īmeņiem visās dzīvojamās zonās. Blum idejas augstākai dzīves kvalitātei Neatkarīgi no tā, vai atrodaties mājā vai dzīvok l ī un vai tas ir liels vai ma zs – mums ir iedvesmojoši korpusu r isinājumi dažādām dzīvojamām zonām. Turk lāt mēs sniedzam prak tisku informāciju par labu ergonomiku, maksimālu uzglabāšanas vietas izmantošanu, augstākās k valitātes l īmeņa kustī bu un dizainu. Vietnē blum-inspirations.com atrad īsiet visu, kas nepieciešams, lai īstenotu šīs idejas par mēbelēm, piemēram, atbilstoši pakalpojumi. Mēs būsim pr iecīgi pastāstī t vairāk – vienkārši sa zinieties ar mums! REVEGO Pocket sistēmas ļauj ātr i at vēr t funkcionālas telpas, kad tās nepieciešamas, un atkal aizvēr t, kad tās netiek izmantotas.

3 Blum Inspirations Katalogs 2022/2023 • KA-150 Papildus informācija Atklājiet vairāk ideju, īstos pakalpojumus īstenošanai un iedvesmojošus pārdošanas stāstus Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/i362 Dizains Inovatīva furnitūra atbalsta jūsu dizaina idejas un ļauj īstenot jaunākās mēbeļu tendences. Ergonomika Sienas skapju fasādes, kas aprī kotas ar pacelšanas sistēmām, ir labākas par dur vīm ar virām, jo tās paceļamas augšup un prom, nodrošinot pilnīgu kustī bas brīvī bu. SPACE TOWER Šis plašais kolonnas skapis piedāvā ēr tu piek ļuvi visiem uzglabājamiem pr iekšmetiem. SPACE TWIN Šis šaurais korpuss nodrošina iespēju īstenot īpaši pielāgotus r isinājumus pat negaid ī tās vietās.

4 Katalogs 2022/2023 • KA-150 Pārvērtiet savu iedvesmu realitātē: myLEGRABOX

5 myLEGRABOX Katalogs 2022/2023 • KA-150 Papildus informācija myLEGRABOX 230 Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/i357 LEGRABOX pure/ free Pamats: LEGRABOX pure un LEGRABOX free piedāvā nepārspējamas matētas krāsas un augstākā l īmeņa izskatu ar nerūsējošā tērauda apdar i ar pārk lājumu pret pirkstu nospiedumiem. Neat kar īgi no t ā, kas i r jūsu ie d vesmas avot s – mums i r īs t a i s d iza ina r i sinājums, la i pār vēr s tu at v i l k tņu si s tēmu par jūsu LEGRABOX. LEGRABOX special edit ion Īpaša kolekcija: neticams izvelkamās sistēmas sānu malu izskats, kura pamatā ir jaunā – karbona melna matēta – krāsa un satr iecoši mater iālu sajaukumi ar nerūsējošā tērauda apdar i ar pārk lājumu pret pirkstu nospiedumiem, īpaša trīsdimensiju karbona optika vai pieticīga apdare ar matētas rūsas tekstūru. LEGRABOX individual Individuāliem r isinājumiem: radiet dizainu pēc sirds patikas. Kombinējiet krāsas un mater iālus, izmantojiet apdruku, teksturējiet ar lāzeru vai veidojiet reljefu dekoratīvajai malai un radiet unikālas mēbeles, kas iepr iecina jūsu k lientus.

6 Katalogs 2022/2023 • KA-150 MERIVOBOX Let’s create – atvilktņu platforma jūsu idejām

7 MERIVOBOX Katalogs 2022/2023 • KA-150 Papildus informācija MERIVOBOX 256 Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/i355 MERIVOBOX modular ar rel iņu MERIVOBOX modular ar BOXCOVER MERIVOBOX modular ar BOXCAP Plat forma Lai izveidotu savu plašo piedāvājuma k lāstu, vajadzīgi tikai daži komponenti. Un vienlaikus varat padarī t savus mēbeļu ražošanas procesus vēl efek tīvākus. Dažād ī ba, tai pat laikā vienkārši. Dizains MERIVOBOX lepojas ar taisnām l īnijām un satr iecošu izskatu. Radiet savu daudzveid īgo un unikālo mēbeļu k lāstu! Mūsdienīgs minimālisms sastopas ar izteiksmīgu dizainu. Funkcionēšana No jauna izstrādātā koncepcija vadotnes daļai pie korpusa nodrošina ārkār tīgi vienmērīgu kustī bu un augstu dinamisko nestspēju. Apvienojumā ar vienmērīgu sl īdēšanu un uzlabotu stabilitāti. Montāža Neatkarīgi no tā, kādu modeli izvēlaties, montāža vienmēr ir vienkārša un regulēšana – nemainīga. Panāk t precīzus rezultātus ir ārkār tīgi viegli.

8 Katalogs 2022/2023 • KA-150 Vadotņu sistēmas Kvalitatīvs tērauds jūsu idejām par koka dizainu

9 Vadotņu sistēmas Katalogs 2022/2023 • KA-150 Papildus informācija Vadotņu sistēmas 414 Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/i359 Nepilna izvilkuma TANDEM ar iestrādātu TIP- ON Nepilna izvilkuma TANDEM pieejama ar iestrādātu TIP- ON. Šī kustī bas tehnoloģija ne tikai piedāvā jūsu k lientiem augstāku komfor ta pakāpi, bet arī ietaupa jūsu laiku un enerģiju. TIP- ON ir iestrādāta vadotnes profilā, lai jūs varētu nodrošināt savus k lientus ar at vēršanās atbalsta sistēmu, kuras montāžai nav jāveic nekādas papildu darbī bas. Viss, kas nepieciešams montāžai, ir viendaļ īgs sinhronizācijas stienis. MOVENTO – izsmalcinātā vadotņu sistēma Mūsu MOVENTO vadotne atstāj iespaidu ar savu stabilitāti un augstu dinamisko veik tspēju – tagad l īdz pat 70 kg. Tāpēc šī vadotņu sistēma ir ideāli piemērota vir tuves izvelkamajām sistēmām tādiem smagiem pr iekšmetiem kā, piemēram, katliem un pannām. TANDEM – daudzpusīgā vadotņu sistēma TANDEM ir slēpta vadotņu sistēma un daudzpusīgs r isinājums jūsu idejām par koka izmantošanu dizainā. Ārkār tīgi plašais iespēju k lāsts piedāvā lielu dizaina izvēles brīvī bu. Izvēlieties no plaša nominālo garumu, dažādu izvilkuma veidu un dinamiskās nestspējas iedal ī jumu k lāsta, kā arī no papildaprī kojuma kustī bas tehnoloģiju k lāsta at vēršanai un aizvēršanai k lusi un bez piepūles.

10 Katalogs 2022/2023 • KA-150 Tirgvedība Koncepcija | Projek tēšana | Piedāvājums Dizains Pasūtīšana Bez pūlēm plānojiet, konfigurējiet un saglabājiet savus projek tus tiešsaistē. Viegli izveidojiet ak tuālus detaļu sarakstus k lientu tāmēm. Mūsu korpusa un izstrādājumu konfigurator i nodrošina atbalstu, konstruējot korpusus un atlasot īsto furnitūru. Saņemat CAD datus, kurus var izmantot savā dizaina programmatūrā. Varat pārsūtī t detaļu sarakstus no mūsu konfigurator iem uz atlasī to izplatī tāju tīmek ļa veikaliem, izmantojot inter feisu. E-SERVICES un montāžas iekārtas Labi pakalpojumi ir pieejami, tad kad jums tie nepieciešami. Kā uzticams par tner is piedāvājam jums pakalpojumus un prak tiskas montāžas iekār tas, kas papildina mūsu izstrādājumus un sniedz atbalstu ik vienā ražošanas posmā. Pal īdzēsim pār vērst jūsu idejas smalkās mēbelēs. Nodrošinām jūs ar at tēliem, video, buk letiem un vēl daudz ko citu dažādās valodās un formātos – tiešsaistē vai savā tirgved ī bas mater iālu datubāzē.

11 E-SERVICES un montāžas iekārtas Katalogs 2022/2023 • KA-150 Ražošana Piegāde | Montāža Pēcpārdošanas apkalpošana Papildus informācija E-SERVICES 592 Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/i361 Digitāli pārsūtiet savus projek tēšanas rezultātus no konfigurator iem uz MINIPRESS, izmantojot EASYSTICK. Ar tādām montāžas iekār tām kā šabloni u.c. varat pabeigt savu projek tu ātr i un precīzi. Mūsu lietojumprogrammā EASY ASSEMBLY iek ļauts viss, kas jums jāzina par furnitūras montāžu un regulēšanu, ieskaitot video. Nodrošinām personīgu pēcpārdošanas atbalstu. Jūsu Blum kontak tpersona labprāt atbildēs uz jebkuru jautājumu par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem.

12 Katalogs 2022/2023 • KA-150 Mēs uzskatām, ka idejas var lik t pasaulei griezties. Lai Jūs varētu realizēt savas radošās idejas, mēs piedāvājam inovatīvu furnitūru, iedvesmojošas mēbeļu koncepcijas un noderīgus ser visa pakalpojumus. Mūs virza klientu vajadzī bas, vispasaules tendences un vēlme paaugstināt dzīves k valitāti. Strādāsim kopā, lai rad ītu jaunas idejas.

13 moving ideas Katalogs 2022/2023 • KA-150 Dzīves kvalitāte Mēs vēlamies Jūs nodrošināt ar ēr tiem un funkcionāliem mēbeļu r isinājumiem. Izstrādājumu klāsts Viss vienuviet: mūsu plašais izstrādājumu k lāsts ļauj īstenot dažādas dizaina tendences jebkurai dzīvojamajai zonai gan tagad, gan nākotnē. Iedvesma Sekojam l īdzi dzīves stila tendencēm visā pasaulē un pētām nākotnes r isinājumus, lai jūs varētu baud ī t to sniegtās pr iekšrocī bas. Inovācijas Mēs nepār trauk ti strādājam un, pateicoties mūsu zinātkārei un tieksmei visu izpētī t, spējam Jums piedāvāt jaunus r isinājumus un pakalpojumus. Pakalpojumi Mūsu rad ī tie pakalpojumi sniedz Jums atbalstu jebkurā ražošanas procesa sol ī. Kvalitāte Turpinām tiek ties pēc savu izstrādājumu, pakalpojumu un sevis uzlabošanas. Uzticēšanās Uzņemamies atbild ī bu par par tnerī bu, darbiniek iem, sabiedrī bu un vidi. Jūliuss Blūms mūsu ceļojumu uzsāka 1952. gadā ar pakavu kniedēm. Šodien saviem k lientiem vairāk nekā 120 valstīs piegādājam inovatīvu furnitūru.

14 Pacelšanas sistēmas Katalogs 2022/2023 • KA-150 1 ▬ CLIP tehnoloģija nodrošina ātru un vienkāršu montāžu un demontāžu ▬ Ēr ta trīs dimensiju fasādes regulēšana ▬ Fasāde paliek jebkurā vēlamajā pozīcijā ▬ Nav uz āru izvirzītu detaļu ▬ Ergonomiski pareizs roktura novietojums ▬ BLUMOTION – aizvēršana klusi un bez piepūles ▬ Ar SERVO-DRIVE, elektronisko atvēršanas atbalsta sistēmu sienas skapjiem ▬ Ar TIP-ON, mehānisko atvēršanas atbalsta sistēmu 90 grādu leņķī paceļamām fasādēm AVENTOS HK-XS simetriskās pacelšanas sistēmas izmantojamas vienā vai abās korpusa pusēs. AVENTOS pacelšanas mehānismi nodrošina plašas iespējas individualizētu korpusu izstrādē – visās dzīvojamajās zonās. SERVO-DRIVE, elektroniska kustības atbalsta sistēma AVENTOS HF, HS, HL un HK top pacelšanas sistēmām. TIP-ON, mehāniskā atvēršanas atbalsta sistēma AVENTOS HK top, HK-S un HK-XS. AVENTOS furnitūra pacelšanas sistēmām nodrošina augstu kustības komfor tu sienas skapjos. Pat platas paceļamās fasādes atveras viegli, paliek vēlamajā pozīcijā un – pateicoties BLUMOTION – aizveras klusi un vienmērīgi.

15 Pacelšanas sistēmas 〉 Pārskats Katalogs 2022/2023 • KA-150 AVENTOS HF – salokāmai fasādei AVENTOS HF – salokāmai fasādei 18 Pārskats 19 Standar ta | SERVO-DRIVE 20 Aksesuāri 28 AVENTOS HS – paceļamai un aizgāžamai fasādei AVENTOS HS – paceļamai un aizgāžamai fasādei 30 Pārskats 31 Standar ta | SERVO-DRIVE 32 AVENTOS HL – vertikāli paceļamai fasādei AVENTOS HL – ver tikāli paceļamai fasādei 36 Pārskats 37 Standar ta | SERVO-DRIVE 38 AVENTOS HK top – 90 grādos paceļamai fasādei AVENTOS HK top – 90 grādos paceļamai fasādei 42 Pārskats 43 Standar ta | SERVO-DRIVE 44 TIP-ON 48 Aksesuāri 51 AVENTOS HK-S – 90 grādos paceļamai nelielai fasādei AVENTOS HK-S – 90 grādos paceļamai nelielai fasādei 52 Pārskats 53 Standar ta 54 TIP-ON 54 Aksesuāri 57 AVENTOS HK-XS – 90 grādos paceļamai nelielai fasādei AVENTOS HK-XS – 90 grādos paceļamai nelielai fasādei 58 Pārskats 59 Standar ta 60 TIP-ON 60 Aksesuāri 65 AVENTOS – slīps un gropēts pārlaidums AVENTOS – slīps un gropēts pārlaidums 16 Aksesuāri Skrūves 66 Urbis ar dziļuma ierobežotāju 66 Fasādes amor tizators 66 Skrūvgriezis 67 Skrūvgrieža uzgalis 67 Pacelšanas sistēmas Simboli Simboli Simboli Simboli Simboli Simboli Simboli Simboli

16 Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS – slīps un gropēts pārlaidums Katalogs 2022/2023 • KA-150 Iedvesmojošs pacelšanas sistēmu klāsts kustībā Papildus informācija AVENTOS – slīps un gropēts pārlaidums Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/mitresrebates Slīps pārlaidums Izmantošana ar gropētu pārlaidumu Pacelšanas sistēmas AVENTOS furnitūras fascinējošā kustības kvalitāte iespējama arī pacelšanas sistēmām, kas paredzētas slīpiem vai gropētiem pārlaidumiem. Joprojām var izmantot standar ta furnitūru, nedaudz mainot tās uzstādīšanas vietu. Jauni pielietojuma veidi ļauj īstenot radošas dizaina idejas dzīvē. Pacelšanas sistēmas ir īpaši ēr tas, jo vienmēr nodrošina vienmērīgu darbību un piekļuvi korpusam. AVENTOS pacelšanas sistēmas paliek jebkurā atvēr tā stāvoklī un tāpēc vienmēr ir viegli aizsniedzamas, lai aizvēr tu. Papildus ēr tības nodrošina SERVO-DRIVE vai TIP-ON atvēršanas atbalsta sistēmas.

17 Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS – slīps un gropēts pārlaidums Katalogs 2022/2023 • KA-150 Slīps pārlaidums Izmantošana ar gropētu pārlaidumu AVENTOS HF – salokāmai fasādei AVENTOS HS – paceļamai un aizgāžamai fasādei AVENTOS HL – vertikāli paceļamai fasādei AVENTOS HK top – 90 grādos paceļamai fasādei AVENTOS HF – salokāmai fasādei AVENTOS HS – paceļamai un aizgāžamai fasādei AVENTOS HL – vertikāli paceļamai fasādei AVENTOS HK top – 90 grādos paceļamai fasādei Pacelšanas sistēmas

18 Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS HF – salokāmai fasādei Katalogs 2022/2023 • KA-150 Pacelšanas sistēma lielām divdaļīgām fasādēm Viegla un ērta atvēršana un aizvēršana Papildus priekšrocības, kas pārliecinās Jūs un Jūsu klientus Pacelšanas sistēmas Teicama izturība Spēka mehānisma pamata elements ir drošs atsperu bloks. Rezultāts: lieliska izturība. Ar AVENTOS HF paceļamās fasādes atveras bez piepūles. Arī smagām fasādēm vajag pielietot tikai nedaudz spēku. Bezpakāpju apstāšanās nodrošina fasādes palikšanu vēlamajā pozīcijā. Nav uz āru izvirzītu detaļu Noņemams teleskopiskais kronšteins – priekšrocība mēbeļu ražošanai un vir tuves instalācijai. Iekļauta tehnoloģija pirkstu drošībai CLIP top vira starp fasādēm ar inovatīvu tehnoloģiju nodrošina pirkstu drošību. Iespējami vienādi plaukti Atkarībā no korpusa augstuma, var izmantot 2 vienādus plauktus. Pateicoties integrētajam BLUMOTION, gan smagas, gan vieglas fasādes aizveras klusi un vienmērīgi. Dekoratīvās uzlikas pieejamas zīda baltā, gaiši pelēkā un tumši pelēkā krāsā. Atveroties AVENTOS HF divdaļīgās fasādes vienlaicīgi salokās. Pacelšanas sistēma salokāmai fasādei ir ideāli piemērota augstiem sienas skapjiem ar lielu fasādi, jo rokturis vienmēr ir viegli aizsniedzams jebkurā pozīcijā. AVENTOS HF var arī izmantot nesimetriskām fasādēm (2 dažādi augstumi). ▬ Pateicoties BLUMOTION, aizvēršana ir klusa un vienmērīga ▬ Viegla atvēršana ▬ Paliek jebkurā atvēršanas pozīcijā ▬ Nodrošina lielisku pārskatu korpusa iekšpusei ▬ Maza programma, virkne pielietošanas iespēju ▬ Viegla montāža un regulēšana ▬ Arī platām fasādēm ir nodrošināta stabilitāte ▬ Teicama izturība ▬ Rokturu izvietošana pēc izvēles ▬ Nav uz āru izvirzītu detaļu ▬ Papildus: SERVO-DRIVE AVENTOS sistēmām, atvēršanas atbalsta mehānisms ar elektronisku pievadu sienas skapjiem

19 Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS HF – salokāmai fasādei 〉 Pārskats Katalogs 2022/2023 • KA-150 Pielietojums T īmekļa kods Lapa Standarta | SERVO -DRIVE Koka fasādes un rāmji no plata alumīnija profila DQD8YM 20 Rāmji no šaura alumīnija profila DQD9NY 24 Aksesuāri Atvēruma leņķa ierobežotājs 21 Viru komplekts 28 Viru pamatiņi 144 Dekoratīvā uzlika viras plecam 151 Skrūves 66 Urbis ar dziļuma ierobežotāju 66 Fasādes amor tizators 66 Skrūvgriezis 67 Skrūvgrieža uzgalis 67 Montāža, demontāža un regulēšana Montāža, demontāža un regulēšana Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/a110 Iekār tu direktīva 701 Plašāka informācija par iekārtu direktīvu Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/sd/guideline Piktogramma Pieejams pēc pieprasījuma Pacelšanas sistēmas Simboli Simboli Simboli Simboli

20 Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS HF – salokāmai fasādei 〉 Standarta | SERVO-DRIVE Katalogs 2022/2023 • KA-150 Koka fasādes un rāmji no plata alumīnija profila T īmekļa kods DQD8YM Slodzes koeficients LF Korpusa augstums KH (mm) x kopējais augšējās un apakšējās fasādes FG svars ieskaitot rokturi (kg) Teor. korpusa augstums TKH Augšējās fasādes augstums FHo (mm) x 2 + atstarpes Ja izvēle pārklājas, mēs rekomendējam izvēlēties spēcīgāko spēka mehānismu! Standarta SERVO -DRIVE Pasūtījumu specifikācija 2 Teleskopisko kronšteinu komplekts Korpusa augstums KH (mm) Artikuls 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Sastāv no: 2 2 x Teleskopiskais kronšteins (simetrisks) 1 Teorētiskais korpusa augstums TKH nesimetriskām fasādēm 7 24 W SERVO -DRIVE strāvas pārveidotājs Valodas izvēle Artikuls Valodas izvēle Artikuls A Z10NE030A F Z10NE030F B Z10NE030B G Z10NE030G C Z10NE030C H Z10NE030H D Z10NE030D J Z10NE030J E Z10NE030E Iet ver lietošanas instrukciju un montāžas instrukciju Bez strāvas kabeļa Valodas izvēle – lietošanas instrukciju un montāžas instrukciju A DE | EN | FR | IT | NL F BG | ET | LT | LV | RO | RU B DA | EN | FI | NO | SV G EN | ES | FR C EL | EN | HR | SL | SR | TR H EN | ZH D EN | ES | FR | IT | PT J JA E CS | HU | PL | SK Valodu apraksti saskaņā ar ISO-639 9 Strāvas kabelis Tirgus Artikuls Tirgus Artikuls AR Z10M200A JP Z10M200J UK Z10M200B AU Z10M200K CH Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Eiropa Z10M200E BR Z10M200S.01 Eiropa ¹ Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Garums, 2 m iesk. spraudni ¹ Bez kontaktdakšas ▬ Piemērots sienas skapjiem ar dalītu fasādi ▬ Korpusa augstums KH 480 –1040 mm ▬ Korpusa platums KB līdz pat 1800 mm ▬ Pateicoties BLUMOTION, aizvēršana ir klusa un vienmērīga ▬ Viegla atvēršana un aizvēršana ▬ Kustības brīvība ar daudzpusīgo apstādināšanas iespēju ▬ Montāža bez instrumentu palīdzības ▬ 3 dimensiju regulēšana abām fasādēm ▬ Pacelšanas sistēma ar bezpakāpju regulāciju ▬ Vira starp fasādēm ar tehnoloģiju pirkstu drošībai 1 Spēka mehānismu komplekts Slodzes koeficients LF Piezīme Artikuls 2600 – 5500 1 gab. = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 3 gab. = LF 13500 – 25900 20F2800.05 Sastāv no: 1 2 x Spēka mehānisms (simetrisks) – 8 x Skrūves kokam Ø 4 x 35 mm 3 Dekoratīvo uzliku komplekts Krāsa Materiāls Artikuls SW | HGR | TGR Plastmasa 20F8020 Sastāv no: 3a 1 x Dekoratīvā uzlika kreisā 3b 1 x Dekoratīvā uzlika labā 3c 2 x Z īmola elements, ar iespiestu Blum logo IN-G 3 SERVO -DRIVE dekoratīvo uzliku komplekts Krāsa Materiāls Artikuls SW | HGR | TGR Plastmasa 21F8020 Sastāv no: 3a 1 x SERVO-DRIVE-dekoratīvā uzlika, kreisā 3b 1 x Dekoratīvā uzlika labā 3c 2 x Z īmola elements, ar iespiestu Blum logo IN-G 3d 2 x SERVO-DRIVE-slēdzis 3e 6 x Blum amor tizators, Ø 5 mm 4 Pamatiņš teleskopiskajam kronšteinam Rekomendācija Nostiprināšanas veids Pacēlums (mm) Artikuls Skrūvējams 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Iepresējams 177H3100 Iespējami tērauda slēptie pamatiņi ar 0 mm augstumu 1 Koka fasādei izmantot 2 skrūves kokam (609.1x00) Rāmim no plata alumīnija profila izmantot 2 iegremdētas pašurbjošās skrūves (660.0950) 6 SERVO -DRIVE-komplekts Krāsa Materiāls Artikuls R7037 Plastmasa 21FA000 Sastāv no: 6a 1 x Devēja modulis 6b 1 x SERVO-DRIVE sadal ītāja kabelis, 1500 mm 6c 1 x Kabeļu savienotājs 6d 2 x Kabeļa uzgalis Ja pacelšanas sistēmu skaits ir vismaz trīs, ieteicams uzstādīt divus sinhronizētus devēja moduļus 8 Strāvas pārveidotāja korpuss Krāsa Materiāls Artikuls WGR Plastmasa Z10NG120 24 W SERVO-DRIVE strāvas pār veidotājam Pacelšanas sistēmas

21 Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS HF – salokāmai fasādei 〉 Standarta | SERVO-DRIVE Katalogs 2022/2023 • KA-150 Koka fasādes un rāmji no plata alumīnija profila T īmekļa kods DQD8YM Pasūtījumu specifikācija Alternatīva 7 | 8 | 9 – 12 W SERVO -DRIVE kontaktligzdai pieslēdzamais strāvas pārveidotājs Piemērots tikai vienam devēja modulim Strāvas pārveidotājs Valodas izvēle Artikuls Strāvas pārveidotājs Valodas izvēle Artikuls E A ☎Z10NA30EAF E F ☎Z10NA30EFF E B ☎Z10NA30EBF B A ☎Z10NA30BAF E C ☎Z10NA30ECF K D ☎ Z10NA30KDF E D ☎ Z10NA30EDF U G ☎Z10NA30UGF E E ☎Z10NA30EEF Strāvas pārveidotājs ¹ E B K U Sastāv no: – 1 x 12 W SERVO-DRIVE kontaktligzdai pieslēdzamais strāvas pār veidotājs Iekļ. kabelis, 1120 mm (ar SERVO-DRIVE sadal ītāja kabeli maks. l īdz 2000 mm) Pēc pieprasījuma pieejamas arī citas kombinācijas ¹ Precīzu tirgus specifikāciju skatīt nodaļā Informācija Aksesuāri Krāsa Krāsa HGR Gaiši pelēks WGR Pelēks SW Z īda balts S Melns TGR Tumši pelēks W Balts R7037 RAL 7037 putekļu pelēks IN-G Liets matēts nerūsējošais tērauds Papildus informācija Pārskats – AVENTOS HF 19 Aksesuāri – viru komplekts 28 Viru pamatiņi 144 Aksesuāri – citi 66 Plānošana – simetriskas fasādes 22 Plānošana – nesimetriskas fasādes 23 Plānošana – Blum amor tizators 29 SERVO-DRIVE-slēdzis 29 SERVO-DRIVE uno – tirgus specifikācija 718 Pārskats – montāžas iekār tas 591 Orientējošais fasādes svars FG (kg) 704 Iekār tu direktīva 701 Papildus tehniskā informācija 698 Montāža, demontāža un regulēšana Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/a110 10 CLIP top 120°-vira Galva Atspere Artikuls INSERTA Bez atsperes 70T5590BTL Skrūvējams 1 70T5550.TL Viras galvas uzlikums TO (konstanta) 11 mm 3 viras, ja korpusa platums KB ir 1200 mm un/vai fasādes FG svars ir vismaz 12 kg 4 viras, ja korpusa platums KB ir 1800 mm un/vai fasādes FG svars ir vismaz 20 kg 1 Koka fasādēm izmantot skrūves kokam (609.1x00) Rāmim no plata alumīnija profila izmantot iegremdētas pašurbjošās skrūves (660.0950) Alternatīva 10 10 CLIP top 120°-speciālā vira ar lielāku fasādes uzlikumu Galva Atspere Artikuls INSERTA Bez atsperes 72T5590BTL Skrūvējams 1 72T5550.TL Viras galvas uzlikums TO (konstanta) 13 mm 3 viras, ja korpusa platums KB ir 1200 mm un/vai fasādes FG svars ir vismaz 12 kg 4 viras, ja korpusa platums KB ir 1800 mm un/vai fasādes FG svars ir vismaz 20 kg 1 Koka fasādēm izmantot skrūves kokam (609.1x00) Rāmim no plata alumīnija profila izmantot iegremdētas pašurbjošās skrūves (660.0950) 11 Pamatiņš CLIP top 120° virai Rekomendācija Nostiprināšanas veids Pacēlums (mm) Artikuls Skrūvējams 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Iepresējams 177H3100 Standar ta pamatiņi, augstums atkarīgs no augšējās fasādes uzlikuma FAo 1 Koka fasādei izmantot 2 skrūves kokam (609.1x00) Rāmim no plata alumīnija profila izmantot 2 iegremdētas pašurbjošās skrūves (660.0950) 12 CLIP top -vira starp fasādēm Galva Atspere Artikuls EXPANDO Bez atsperes 78Z553ET Skrūvējams 1 78Z5500T 3 viras, ja korpusa platums KB ir 1200 mm un/vai fasādes FG svars ir vismaz 12 kg 4 viras, ja korpusa platums KB ir 1800 mm un/vai fasādes FG svars ir vismaz 20 kg 1 Koka fasādēm izmantot skrūves kokam (609.1x00) Rāmim no plata alumīnija profila izmantot iegremdētas pašurbjošās skrūves (660.0950) 13 Pamatiņš CLIP top virai starp fasādēm Rekomendācija Nostiprināšanas veids Pacēlums (mm) Artikuls Skrūvējams 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Iepresējams 177H3100 Viras pamatiņš ar pacēlumu 0 mm Platiem alumīnija rāmjiem, kuru platums nepārsniedz 57 mm, jāizmanto tikai krust veida pamatiņi 1 Koka fasādēm izmantot skrūves kokam (609.1x00) Rāmim no plata alumīnija profila izmantot iegremdētas pašurbjošās skrūves (660.0950) – Atvēruma leņķa ierobežotājs Atvēruma leņķis OW Krāsa Artikuls 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – SERVO -DRIVE sadalītāja kabelis un kabeļa uzgalis Krāsa Garums (m) Artikuls S 8 Z10K800AE Sastāv no: 6b 1 x SERVO-DRIVE sadal ītāja kabelis 6d 5 x Kabeļa uzgalis Griešanai pēc izmēra Var izmantot kā SERVO-DRIVE sadal ītāja kabeli – Kabeļu savienotājs un kabeļa uzgalis Krāsa Materiāls Artikuls S Plastmasa Z10V100E.01 Sastāv no: 6c 1 x Kabeļu savienotājs 6d 2 x Kabeļa uzgalis Montāža bez instrumentu pal īdzības – Kabeļa turētājs Krāsa Materiāls Artikuls W Plastmasa Z10K0009 Piemēram, SERVO-DRIVE sadal ītāja kabeļa piestiprināšanai Pacelšanas sistēmas

FHo Y FAo 22 Katalogs 2022/2023 • KA-150 T īmekļa kods DQD8YM Plānošana Simetrisks Urbumu pozīcija Korpusa augstums KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x skrūves kokam Ø 4 x 35 mm Urbums SERVO-DRIVE sadal ītāja kabelim, tikai kreisajā pusē * Urbuma dziļums 5 mm ** Alternatīvi urbumi Nepieciešamā telpa KH Korpusa augstums Atvēruma leņķa ierobežotājs Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Augšējās fasādes augstums Fasādes montāža Korpusa augstums KH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 70 68 550 –1040 47 45 SFA Fasādes uzlikums sāna panelim CLIP top 120°-vira TB Urbšanas at tālums F Atstarpe FAo Fasādes uzlikums augšējam panelim () CLIP top 120° speciālā vira CLIP top -vira starp fasādēm TB Urbšanas at tālums F Min. atstarpe = 1.5 mm * 37 mm krust veida pamatiņam (37/32) Urbšanas attālums TB MD Fasādes uzlikums FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Pamatiņa pacēlums (mm) Ar CLIP top 120° speciālo viru fasādes uzlikums FA vienmēr ir par 2 mm lielāks Urbšanas attālums TB MD Horizontāla atstarpe F (mm) starp fasādēm 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Pamatiņa pacēlums (mm) Skrūvējams INSERTA | EXPANDO Viras galvas izmēri Koka fasādes un rāmji no plata alumīnija profila Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS HF – salokāmai fasādei 〉 Standarta | SERVO-DRIVE Pacelšanas sistēmas

FHo Y FAo 23 Katalogs 2022/2023 • KA-150 T īmekļa kods DQD8YM Plānošana Asimetriski Urbumu pozīcija Teor. korpusa augstums TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x skrūves kokam Ø 4 x 35 mm Urbums SERVO-DRIVE sadal ītāja kabelim, tikai kreisajā pusē * Urbuma dziļums 5 mm ** Alternatīvi urbumi Nepieciešamā telpa TKH = FHo (mm) x 2 + atstarpes TKH Teorētiskais korpusa augstums FHo Augšējās fasādes augstums FHu Apakšējās fasādes augstums Atvēruma leņķa ierobežotājs Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Augšējās fasādes augstums Lielākajai fasādei ir jābūt augšpusē! Fasādes montāža Teor. korpusa augstums TKH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 FHo / 2 + 70 FHo / 2 + 68 550 –1040 FHo / 2 + 47 FHo / 2 + 45 FHo Augšējās fasādes augstums FHu Apakšējās fasādes augstums FAu Fasādes uzlikums no apakšas SFA Fasādes uzlikums sāna panelim CLIP top 120°-vira TB Urbšanas at tālums F Atstarpe FAo Fasādes uzlikums augšējam panelim () CLIP top 120° speciālā vira CLIP top -vira starp fasādēm TB Urbšanas at tālums F Min. atstarpe = 1.5 mm * 37 mm krust veida pamatiņam (37/32) Urbšanas attālums TB MD Fasādes uzlikums FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Pamatiņa pacēlums (mm) Ar CLIP top 120° speciālo viru fasādes uzlikums FA vienmēr ir par 2 mm lielāks Urbšanas attālums TB MD Horizontāla atstarpe F (mm) starp fasādēm 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Pamatiņa pacēlums (mm) Skrūvējams INSERTA | EXPANDO Papildus informācija Pārskats – AVENTOS HF 19 Plānošana – Blum amor tizators 29 SERVO-DRIVE-slēdzis 29 Iekār tu direktīva 701 Montāža, demontāža un regulēšana Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/a110 Koka fasādes un rāmji no plata alumīnija profila Pasūtījumu specifikācija – koka fasādes un rāmji no plata alumīnija profila 20 Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS HF – salokāmai fasādei 〉 Standarta | SERVO-DRIVE Pacelšanas sistēmas

24 Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS HF – salokāmai fasādei 〉 Standarta | SERVO-DRIVE Katalogs 2022/2023 • KA-150 Rāmji no šaura alumīnija profila T īmekļa kods DQD9NY Slodzes koeficients LF Korpusa augstums KH (mm) x kopējais augšējās un apakšējās fasādes FG svars ieskaitot rokturi (kg) Teor. korpusa augstums TKH Augšējās fasādes augstums FHo (mm) x 2 + atstarpes Ja izvēle pārklājas, mēs rekomendējam izvēlēties spēcīgāko spēka mehānismu! Standarta SERVO -DRIVE Pasūtījumu specifikācija 2 Teleskopisko kronšteinu komplekts Korpusa augstums KH (mm) Artikuls 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Sastāv no: 2 2 x Teleskopiskais kronšteins (simetrisks) 1 Teorētiskais korpusa augstums TKH nesimetriskām fasādēm 7 24 W SERVO -DRIVE strāvas pārveidotājs Valodas izvēle Artikuls Valodas izvēle Artikuls A Z10NE030A F Z10NE030F B Z10NE030B G Z10NE030G C Z10NE030C H Z10NE030H D Z10NE030D J Z10NE030J E Z10NE030E Iet ver lietošanas instrukciju un montāžas instrukciju Bez strāvas kabeļa Valodas izvēle – lietošanas instrukciju un montāžas instrukciju A DE | EN | FR | IT | NL F BG | ET | LT | LV | RO | RU B DA | EN | FI | NO | SV G EN | ES | FR C EL | EN | HR | SL | SR | TR H EN | ZH D EN | ES | FR | IT | PT J JA E CS | HU | PL | SK Valodu apraksti saskaņā ar ISO-639 9 Strāvas kabelis Tirgus Artikuls Tirgus Artikuls AR Z10M200A JP Z10M200J UK Z10M200B AU Z10M200K CH Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Eiropa Z10M200E BR Z10M200S.01 Eiropa ¹ Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Garums, 2 m iesk. spraudni ¹ Bez kontaktdakšas ▬ Piemērots sienas skapjiem ar dalītu fasādi ▬ Korpusa augstums KH 480 –1040 mm ▬ Korpusa platums KB līdz pat 1800 mm ▬ Pateicoties BLUMOTION, aizvēršana ir klusa un vienmērīga ▬ Viegla atvēršana un aizvēršana ▬ Kustības brīvība ar daudzpusīgo apstādināšanas iespēju ▬ Montāža bez instrumentu palīdzības ▬ 3 dimensiju regulēšana abām fasādēm ▬ Pacelšanas sistēma ar bezpakāpju regulāciju ▬ Vira starp fasādēm ar tehnoloģiju pirkstu drošībai 1 Spēka mehānismu komplekts Slodzes koeficients LF Piezīme Artikuls 2600 – 5500 1 gab. = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 20F2800.05 Sastāv no: 1 2 x Spēka mehānisms (simetrisks) – 8 x Skrūves kokam Ø 4 x 35 mm 3 Dekoratīvo uzliku komplekts Krāsa Materiāls Artikuls SW | HGR | TGR Plastmasa 20F8020 Sastāv no: 3a 1 x Dekoratīvā uzlika kreisā 3b 1 x Dekoratīvā uzlika labā 3c 2 x Z īmola elements, ar iespiestu Blum logo IN-G 3 SERVO -DRIVE dekoratīvo uzliku komplekts Krāsa Materiāls Artikuls SW | HGR | TGR Plastmasa 21F8020 Sastāv no: 3a 1 x SERVO-DRIVE-dekoratīvā uzlika, kreisā 3b 1 x Dekoratīvā uzlika labā 3c 2 x Z īmola elements, ar iespiestu Blum logo IN-G 3d 2 x SERVO-DRIVE-slēdzis 3e 6 x Blum amor tizators, Ø 5 mm 4 CLIP-adapteris teleskopiskajam kronšteinam Pielietojums Pacēlums (mm) Artikuls Kreisais | Labais 0 175H5B00 6 SERVO -DRIVE-komplekts Krāsa Materiāls Artikuls R7037 Plastmasa 21FA000 Sastāv no: 6a 1 x Devēja modulis 6b 1 x SERVO-DRIVE sadal ītāja kabelis, 1500 mm 6c 1 x Kabeļu savienotājs 6d 2 x Kabeļa uzgalis 8 Strāvas pārveidotāja korpuss Krāsa Materiāls Artikuls WGR Plastmasa Z10NG120 24 W SERVO-DRIVE strāvas pār veidotājam Pacelšanas sistēmas

25 Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS HF – salokāmai fasādei 〉 Standarta | SERVO-DRIVE Katalogs 2022/2023 • KA-150 Rāmji no šaura alumīnija profila T īmekļa kods DQD9NY Pasūtījumu specifikācija Alternatīva 7 | 8 | 9 – 12 W SERVO -DRIVE kontaktligzdai pieslēdzamais strāvas pārveidotājs Piemērots tikai vienam devēja modulim Strāvas pārveidotājs Valodas izvēle Artikuls Strāvas pārveidotājs Valodas izvēle Artikuls E A ☎Z10NA30EAF E F ☎Z10NA30EFF E B ☎Z10NA30EBF B A ☎Z10NA30BAF E C ☎Z10NA30ECF K D ☎ Z10NA30KDF E D ☎ Z10NA30EDF U G ☎Z10NA30UGF E E ☎Z10NA30EEF Strāvas pārveidotājs ¹ E B K U Sastāv no: – 1 x 12 W SERVO-DRIVE kontaktligzdai pieslēdzamais strāvas pār veidotājs Iekļ. kabelis, 1120 mm (ar SERVO-DRIVE sadal ītāja kabeli maks. l īdz 2000 mm) Pēc pieprasījuma pieejamas arī citas kombinācijas ¹ Precīzu tirgus specifikāciju skatīt nodaļā Informācija Aksesuāri Krāsa Krāsa HGR Gaiši pelēks WGR Pelēks SW Z īda balts S Melns TGR Tumši pelēks W Balts R7037 RAL 7037 putekļu pelēks IN-G Liets matēts nerūsējošais tērauds Papildus informācija Pārskats – AVENTOS HF 19 Aksesuāri – viru komplekts 28 Viru pamatiņi 144 Aksesuāri – citi 66 Plānošana – simetriskas fasādes 26 Plānošana – nesimetriskas fasādes 27 Plānošana – Blum amor tizators 29 SERVO-DRIVE-slēdzis 29 SERVO-DRIVE uno – tirgus specifikācija 718 Pārskats – montāžas iekār tas 591 Orientējošais fasādes svars FG (kg) 704 Iekār tu direktīva 701 Papildus tehniskā informācija 698 Montāža, demontāža un regulēšana Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/a110 10 CLIP top 120°-vira šauram alumīnija rāmim Atspere Galva Artikuls Bez atsperes Skrūvējams 72T550A.TL 3 viras, ja korpusa platums KB ir 1200 mm un/vai fasādes FG svars ir vismaz 12 kg 4 viras, ja korpusa platums KB ir 1800 mm un/vai fasādes FG svars ir vismaz 20 kg Stiprināšanas skrūves ir komplektā ar virām 11 Pamatiņš CLIP top 120° virai Rekomendācija Nostiprināšanas veids Pacēlums (mm) Artikuls Skrūvējams 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Iepresējams 177H3100 Standar ta pamatiņi, augstums atkarīgs no augšējās atstarpes F 1 Šauriem alumīnija profiliem katrai malai izmantot 2 iegremdētas pašurbjošās skrūves (660.0950) 12 CLIP top -vira starp fasādēm šauram alumīnija rāmim Galva Atspere Artikuls Skrūvējams 1 Bez atsperes 78Z550AT 3 viras, ja korpusa platums KB ir 1200 mm un/vai fasādes FG svars ir vismaz 12 kg 4 viras, ja korpusa platums KB ir 1800 mm un/vai fasādes FG svars ir vismaz 20 kg 1 Šauriem alumīnija profiliem katrai malai izmantot 2 iegremdētas pašurbjošās skrūves (660.0950) 13 CLIP-adapteris virai starp fasādēm Pielietojums Pacēlums (mm) Artikuls Simetrisks 0 175H5A00 Stiprināšanas skrūves ir komplektā ar virām – Atvēruma leņķa ierobežotājs Atvēruma leņķis OW Krāsa Artikuls 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – SERVO -DRIVE sadalītāja kabelis un kabeļa uzgalis Krāsa Garums (m) Artikuls S 8 Z10K800AE Sastāv no: 6b 1 x SERVO-DRIVE sadal ītāja kabelis 6d 5 x Kabeļa uzgalis Griešanai pēc izmēra Var izmantot kā SERVO-DRIVE sadal ītāja kabeli – Kabeļu savienotājs un kabeļa uzgalis Krāsa Materiāls Artikuls S Plastmasa Z10V100E.01 Sastāv no: 6c 1 x Kabeļu savienotājs 6d 2 x Kabeļa uzgalis Montāža bez instrumentu pal īdzības – Kabeļa turētājs Krāsa Materiāls Artikuls W Plastmasa Z10K0009 Piemēram, SERVO-DRIVE sadal ītāja kabeļa piestiprināšanai Pacelšanas sistēmas

FHo Y 26 Katalogs 2022/2023 • KA-150 T īmekļa kods DQD9NY Plānošana Simetrisks Urbumu pozīcija Korpusa augstums KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x skrūves kokam Ø 4 x 35 mm Urbums SERVO-DRIVE sadal ītāja kabelim, tikai kreisajā pusē * Urbuma dziļums 5 mm ** Alternatīvi urbumi Nepieciešamā telpa KH Korpusa augstums Atvēruma leņķa ierobežotājs Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Augšējās fasādes augstums Fasādes montāža Korpusa augstums KH (mm) X (mm) 480 – 549 54 550 –1040 31 F Min. atstarpe = 1.5 mm Ja rāmis ir vismaz 20.5 mm biezs, jāveic atstarpes F regulēšana Skrūvējams (vira | adapteris) * Ja mainiet materiāla biezumu, at tiecīgi noregulējiet montāžas izmērus Rāmji no šaura alumīnija profila CLIP top 120°-vira šauram alumīnija rāmim CLIP top -vira starp fasādēm šauram alumīnija rāmim Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS HF – salokāmai fasādei 〉 Standarta | SERVO-DRIVE Pacelšanas sistēmas

FHo Y 27 Katalogs 2022/2023 • KA-150 T īmekļa kods DQD9NY Plānošana Asimetriski Urbumu pozīcija Teor. korpusa augstums TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x skrūves kokam Ø 4 x 35 mm Urbums SERVO-DRIVE sadal ītāja kabelim, tikai kreisajā pusē * Urbuma dziļums 5 mm ** Alternatīvi urbumi Nepieciešamā telpa TKH = FHo (mm) x 2 + atstarpes TKH Teorētiskais korpusa augstums FHo Augšējās fasādes augstums FHu Apakšējās fasādes augstums Atvēruma leņķa ierobežotājs Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Augšējās fasādes augstums Lielākajai fasādei ir jābūt augšpusē! Fasādes montāža Teor. korpusa augstums TKH (mm) X (mm) 480 – 549 FHo / 2 + 54 550 –1040 FHo / 2 + 31 FHo Augšējās fasādes augstums FHu Apakšējās fasādes augstums FAu Fasādes uzlikums no apakšas F Min. atstarpe = 1.5 mm Ja rāmis ir vismaz 20.5 mm biezs, jāveic atstarpes F regulēšana Skrūvējams (vira | adapteris) * Ja mainiet materiāla biezumu, at tiecīgi noregulējiet montāžas izmērus Papildus informācija Pārskats – AVENTOS HF 19 Plānošana – Blum amor tizators 29 SERVO-DRIVE-slēdzis 29 Iekār tu direktīva 701 Montāža, demontāža un regulēšana Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/a110 Rāmji no šaura alumīnija profila CLIP top 120°-vira šauram alumīnija rāmim CLIP top -vira starp fasādēm šauram alumīnija rāmim Pasūtījumu specifikācija – rāmis no šaura alumīnija profila 24 Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS HF – salokāmai fasādei 〉 Standarta | SERVO-DRIVE Pacelšanas sistēmas

28 Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS HF – salokāmai fasādei 〉 Aksesuāri Katalogs 2022/2023 • KA-150 Viru komplekts – koka fasādes Pasūtījumu specifikācija Nostiprināšanas veids Artikuls INSERTA | Iepresējams | EXPANDO ☎ 78Z5530T11 Sastāv no: 2 x CLIP top 120°-vira bez atsperes 70T5590BTL 2 x CLIP top-vira starp fasādēm bez atsperes 78Z5530T 6 x Taisnais pamatiņš ar ekscentra skrūvi 177H3100 Viru komplekts – koka fasādes un plati alumīnija rāmji Pasūtījumu specifikācija Nostiprināšanas veids Artikuls Skrūvējams 1 ☎ 78Z5500T12 Sastāv no: 2 x CLIP top 120°-vira bez atsperes 70T5550.TL 2 x CLIP top-vira starp fasādēm bez atsperes 78Z5500T Izmantojot platus alumīnija rāmjus, CLIP top virai starp fasādes daļām nepieciešams papildu krust veida pamatiņš 6 x Taisnais pamatiņš ar ekscentra skrūvi 175H3100 1 Koka fasādēm izmantot skrūves kokam (609.1x00) Rāmim no plata alumīnija profila izmantot iegremdētas pašurbjošās skrūves (660.0950) Viru komplekts – šauri alumīnija rāmji Pasūtījumu specifikācija Nostiprināšanas veids Artikuls Skrūvējams ☎ 78Z550AT11 Sastāv no: 2 x CLIP top 120°-vira šauram alumīnija rāmim bez atsperes 72T550A.TL 2 x CLIP top-vira starp fasādēm šauram alumīnija rāmim bez atsperes 78Z550AT 2 x Taisnais pamatiņš ar ekscentra skrūvi 175H5400 2 x CLIP-adapteris, simetrisks 175H5A00 2 x CLIP-adapteris kreisais/labais 175H5B00 Pacelšanas sistēmas ▬ Viru komplekts ▬ Viru komplekts ▬ Viru komplekts

29 Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS HF – salokāmai fasādei 〉 Plānošana Katalogs 2022/2023 • KA-150 Plānošana Blum amortizators (tikai ar SERVO -DRIVE) Uzstādīt Blum amor tizatoru (nel īmēt) * No korpusa priekšējās malas fasādēm, kas ir izvirzītas uz leju SERVO -DRIVE-slēdzis Papildus informācija Pārskats – AVENTOS HF 19 Pārskats – montāžas iekār tas 591 Iekār tu direktīva 701 Papildus tehniskā informācija 698 Montāža, demontāža un regulēšana Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/a110 Rekomendācija šauram alumīnija rāmim Rāmim no šaura alumīnija profila Blum amor tizatora urbums ir jāveido korpusa sāna malā Rāmim no plata alumīnija profila un koka fasādei Blum amor tizatora urbumus ir jāveido fasādes materiālā, šādā gadījumā ir nepieciešama izmēģinājumu uzstādīšana Pasūtījumu specifikācija – koka fasādes un rāmji no plata alumīnija profila 20 Pasūtījumu specifikācija – rāmis no šaura alumīnija profila 24 Pacelšanas sistēmas

30 Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS HS – paceļamai un aizgāžamai fasādei Katalogs 2022/2023 • KA-150 Vai ir iespējams paceļamu un aizgāžamu fasādi aizvērt vēl vieglāk? Viegla lietošana un dizaina iespējas Papildus priekšrocības, kas pārliecinās Jūs un Jūsu klientus Pacelšanas sistēmas Teicama izturība Spēka mehānisma pamata elements ir drošs atsperu bloks. Rezultāts: lieliska izturība. Nav uz āru izvirzītu detaļu Noņemama svira – priekšrocība mēbeļu ražotājiem un vir tuvju montieriem. AVENTOS HS nodrošina iedvesmojoši vieglu lietošanu. Pateicoties tam, ka jāpieliek pavisam nedaudz spēka, pat smagas fasādes atvēr t ir viegli. Pateicoties SERVO-DRIVE, sienas skapja fasādes atveramas ar vienu pieskārienu. Lai aizvēršana notiktu klusi, tikai jānospiež slēdzis. AVENTOS HS var izmantot ar EXPANDO T plānām fasādēm, kas ir vismaz 8 mm biezas. Dekoratīvās uzlikas pieejamas zīda baltā, gaiši pelēkā un tumši pelēkā krāsā. Karnīze un dekoratīvais panelis Jūs varat veidot korpusus ar karnīzi vai dekoratīvo paneli, izmantojot AVENTOS HS. Tas nodrošina vairāk brīvības mēbeļu projektēšanā. Ar AVENTOS HS mehānismu fasāde tiek pacelta virs korpusa, tādēļ tas ir ideāli piemērots lielām fasādēm. Paceļamais un aizgāžamais mehānisms arī ir ideāli piemērots vir tuves mēbelēm ar karnīzēm. ▬ Pateicoties BLUMOTION, aizvēršana ir klusa un vienmērīga ▬ Viegla atvēršana ▬ Paliek jebkurā atvēršanas pozīcijā ▬ Nodrošina lielisku pārskatu korpusa iekšpusei ▬ Piemērots sienas skapjiem ar karnīzi vai dekoratīvo paneli ▬ Maza programma, virkne pielietošanas iespēju ▬ Viegla montāža un regulēšana ▬ Arī platām fasādēm ir nodrošināta stabilitāte ▬ Teicama izturība ▬ Nav uz āru izvirzītu detaļu ▬ Papildus: SERVO-DRIVE AVENTOS sistēmām, atvēršanas atbalsta mehānisms ar elektronisku pievadu sienas skapjiem

31 Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS HS – paceļamai un aizgāžamai fasādei 〉 Pārskats Katalogs 2022/2023 • KA-150 Pielietojums T īmekļa kods Lapa Standarta | SERVO -DRIVE Koka fasādes, rāmji no plata un šaura alumīnija profila DQDADA 32 Aksesuāri Skrūves 66 Urbis ar dziļuma ierobežotāju 66 Fasādes amor tizators 66 Skrūvgriezis 67 Skrūvgrieža uzgalis 67 Montāža, demontāža un regulēšana Montāža, demontāža un regulēšana Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/a120 Iekār tu direktīva 701 Plašāka informācija par iekārtu direktīvu Saīsinātā tīmekļa adrese www.blum.com/sd/guideline Piktogramma Pieejams pēc pieprasījuma Pacelšanas sistēmas Simboli Simboli Simboli

32 Pacelšanas sistēmas 〉 AVENTOS HS – paceļamai un aizgāžamai fasādei 〉 Standarta | SERVO-DRIVE Katalogs 2022/2023 • KA-150 Koka fasādes, rāmji no plata un šaura alumīnija profila T īmekļa kods DQDADA Spēka mehānisms Lai noteiktu, kuru pacelšanas mehānismu izmantot, jānosaka gan korpusa augstums KH un fasādes svars FG (ieskaitot rokturi) Piemērs Korpusa augstums KH = 600 mm Fasādes svars FG = 10 kg Pacelšanas mehānisma izvēle = 20S2E00.05 KH = 602 mm –> 600 mm KH = 603 mm –> 605 mm Ja izvēle pārklājas, mēs rekomendējam izvēlēties spēcīgāko spēka mehānismu! Standarta SERVO -DRIVE Pasūtījumu specifikācija 1 Spēka mehānismu komplekts Korpusa augstums KH 350 – 525 mm Artikuls 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 Artikuls 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 KH (mm) Fasādes svars, iekļaujot rokturi (kg) KH (mm) Fasādes svars, iekļaujot rokturi (kg) 350 2.00 – 5.00 4.50 –9.50 9.25 –10.50 440 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.00 355 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.50 445 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.25 360 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.75 450 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 365 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 455 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 370 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 460 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 375 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 465 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 380 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 470 2.50 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –14.00 385 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.50 475 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.00 390 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.50 480 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 395 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.75 485 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 400 2.00 – 4.75 4.25 –9.00 8.75 –12.00 490 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.50 405 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.00 495 2.50 – 4.25 3.75 –7.75 7.50 –14.50 410 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.25 500 2.50 – 4.25 3.50 –7.75 7.50 –14.75 415 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 505 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 420 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 510 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 425 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 515 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –14.75 430 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 520 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –15.00 435 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –13.00 525 2.50 – 4.00 3.25 –7.50 7.25 –15.00 Korpusa augstums KH 526 – 675 mm Artikuls 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 Artikuls 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 KH (mm) Fasādes svars, iekļaujot rokturi (kg) KH (mm) Fasādes svars, iekļaujot rokturi (kg) 526 3.00 – 6.75 6.25 –13.00 12.00 –16.50 605 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 530 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 610 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 535 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 615 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 540 3.00 – 6.50 6.00 –12.75 11.75 –17.00 620 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 545 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 625 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 550 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 630 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 555 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.50 635 3.00 – 5.50 5.25 –11.50 10.25 –18.75 560 3.00 – 6.50 6.00 –12.25 11.25 –17.50 640 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 565 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 645 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 570 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 650 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 575 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 655 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 580 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 660 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 585 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 10.75 –18.25 665 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 590 3.00 – 6.00 5.50 –12.00 10.75 –18.25 670 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 595 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 675 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 600 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 Korpusa augstums KH 676 – 800 mm Artikuls 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 Artikuls 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 KH (mm) Fasādes svars, iekļaujot rokturi (kg) KH (mm) Fasādes svars, iekļaujot rokturi (kg) 676 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 740 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.75 –20.75 680 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 745 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 685 3.50 – 8.00 7.00 –13.25 12.75 –21.50 750 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 690 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.75 –21.50 755 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.50 695 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 760 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.25 700 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 765 3.75 –7.25 6.50 –12.50 11.00 –20.25 705 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.50 770 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 710 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.25 775 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 715 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 780 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.25 720 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 785 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.00 725 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.00 790 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.75 –20.00 730 3.50 –7.50 6.75 –13.00 11.75 –21.00 795 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 735 3.50 –7.50 6.50 –13.00 11.75 –20.75 800 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 Sastāv no: 1 2 x Spēka mehānisms (simetrisks) – 10 x Skrūves kokam Ø 4 x 35 mm KH Korpusa augstums ▬ Lieliski piemērots lielām, viendaļīgām fasādēm ▬ Korpusa augstums KH 350 – 800 mm ▬ Korpusa platums KB līdz pat 1800 mm ▬ Pateicoties BLUMOTION, aizvēršana ir klusa un vienmērīga ▬ Viegla atvēršana un aizvēršana ▬ Kustības brīvība ar daudzpusīgo apstādināšanas iespēju ▬ Montāža bez instrumentu palīdzības ▬ 3-dimensiju fasādes regulēšana ▬ Pacelšanas sistēma ar bezpakāpju regulāciju 2 Sviru komplekts Krāsa Materiāls Artikuls NI Tērauds 20S3500.06 Sastāv no: 2a 1 x Svira, kreisā 2b 1 x Svira, labā 2c 2 x Stabilizatora dekoratīvā uzlikas 2 SERVO -DRIVE sviru komplekts Krāsa Materiāls Artikuls NI Tērauds 21S3500.01 Sastāv no: 2a 1 x SERVO-DRIVE-svira, kreisā 2b 1 x SERVO-DRIVE-svira, labā 2c 2 x Stabilizatora dekoratīvā uzlikas 3 Dekoratīvo uzliku komplekts Krāsa Materiāls Artikuls SW | HGR | TGR Plastmasa 20S8020 Sastāv no: 3a 1 x Dekoratīvā uzlika kreisā 3b 1 x Dekoratīvā uzlika labā 3c 2 x Z īmola elements, ar iespiestu Blum logo IN-G 3 SERVO -DRIVE dekoratīvo uzliku komplekts Krāsa Materiāls Artikuls SW | HGR | TGR Plastmasa 21S8020 Sastāv no: 3a 1 x SERVO-DRIVE-dekoratīvā uzlika, kreisā 3b 1 x Dekoratīvā uzlika labā 3c 2 x Z īmola elements, ar iespiestu Blum logo IN-G 3d 2 x SERVO-DRIVE-slēdzis 3e 4 x Blum amor tizators, Ø 5 mm Pacelšanas sistēmas

RkJQdWJsaXNoZXIy