Blum Catalogue V5 SL

Katalog in delovni priročnik 2022/2023 www.blum.com

① ② ③ Vaša kratica na spletu Katalog 2022/2023 • KA-150 Spletna koda Internetna povezava www.blum.com/configurator Primer Spletna koda DQBQ2M Internetna povezava Primer Pomoč pri načrtovanju in naročanju Internetna povezava www.blum.com/planningtools QR-Koda Primer Videoposnetki za pomoč pri uporabi Internetna povezava www.blum.com/gmSum Da lahko izčrpne in vedno aktualizirane podatke o izdelkih uporabljate kadarkoli, smo katalog izdelkov povezali z našo spletno ponudbo. S strani o izdelku v katalogu se v samo enem koraku pomaknete v naše spletne storitve E-SERVICES. Prek spletnih kod se pomaknete neposredno na ustrezni izdelek v konfiguratorju izdelkov. Tako boste hitro in enostavno prejeli informacije za načrtovanje, preverjene kosovne sezname izdelkov za neposredno naročanje pri trgovcu in še veliko več. V katalogu najdete kratke povezave URL in kode QR za naše izdelke. Tako boste preusmerjeni neposredno na naše podrobne digitalne informacije, kot so zbirnik za dizajn, informacije za montažo, demontažo in nastavitev, videoposnetki z navodili za uporabo ali Direktiva o strojih. Vnesite spletne kode v konfigurator izdelkov podjetja Blum in poleg kosovnega seznama izdelkov prejmite informacije o razpoložljivem programu, obdelavi in trženju. Kratek spletni naslov vam omogoča dostop do dodatnih informacij o izdelku, kot so navodila za montažo, ki si jih lahko natisnete, brošure in tehnične informacije. Prek kode QR neposredno prikličite informacije o obdelavi in poglobljene vsebine o izdelkih Blum – tudi na terenu pri stranki. ② Konfiguracija okovja S spletnimi kodami so v konfiguratorju izdelkov najpomembnejši filtri že označeni – z nekaj kliki konfigurirajte celotno uporabo. ③ Izdaja kosovnega seznama Na koncu prejmete izdelan kosovni seznam izdelkov, ki ga lahko samo z enim klikom prenesete v spletno trgovino izbranega trgovca. ① Vnos ali klik spletne kode Vnesite spletno kodo v konfigurator izdelkov podjetja Blum ali kliknite spletno kodo v dokumentu PDF.

Sistemi predalov Sistemi predalov Pregled 189 TANDEMBOX plus 348 LEGRABOX 190 TIP-ON BLUMOTION za TANDEMBOX 350 TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX 244 SERVO -DRIVE za LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX 358 TIP-ON za LEGRABOX 250 MERIVOBOX 256 METABOX 390 TIP-ON BLUMOTION za MERIVOBOX 296 TANDEMBOX antaro 302 Sistemi vodil Sistemi vodil Pregled 415 MOVENTO 416 TIP-ON BLUMOTION za MOVENTO 434 TIP-ON za MOVENTO 440 TANDEM 446 SERVO -DRIVE za MOVENTO | TANDEM 492 Sistemi notranje razdelitve Sistemi notranje razdelitve Pregled 527 AMBIA-LINE za LEGRABOX | MERIVOBOX 528 AMBIA-LINE-pripomočki za kuhinjo 538 ORGA-LINE za TANDEMBOX 540 ORGA-LINE-pripomočki za kuhinjo 554 Tehnologije gibanja Tehnologije gibanja Pregled 559 Posamezne aplikacije SERVO -DRIVE 562 Drugi izdelki Drugi izdelki Pregled 573 Namenjeno za omare SPACE STEP 574 Zapiralni sistemi CABLOXX 582 Pritrjevalni sistemi EXPANDO T 584 Nosilec za omaro 586 Vezno okovje 587 E-SERVICES in obdelovalni pripomočki E-SERVICES in obdelovalni pripomočki Pregled 591 E-SERVICES 592 Vrtalni stroji in stroji za okovje podjetja MINIPRESS top | MINIPRESS 604 Naprave za montažo BOXFIX 644 Šablone 650 Informacije Informacije Pregled 699 Splošne informacije 700 Informacije o sistemih dvižnih vrat 704 Informacije o sistemih odmičnih spon 706 Informacije o sistemih predalov in sistemih vodil 712 Blum – podružnice, predstavništva in kontaktni naslovi 720 Kataloški nazivi artiklov 728 Sistemi odmičnih spon Sistemi odmičnih spon Pregled 69 CLIP top BLUMOTION | CLIP top – odmične spone Montaža brez uporabe orodja s sistemom CLIP 70 BLUMOTION za vrata 156 TIP-ON za vrata 170 MODUL – odmične spone Montaža z vstavljanjem 174 Sistemi dvižnih vrat Sistemi dvižnih vrat Pregled 15 AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata Standard | SERVO-DRIVE 18 AVENTOS HS – nihajna dvižna vrata Standard | SERVO-DRIVE 30 AVENTOS HL – vzporedna dvižna vrata Standard | SERVO-DRIVE 36 AVENTOS HK top – preklopna dvižna vrata Standard | SERVO-DRIVE | TIP-ON 42 AVENTOS HK-S – manjša preklopna dvižna vrata Standard | TIP-ON 52 AVENTOS HK-XS – manjša preklopna dvižna vrata Standard | TIP-ON 58

1 Kaj naredimo za vas Katalog 2022/2023 • KA-150 Kakšen bo vaš naslednji projekt? Ni važno, česa se boste domislili: Blum spada zraven. Naj gre za kuhinjo ali kopalnico, dnevno sobo ali spalnico – imamo izdelke, s katerimi boste kakovostno uresničili svoje projek te. Da bo tako tudi ostalo, nenehno že nekaj korakov vnaprej razmišljamo o tem, katere načine uporabe boste potrebovali v prihodnosti in kakšna podpora vam bo olajšala delo. V našem katalogu in delovnem priročniku najdete vse izdelke in informacije o naših storit vah za uspešno izvedbo vaših projek tov.

2 Katalog 2022/2023 • KA-150 Zamisli podjetja Blum za večjo kakovost bivanja Naj gre za hišo ali stanovanje, veliko ali majhno površino – pohvalimo se lahko z navdihujočimi rešit vami za omare v številnih ra zličnih stanovanjsk ih prostor ih. Poleg tega vam posredujemo prak tične informacije o ergonomičnosti, shranjevalnem prostoru, kakovosti gibanja in dizajnu. Na spletni strani blum-inspirations.com najdete vse, kar potrebujete za uresničitev teh idej za pohišt vo – npr. ustrezne stor it ve. Z veseljem vam povemo več o tem. Kar obrnite se na nas! REVEGO Z žepnim sistemom se funkcionalna območja v bivalnih prostor ih pojavijo in izginejo z eno potezo. SPACE STEP Rešitev za stopnico omogoča ergonomičen dostop do višjih ravni v vseh stanovanjsk ih prostor ih.

3 Blum Inspirations Katalog 2022/2023 • KA-150 Informacije na strani Odkrijte še več idej, ustrezne storitve za izvedbo in navdihujoče zgodbe iz prodaje Internetna povezava www.blum.com/i362 Dizajn Inovativna okovja podpirajo vašo oblikovalsko idejo in omogočajo uvajanje ak tualnih pohišt venih trendov. Ergonomičnost V viseči omar ici so dvižne stranice pr imernejše od vrat, ker ne omejujejo svobode gibanja. SPACE TOWER Prostorna shrambna omara omogoča udoben dostop do vseh shranjenih predmetov. SPACE TWIN Ozka omar ica tudi na neobičajnih mestih ust var i prostor za po mer i narejene rešit ve.

4 Katalog 2022/2023 • KA-150 Popolno uresničenje mojega navdiha: myLEGRABOX

5 myLEGRABOX Katalog 2022/2023 • KA-150 Informacije na strani myLEGRABOX 230 Internetna povezava www.blum.com/i357 LEGRABOX pure/ free Osnova: LEGRABOX pure in LEGRABOX free vam ponujata izbiro elegantnih, matiranih bar v in nadvse kakovostno ra zličico v legiranem jek lu z zaščito proti prstnim odtisom. LEGRABOX special edit ion Posebna kolekcija: z nenavadnimi videzi stranic na podlagi nove matirano karbonsko črne bar ve ter kot mešanica mater ialov z legiranim jek lom z zaščito proti prstnim odtisom, 3D-v tisnjenjem v videzu karbona ali s struk turnim prema zom v bar vi plemenite rje. LEGRABOX individual Vrhunec individualizacije: uživajte svobodo oblikovanja v polnem obsegu. S kombinacijo bar v in mater ialov, potiskanjem, lasersko obdelavo ali v tisnjenjem vaših lastnih dizajnov nastanejo individualni kosi pohišt va, k i bodo navdušili vaše stranke. Ne gl e de na to, v čem naj dete navd ih, vam ponujamo us t rezno ob l i kova l sko reši tev za izdelavo si s tema p re da l ov za vaš LEGRABOX.

6 Katalog 2022/2023 • KA-150 MERIVOBOX Let’s create – platforma s predali za vaše ideje

7 MERIVOBOX Katalog 2022/2023 • KA-150 Informacije na strani MERIVOBOX 256 Internetna povezava www.blum.com/i355 MERIVOBOX modular z rel ingom MERIVOBOX modular s si s temom BOXCOVER MERIVOBOX modular s si s temom BOXCAP Plat forma Z malo komponentami lahko ust var ite širok nabor. Obenem pa ste učinkovitejši pr i izdelavi! Ra znoliko, a k ljub temu tako preprosto. Dizajn MERIVOBOX odlikujejo ravne linije in jasne oblike. Ust var ite ra znoliko in prepoznavno pohišt vo! Minimalizem se ujema z značilnostmi. Delovanje Popolnoma na novo ra zvit koncept vodil skrbi za izjemno miren tek in visoko obremenljivost. Lahkotno in hkrati stabilno. Obdelava Ne glede na to, katero ra zličico izberete – korak i obdelave so vedno preprosti, nastavit ve pa vedno enake. Preprosto ust varjanje natančnih rezultatov.

8 Katalog 2022/2023 • KA-150 Sistemi vodil Kakovost iz jekla za vaše ideje iz lesa

9 Sistemi vodil Katalog 2022/2023 • KA-150 Informacije na strani Sistemi vodil 414 Internetna povezava www.blum.com/i359 MOVENTO – prefinjeni sistem vodil Naše vodilo MOVENTO prepr iča s svojo stabilnostjo in visoko obremenljivostjo – zdaj do 70 kg. Zato je sistem vodil izjemno pr imeren za kuhinjo, k jer lahko shranjujete težje predmete, kot so lonci ali ponve. TANDEM – vsestranski sistem vodil Pr ikr iti sistem vodil TANDEM je vsestranska rešitev za vaše ideje iz lesa. Zahvaljujoč izjemno obsežnemu programu vam omogoča posebno pr ilagodljivost pr i oblikovanju. Izbirate lahko iz širokega nabora na zivnih dolžin, ra zličnih tipov izvleka in obremenit venih ra zredov ter izbirnih tehnologij gibanja za nežno in tiho odpiranje in zapiranje. Delni izvlek TANDEM z vgrajenim sistemom TIP- ON Delni izvlek TANDEM je na voljo z vgrajenim sistemom TIP- ON. Tako strankam z manj truda ponudite več udobja. Z integracijo v vodilno tirnico strankam omogočite odpiralno oporo – brez dodatnega truda pr i obdelavi. Za montažo potrebujete samo še enodelno sinhronizacijsko cev.

10 Katalog 2022/2023 • KA-150 Tr ženje Osnutek | Načr tovanje | Ponudba Konstrukcija Naročilo Spletne storitve E-SERVICES in obdelovalni pripomočki Dobra stor itev je na voljo, k jer jo potrebujete. Kot zanesljiv par tner vam ponujamo ustrezne stor it ve in prak tične obdelovalne pr ipomočke za naše izdelke skozi celoten postopek. Podporo vam nudimo vse od zamisli do izdelanega pohišt va. Naše slike, videoposnetk i, brošure in še veliko več je na voljo v ra zličnih jezik ih in formatih – prek spleta v naši marketing – mediatek i. Brez težav načr tujte, konfigur irajte in shranite svoje projek te v spletu. Za vašo ponudbo za stranko povsem preprosto ust var ite ak tualne kosovne sezname izdelkov. Pr i konstrukciji korpusov in ustreznih okovij si lahko pomagate z našo konfiguracijo korpusov in konfiguratorjem izdelkov. Prejmete podatke CAD, k i jih lahko naprej uporabljate v svoji programsk i opremi za konstrukcijo. S pomočjo vmesnika prenesete vse kosovne sezname izdelkov iz naših konfiguratorjev v spletne trgovine izbranih trgovcev.

11 E-SERVICES in obdelovalni pripomočki Katalog 2022/2023 • KA-150 Izdelava Dobava | Montaža Poprodajne storit ve Informacije na strani E-SERVICES 592 Internetna povezava www.blum.com/i361 Rezultate načr tovanja iz konfiguratorjev v digitalni oblik i prenesite v MINIPRESS s sistemom EASYSTICK. Obdelovalni pr ipomočk i, kot so šablone in pr ipomočk i za montažo, vam omogočajo hitro in natančno izdelavo. Vse odgovore v zvezi z montažo in nastavit vijo okovij vk lj. z videoposnetk i najdete v aplikaciji EASY ASSEMBLY. Tudi po prodaji vam stojimo ob strani. Vaša kontak tna oseba pr i podjetju Blum vam pomaga pr i vseh vprašanjih v zvezi z našimi izdelk i in stor it vami.

12 Katalog 2022/2023 • KA-150 Verjamemo, da lahko ideje premikajo svet. Da lahko pomagamo pri uresničevanju vaših kreativnih idej, vam nudimo inovativna okovja, navdihujoče pohišt vene koncepte in ustrezne storit ve. Pri tem nas ženejo vaše potrebe, svetovni trendi in naša skupna vizija – boljša kakovost bivanja. Skupaj lahko odkrijemo navdušujoče ideje.

13 moving ideas Katalog 2022/2023 • KA-150 Kakovost bivanja Pr ispevati želimo k večjemu udobju in funkcionalnosti pr i vsakodnevni uporabi pohišt va. Asor timent Vse na enem mestu: Z našo ra znoliko paleto izdelkov boste realizirali bivalne trende sedanjosti in pr ihodnosti. Navdih Opa zujemo stanovanjske trende po svetu in delamo na rešit vah za pr ihodnost. Svoja spoznanja posredujemo našim strankam. Inovacija Ostajamo v gibanju. Z radovednostjo in ra ziskovalnim duhom za vas ra zvijamo nove izdelke in stor it ve. Storitve S stor it vami, k i so pr ilagojene vašim postopkom, vas podpiramo pr i vsakodnevnem delu. Kakovost Nenehno se trudimo izboljševati svoje izdelke, svoje stor it ve in sami sebe. Zaupanje Prevzemamo odgovornost. Za svoje par tnerst vo, za svoje zaposlene, za družbo in okolje. Julius Blum je našo pot začel z nakovali leta 1952. Danes dobavljamo inovativna okovja strankam v več kot 120 državah.

14 Sistemi dvižnih vrat Katalog 2022/2023 • KA-150 1 ▬ Hitra in preprosta montaža in demontaža zaradi tehnike CLIP ▬ Udobna tridimenzionalna nastavitev sprednjih vrat ▬ Brezstopenjska zaustavitev – sprednje stranice se zaustavijo v poljubnem položaju ▬ Brez štrlečih delov ▬ Ergonomično optimalen položaj ročajev ▬ BLUMOTION – nežno in tiho zapiranje ▬ S SERVO-DRIVE, električno oporo pri gibanju za viseče omarice ▬ S TIP-ON, mehansko odpiralno oporo za preklopna dvižna vrata Simetričen dvižni mehanizem AVENTOS HK-XS je mogoče uporabiti na eni ali obeh straneh. Sistemi dvižnih vrat AVENTOS ponujajo številne možnosti postavitve omar po lastni izbiri – v vseh bivalnih prostorih. SERVO-DRIVE, električna opora pri gibanju za AVENTOS HF, HS, HL in HK top. TIP-ON, mehanska odpiralna opora za sisteme AVENTOS HK top, HK-S in HK-XS. AVENTOS za dvižna vrata ustvarijo izredno udobje pri premikanju v prostor za viseče omarice. Tudi široka dvižna vrata se preprosto odpirajo, zaustavijo v željenem položaju in – zaradi sistema BLUMOTION – nežno in tiho zapirajo.

15 Sistemi dvižnih vrat 〉 Pregled Katalog 2022/2023 • KA-150 AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata 18 Pregled 19 Standard | SERVO-DRIVE 20 Pribor 28 AVENTOS HS – nihajna dvižna vrata AVENTOS HS – nihajna dvižna vrata 30 Pregled 31 Standard | SERVO-DRIVE 32 AVENTOS HL – vzporedna dvižna vrata AVENTOS HL – vzporedna dvižna vrata 36 Pregled 37 Standard | SERVO-DRIVE 38 AVENTOS HK top – preklopna dvižna vrata AVENTOS HK top – preklopna dvižna vrata 42 Pregled 43 Standard | SERVO-DRIVE 44 TIP-ON 48 Pribor 51 AVENTOS HK-S – manjša preklopna dvižna vrata AVENTOS HK-S – manjša preklopna dvižna vrata 52 Pregled 53 Standard 54 TIP-ON 54 Pribor 57 AVENTOS HK-XS – manjša preklopna dvižna vrata AVENTOS HK-XS – manjša preklopna dvižna vrata 58 Pregled 59 Standard 60 TIP-ON 60 Pribor 65 AVENTOS – izvedbe dvižnih vrat s poševno pripiro ali utorom AVENTOS – izvedbe dvižnih vrat s poševno pripiro ali utorom 16 Pribor Vijaki 66 Centrirni sveder 66 Vmesni blažilnik 66 Izvijač 67 Vijačni nastavek 67 Sistemi dvižnih vrat Simbolična slika Simbolična slika Simbolična slika Simbolična slika Simbolična slika Simbolična slika Simbolična slika Simbolična slika

16 Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS – izvedbe dvižnih vrat s poševno pripiro ali utorom Katalog 2022/2023 • KA-150 Raznolikost dvižnih vrat Informacije na strani AVENTOS – izvedbe dvižnih vrat s poševno pripiro ali utorom Internetna povezava www.blum.com/mitresrebates Izvedbe s poševno pripiro Izvedbe z utorom Sistemi dvižnih vrat Očarala vas bo kakovost gibanja okovij AVENTOS, ki so sedaj na voljo tudi za dvižna vrata v izvedbi s poševno pripiro ali utorom. Pri tem je standardna okovja mogoče še naprej uporabljati z enostavno spremembo položaja. Z novimi možnostmi uporabe je mogoče optimalno uresničiti še tako neobičajne oblikovalske ideje. Dvižna vrata so posebej udobna, saj uporabniku pohištva omogočajo neovirano gibanje in dovolj prostora v višini glave. Poleg tega ostanejo dvižna vrata AVENTOS pri odpiranju v poljubnem položaju in so zlahka dosegljiva za zapiranje. Dodatno udobje omogočajo odpiralne opore SERVO-DRIVE ali TIP-ON.

17 Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS – izvedbe dvižnih vrat s poševno pripiro ali utorom Katalog 2022/2023 • KA-150 Izvedbe s poševno pripiro Izvedbe z utorom AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata AVENTOS HS – nihajna dvižna vrata AVENTOS HL – vzporedna dvižna vrata AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata AVENTOS HS – nihajna dvižna vrata AVENTOS HL – vzporedna dvižna vrata AVENTOS HK top – preklopna dvižna vrata AVENTOS HK top – preklopna dvižna vrata Sistemi dvižnih vrat

18 Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata Katalog 2022/2023 • KA-150 Globlji izvlek za velike dvodelne sprednje stranice Odpiranje in zapiranje – preprosto in udobno Dodatne prednosti, ki bodo prepričale vas in vaše stranke Sistemi dvižnih vrat Dolga življenjska doba Osrednji element zbiralnika moči je robustna vzmetna enota. Rezultat: dolga življenjska doba. S sistemom AVENTOS HF se dvižna vrata odprejo brez napora. Tudi pri težjih sprednjih stranicah je za odpiranje potrebno zelo malo moči. Zaradi brezstopenjske zaustavitve se sprednje stranice zaustavijo v poljubnem položaju. Brez štrlečih delov Snemljive teleskopske ročice – prednost pri sestavljanju in montaži pohištva. Vključena zaščita za prste Vmesna odmična spona CLIP top z inovativno tehniko, ki zagotavlja zaščito proti poškodbam prstov. Možne enake police Glede na višino omare lahko uporabite tudi dve enaki stranici. Zaradi vgrajenega sistema BLUMOTION se tako težke, kot tudi lahke sprednje stranice zapirajo nežno in tiho. Pokrivna kapa je na voljo v svileno beli, svetlo sivi in temno sivi barvi. Pri AVENTOS HF se dvodelna sprednja vrata ob odpiranju na sredini preklopijo. Dvodelna dvižna vrata so idealna za višje viseče omare z veliko sprednjo stranico, saj je ročaj lahko dosegljiv v vsakem položaju. Možne so tudi različne višine sprednjih stranic pri uporabi sistema AVENTOS HF. ▬ Nežno in tiho zapiranje zaradi sistema BLUMOTION ▬ Preprosto odpiranje ▬ Zaustavitev v vsakem položaju ▬ Dober dostop do notranjosti omare ▬ Majhen program, velika raznolikost uporabe ▬ Preprosta montaža in nastavitev ▬ Stabilna izvedba, tudi pri širokih sprednjih stranicah ▬ Dolga življenjska doba ▬ Po želji izbran položaj ročajev ▬ Brez štrlečih delov ▬ Izbirno: Sistem SERVO-DRIVE za AVENTOS, električna opora pri gibanju za viseče omarice

19 Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata 〉 Pregled Katalog 2022/2023 • KA-150 Uporaba Spletna koda Stran Standard | SERVO -DRIVE Lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji DQD8YM 20 Ozki aluminijasti okvirji DQD9NY 24 Pribor Omejevalnik kota odpr tja 21 Komplet odmičnih spon 28 Montažne ploščice 144 Pokrivna kapica ročice odmične spone 151 Vijaki 66 Centrirni sveder 66 Vmesni blažilnik 66 Izvijač 67 Vijačni nastavek 67 Montaža, demontaža in nastavitev Montaža, demontaža in nastavitev Internetna povezava www.blum.com/a110 Smernice o varnosti strojev 701 Podrobne informacije o Direktivi o strojih Internetna povezava www.blum.com/sd/guideline Piktogrami Ar tikli na zahtevo Sistemi dvižnih vrat Simbolična slika Simbolična slika Simbolična slika Simbolična slika

20 Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji Spletna koda DQD8YM Faktor moči LF Višina korpusa KH (mm) x teža sprednje stranice FG spodaj in zgoraj vključno z ročajem (kg) Teoretična višina omare TKH Višina zgornje sprednje stranice FHo (mm) x 2 + režami Pri območjih prekrivanja priporočamo močnejši zbiralnik moči! Standard SERVO -DRIVE Podatki za naročilo 2 Teleskopska ročica-komplet Višina omare KH (mm) Št. artikla 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Sestavljen iz: 2 2 x Simetrična teleskopska ročica 1 Pri asimetričnih sprednjih stranicah teoretična višina omare TKH 7 Omrežni napajalnik SERVO -DRIVE 24 W Jezikovni paket Št. artikla Jezikovni paket Št. artikla A Z10NE030A F Z10NE030F B Z10NE030B G Z10NE030G C Z10NE030C H Z10NE030H D Z10NE030D J Z10NE030J E Z10NE030E Vklj. z navodili za uporabo, navodili za montažo Brez mrežnega kabla Jezikovni paket – navodili za uporabo, navodili za montažo A DE | EN | FR | IT | NL F BG | ET | LT | LV | RO | RU B DA | EN | FI | NO | SV G EN | ES | FR C EL | EN | HR | SL | SR | TR H EN | ZH D EN | ES | FR | IT | PT J JA E CS | HU | PL | SK Jezikovne oznake v skladu z ISO-639 9 Mrežni kabel Trg Št. artikla Trg Št. artikla AR Z10M200A JP Z10M200J UK Z10M200B AU Z10M200K CH Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Evropa Z10M200E BR Z10M200S.01 Evropa ¹ Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Dolžina 2 m, vklj. z v tičem ¹ Brez v tikača ▬ Idealno za višje viseče omare z deljenimi sprednjimi stranicami ▬ Višina omare KH 480 –1040 mm ▬ Širine omare KB do 1800 mm ▬ Nežno in tiho zapiranje zaradi sistema BLUMOTION ▬ Manjša sprožilna moč ▬ Brezstopenjska zaustavitev ▬ Montaža brez orodja ▬ Tridimenzionalna nastavitev obeh sprednjih stranic ▬ Preprosta in brezstopenjska nastavitev zbiralnika moči ▬ Vmesna odmična spona – vključena zaščita pred poškodbami prstov 1 Komplet zbiralnikov moči Faktor moči LF Opomba Št. artikla 2600 – 5500 1 x = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 3 x = LF 13500 –25900 20F2800.05 Sestavljen iz: 1 2 x Simetrični zbiralnik moči – 8 x Vijaki za iverko Ø 4 x 35 mm 3 Komplet pokrivnih kap Barva Material Št. artikla SW | HGR | TGR Plastika 20F8020 Sestavljen iz: 3a 1 x Pokrivna kapa levo 3b 1 x Pokrivna kapa desno 3c 2 x Pokrivne kapice z logotipom Blum, možen individualni potisk IN-G 3 Komplet pokrivnih kap za sistem SERVO -DRIVE Barva Material Št. artikla SW | HGR | TGR Plastika 21F8020 Sestavljen iz: 3a 1 x Pokrivna kapa SERVO-DRIVE, levo 3b 1 x Pokrivna kapa desno 3c 2 x Pokrivne kapice z logotipom Blum, možen individualni potisk IN-G 3d 2 x Stikalo SERVO-DRIVE 3e 6 x Distančni blažilnik Blum, Ø 5 mm 4 Montažna ploščica za teleskopsko ročico Priporočeno Način pritrditve Odmik (mm) Št. artikla Vijaki 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Vtisnjenje 177H3100 Možne vse ravne jeklene montažne plošče z odmikom 0 mm 1 Za lesene sprednje stranice uporabite 2 vijake za iverno ploščo (609.1x00) na stran Za široke aluminijaste okvirje uporabite 2 lečasta vijaka z ugreznjeno glavo (660.0950) na stran 6 Komplet SERVO -DRIVE Barva Material Št. artikla R7037 Plastika 21FA000 Sestavljen iz: 6a 1 x Pogonska enota 6b 1 x Razdelilni kabel SERVO-DRIVE, 1500 mm 6c 1 x Sponka za povezovanje 6d 2 x Zaščita za konce kablov Za tri zbiralnike moči ali več priporočamo uporabo dveh sinhroniziranih pogonskih enot 8 Držalo za omrežni napajalnik Barva Material Št. artikla WGR Plastika Z10NG120 Za omrežni napajalnik SERVO-DRIVE 24 W Sistemi dvižnih vrat

21 Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji Spletna koda DQD8YM Podatki za naročilo Alternativa za 7 | 8 | 9 – Omrežni priključek SERVO -DRIVE 12 W Primeren le za pogonsko enoto Omrežni priključek Jezikovni paket Št. artikla Omrežni priključek Jezikovni paket Št. artikla E A ☎Z10NA30EAF E F ☎Z10NA30EFF E B ☎Z10NA30EBF B A ☎Z10NA30BAF E C ☎Z10NA30ECF K D ☎Z10NA30KDF E D ☎Z10NA30EDF U G ☎Z10NA30UGF E E ☎Z10NA30EEF Omrežni priključek ¹ E B K U Sestavljen iz: – 1 x Omrežni priključek SERVO-DRIVE 12 W Vklj. s kablom, 1120 mm (z razdelilnim kablom SERVO-DRIVE za možnost podaljšanja na največ 2000 mm) Druge kombinacije na zahtevo ¹ Za podroben seznam trgov glejte poglavje Informacije Pribor Barva Barva HGR Svetlo siva WGR Belo siva SW Svileno bela S Črne bar ve TGR Temno siva W Bele bar ve R7037 RAL 7037 prašno siva IN-G Kr tačeno legirano jeklo Inmold Informacije na strani Pregled – AVENTOS HF 19 Pribor – komplet odmičnih spon 28 Montažne ploščice 144 Pribor – splošno 66 Načr tovanje – simetrično 22 Načr tovanje – asimetrično 23 Načr tovanje – distančni blažilnik Blum 29 Stikalo SERVO-DRIVE 29 SERVO-DRIVE uno – seznam trgov 718 Pregled – obdelovalni pripomočki 591 Približne vrednosti za težo sprednje stranice FG (kg) 704 Smernice o varnosti strojev 701 Tehnična navodila 698 Montaža, demontaža in nastavitev Internetna povezava www.blum.com/a110 10 Odmična spona CLIP top 120° Posodica Vzmet Št. artikla INSERTA Brez vzmeti 70T5590BTL Vijaki 1 70T5550.TL Pripira posodice TO (fiksna mera) 11 mm 3 odmične spone od širine omare KB nad 1200 mm oz. teže sprednje stranice FG nad 12 kg 4 odmične spone pri širini omare KB 1800 mm oz. od teže sprednje stranice FG nad 20 kg 1 Za lesene sprednje stranice uporabite vijake za iverko (609.1x00) Za široke aluminijaste okvirje uporabite lečaste vijake z ugreznjeno glavo (660.0950) Alternativa za 10 10 CLIP top 120°-posebna odmična spona za večjo pripiro sprednjih stranic Posodica Vzmet Št. artikla INSERTA Brez vzmeti 72T5590BTL Vijaki 1 72T5550.TL Pripira posodice TO (fiksna mera) 13 mm 3 odmične spone od širine omare KB nad 1200 mm oz. teže sprednje stranice FG nad 12 kg 4 odmične spone pri širini omare KB 1800 mm oz. od teže sprednje stranice FG nad 20 kg 1 Za lesene sprednje stranice uporabite vijake za iverko (609.1x00) Za široke aluminijaste okvirje uporabite lečaste vijake z ugreznjeno glavo (660.0950) 11 Montažna ploščica za odmično spono CLIP top 120° Priporočeno Način pritrditve Odmik (mm) Št. artikla Vijaki 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Vtisnjenje 177H3100 Standardne montažne plošče, razdalja je odvisna od pripire sprednje stranice FAo 1 Za lesene sprednje stranice uporabite 2 vijake za iverno ploščo (609.1x00) na stran Za široke aluminijaste okvirje uporabite 2 lečasta vijaka z ugreznjeno glavo (660.0950) na stran 12 Vmesna odmična spona CLIP top Posodica Vzmet Št. artikla EXPANDO Brez vzmeti 78Z553ET Vijaki 1 78Z5500T 3 odmične spone od širine omare KB nad 1200 mm oz. teže sprednje stranice FG nad 12 kg 4 odmične spone pri širini omare KB 1800 mm oz. od teže sprednje stranice FG nad 20 kg 1 Za lesene sprednje stranice uporabite vijake za iverko (609.1x00) Za široke aluminijaste okvirje uporabite lečaste vijake z ugreznjeno glavo (660.0950) 13 Montažna ploščica za vmesno odmično spono CLIP top Priporočeno Način pritrditve Odmik (mm) Št. artikla Vijaki 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Vtisnjenje 177H3100 Standardne montažne ploščice z odmikom 0 mm Za široke aluminijaste okvirje, manjše od širine obrobe okvirja 57 mm, uporabite le križne montažne ploščice 1 Za lesene sprednje stranice uporabite vijake za iverko (609.1x00) Za široke aluminijaste okvirje uporabite lečaste vijake z ugreznjeno glavo (660.0950) – Omejevalnik kota odprtja Odpiralni kot OW Barva Št. artikla 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – Razdelilni kabel SERVO -DRIVE in zaščita za konce kablov Barva Dolžina (m) Št. artikla S 8 Z10K800AE Sestavljen iz: 6b 1 x Razdelilni kabel SERVO-DRIVE 6d 5 x Zaščita za konce kablov Za prirezovanje Uporaben kot razdelilni kabel SERVO-DRIVE – Sponka za povezovanje in zaščita za konce kablov Barva Material Št. artikla S Plastika Z10V100E.01 Sestavljen iz: 6c 1 x Sponka za povezovanje 6d 2 x Zaščita za konce kablov Montaža brez orodja – Držalo za kabel Barva Material Št. artikla W Plastika Z10K0009 Npr. za pritrditev razdelilnega kabla SERVO-DRIVE Sistemi dvižnih vrat

FHo Y FAo 22 Katalog 2022/2023 • KA-150 Lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji Spletna koda DQD8YM Načrtovanje Simetrično Vrtalni položaj Višina omare KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x vijak za iverko Ø 4 x 35 mm Izvr tina za razdelilni kabel SERVO-DRIVE samo levo * Globina vr tanja 5 mm ** Alternativna izvr tina Potreben prostor KH Višina omare Omejevalnik kota odpr tja Y (mm) Brez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Višina zgornje sprednje stranice Obdelava sprednje stranice Višina omare KH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 70 68 550 –1040 47 45 SFA Stranski pripir sprednje stranice Odmična spona CLIP top 120° TB Odmik posodice F Reža FAo Pripir zgornjih sprednjih stranic () CLIP top 120°-specialna odmična spona Vmesna odmična spona CLIP top TB Odmik posodice F Reža min. 1.5 mm * 37 mm pri križnih montažnih ploščicah (37/32) Odmik posodice TB MD Pripir sprednje stranice FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Odmik montažnih ploščic (mm) Pri posebni odmični sponi CLIP top 120° je pripira sprednjih stranic FA vedno 2 mm večja Odmik posodice TB MD Vodoravna reža F (mm) med sprednjima stranicama 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Odmik montažnih ploščic (mm) Montaža s privitjem Montaža sistemov INSERTA | EXPANDO Mere posodice Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata 〉 Standard | SERVO-DRIVE Sistemi dvižnih vrat

FHo Y FAo 23 Katalog 2022/2023 • KA-150 Lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji Spletna koda DQD8YM Načrtovanje Asimetričen Vrtalni položaj Teoretična višina omare TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x vijak za iverko Ø 4 x 35 mm Izvr tina za razdelilni kabel SERVO-DRIVE samo levo * Globina vr tanja 5 mm ** Alternativna izvr tina Potreben prostor TKH = FHo (mm) x 2 + režami TKH Teoretična višina omare FHo Višina zgornje sprednje stranice FHu Višina spodnje sprednje stranice Obdelava sprednje stranice Teoretična višina omare TKH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 FHo / 2 + 70 FHo / 2 + 68 550 –1040 FHo / 2 + 47 FHo / 2 + 45 FHo Višina zgornje sprednje stranice FHu Višina spodnje sprednje stranice FAu Spodnji pripir sprednje stranice SFA Stranski pripir sprednje stranice Odmična spona CLIP top 120° TB Odmik posodice F Reža FAo Pripir zgornjih sprednjih stranic () CLIP top 120°-specialna odmična spona Vmesna odmična spona CLIP top TB Odmik posodice F Reža min. 1.5 mm * 37 mm pri križnih montažnih ploščicah (37/32) Odmik posodice TB MD Pripir sprednje stranice FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Odmik montažnih ploščic (mm) Pri posebni odmični sponi CLIP top 120° je pripira sprednjih stranic FA vedno 2 mm večja Odmik posodice TB MD Vodoravna reža F (mm) med sprednjima stranicama 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Odmik montažnih ploščic (mm) Montaža s privitjem Montaža sistemov INSERTA | EXPANDO Informacije na strani Pregled – AVENTOS HF 19 Podatki za naročilo – lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji 20 Načr tovanje – distančni blažilnik Blum 29 Stikalo SERVO-DRIVE 29 Smernice o varnosti strojev 701 Montaža, demontaža in nastavitev Internetna povezava www.blum.com/a110 Omejevalnik kota odpr tja Y (mm) Brez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Višina zgornje sprednje stranice Večja sprednja stranica mora biti zgoraj! Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata 〉 Standard | SERVO-DRIVE Sistemi dvižnih vrat

24 Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Ozki aluminijasti okvirji Spletna koda DQD9NY Faktor moči LF Višina korpusa KH (mm) x teža sprednje stranice FG spodaj in zgoraj vključno z ročajem (kg) Teoretična višina omare TKH Višina zgornje sprednje stranice FHo (mm) x 2 + režami Pri območjih prekrivanja priporočamo močnejši zbiralnik moči! Standard SERVO -DRIVE Podatki za naročilo 2 Teleskopska ročica-komplet Višina omare KH (mm) Št. artikla 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Sestavljen iz: 2 2 x Simetrična teleskopska ročica 1 Pri asimetričnih sprednjih stranicah teoretična višina omare TKH 7 Omrežni napajalnik SERVO -DRIVE 24 W Jezikovni paket Št. artikla Jezikovni paket Št. artikla A Z10NE030A F Z10NE030F B Z10NE030B G Z10NE030G C Z10NE030C H Z10NE030H D Z10NE030D J Z10NE030J E Z10NE030E Vklj. z navodili za uporabo, navodili za montažo Brez mrežnega kabla Jezikovni paket – navodili za uporabo, navodili za montažo A DE | EN | FR | IT | NL F BG | ET | LT | LV | RO | RU B DA | EN | FI | NO | SV G EN | ES | FR C EL | EN | HR | SL | SR | TR H EN | ZH D EN | ES | FR | IT | PT J JA E CS | HU | PL | SK Jezikovne oznake v skladu z ISO-639 9 Mrežni kabel Trg Št. artikla Trg Št. artikla AR Z10M200A JP Z10M200J UK Z10M200B AU Z10M200K CH Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Evropa Z10M200E BR Z10M200S.01 Evropa ¹ Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Dolžina 2 m, vklj. z v tičem ¹ Brez v tikača ▬ Idealno za višje viseče omare z deljenimi sprednjimi stranicami ▬ Višina omare KH 480 –1040 mm ▬ Širine omare KB do 1800 mm ▬ Nežno in tiho zapiranje zaradi sistema BLUMOTION ▬ Manjša sprožilna moč ▬ Brezstopenjska zaustavitev ▬ Montaža brez orodja ▬ Tridimenzionalna nastavitev obeh sprednjih stranic ▬ Preprosta in brezstopenjska nastavitev zbiralnika moči ▬ Vmesna odmična spona – vključena zaščita pred poškodbami prstov 1 Komplet zbiralnikov moči Faktor moči LF Opomba Št. artikla 2600 – 5500 1 x = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 20F2800.05 Sestavljen iz: 1 2 x Simetrični zbiralnik moči – 8 x Vijaki za iverko Ø 4 x 35 mm 3 Komplet pokrivnih kap Barva Material Št. artikla SW | HGR | TGR Plastika 20F8020 Sestavljen iz: 3a 1 x Pokrivna kapa levo 3b 1 x Pokrivna kapa desno 3c 2 x Pokrivne kapice z logotipom Blum, možen individualni potisk IN-G 3 Komplet pokrivnih kap za sistem SERVO -DRIVE Barva Material Št. artikla SW | HGR | TGR Plastika 21F8020 Sestavljen iz: 3a 1 x Pokrivna kapa SERVO-DRIVE, levo 3b 1 x Pokrivna kapa desno 3c 2 x Pokrivne kapice z logotipom Blum, možen individualni potisk IN-G 3d 2 x Stikalo SERVO-DRIVE 3e 6 x Distančni blažilnik Blum, Ø 5 mm 4 Priključna ploščica CLIP za teleskopske ročice Izvedba Odmik (mm) Št. artikla Levo | Desno 0 175H5B00 6 Komplet SERVO -DRIVE Barva Material Št. artikla R7037 Plastika 21FA000 Sestavljen iz: 6a 1 x Pogonska enota 6b 1 x Razdelilni kabel SERVO-DRIVE, 1500 mm 6c 1 x Sponka za povezovanje 6d 2 x Zaščita za konce kablov 8 Držalo za omrežni napajalnik Barva Material Št. artikla WGR Plastika Z10NG120 Za omrežni napajalnik SERVO-DRIVE 24 W Sistemi dvižnih vrat

25 Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Ozki aluminijasti okvirji Spletna koda DQD9NY Podatki za naročilo Alternativa za 7 | 8 | 9 – Omrežni priključek SERVO -DRIVE 12 W Primeren le za pogonsko enoto Omrežni priključek Jezikovni paket Št. artikla Omrežni priključek Jezikovni paket Št. artikla E A ☎Z10NA30EAF E F ☎Z10NA30EFF E B ☎Z10NA30EBF B A ☎Z10NA30BAF E C ☎Z10NA30ECF K D ☎Z10NA30KDF E D ☎Z10NA30EDF U G ☎Z10NA30UGF E E ☎Z10NA30EEF Omrežni priključek ¹ E B K U Sestavljen iz: – 1 x Omrežni priključek SERVO-DRIVE 12 W Vklj. s kablom, 1120 mm (z razdelilnim kablom SERVO-DRIVE za možnost podaljšanja na največ 2000 mm) Druge kombinacije na zahtevo ¹ Za podroben seznam trgov glejte poglavje Informacije Pribor Barva Barva HGR Svetlo siva WGR Belo siva SW Svileno bela S Črne bar ve TGR Temno siva W Bele bar ve R7037 RAL 7037 prašno siva IN-G Kr tačeno legirano jeklo Inmold Informacije na strani Pregled – AVENTOS HF 19 Pribor – komplet odmičnih spon 28 Montažne ploščice 144 Pribor – splošno 66 Načr tovanje – simetrično 26 Načr tovanje – asimetrično 27 Načr tovanje – distančni blažilnik Blum 29 Stikalo SERVO-DRIVE 29 SERVO-DRIVE uno – seznam trgov 718 Pregled – obdelovalni pripomočki 591 Približne vrednosti za težo sprednje stranice FG (kg) 704 Smernice o varnosti strojev 701 Tehnična navodila 698 Montaža, demontaža in nastavitev Internetna povezava www.blum.com/a110 10 CLIP top 120°-odmična spona za aluminijast okvir Vzmet Posodica Št. artikla Brez vzmeti Vijaki 72T550A.TL 3 odmične spone od širine omare KB nad 1200 mm oz. teže sprednje stranice FG nad 12 kg 4 odmične spone pri širini omare KB 1800 mm oz. od teže sprednje stranice FG nad 20 kg Pritrdilni vijaki so priloženi 11 Montažna ploščica za odmično spono CLIP top 120° Priporočeno Način pritrditve Odmik (mm) Št. artikla Vijaki 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Vtisnjenje 177H3100 Standardne montažne plošče, odmik odvisen od reže F zgoraj 1 Za ozke aluminijaste okvirje uporabite 2 vijaka za pločevino z ugreznjeno glavo (660.0950) na stranico 12 Vmesna odmična spona CLIP top, aluminij Posodica Vzmet Št. artikla Vijaki 1 Brez vzmeti 78Z550AT 3 odmične spone od širine omare KB nad 1200 mm oz. teže sprednje stranice FG nad 12 kg 4 odmične spone pri širini omare KB 1800 mm oz. od teže sprednje stranice FG nad 20 kg 1 Za ozke aluminijaste okvirje uporabite 2 vijaka za pločevino z ugreznjeno glavo (660.0950) na stranico 13 Priključna ploščica CLIP za vmesno odmično spono Izvedba Odmik (mm) Št. artikla Simetrično 0 175H5A00 Pritrdilni vijaki so priloženi – Omejevalnik kota odprtja Odpiralni kot OW Barva Št. artikla 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – Razdelilni kabel SERVO -DRIVE in zaščita za konce kablov Barva Dolžina (m) Št. artikla S 8 Z10K800AE Sestavljen iz: 6b 1 x Razdelilni kabel SERVO-DRIVE 6d 5 x Zaščita za konce kablov Za prirezovanje Uporaben kot razdelilni kabel SERVO-DRIVE – Sponka za povezovanje in zaščita za konce kablov Barva Material Št. artikla S Plastika Z10V100E.01 Sestavljen iz: 6c 1 x Sponka za povezovanje 6d 2 x Zaščita za konce kablov Montaža brez orodja – Držalo za kabel Barva Material Št. artikla W Plastika Z10K0009 Npr. za pritrditev razdelilnega kabla SERVO-DRIVE Sistemi dvižnih vrat

FHo Y 26 Katalog 2022/2023 • KA-150 Ozki aluminijasti okvirji Spletna koda DQD9NY Načrtovanje Simetrično Vrtalni položaj Višina omare KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x vijak za iverko Ø 4 x 35 mm Izvr tina za razdelilni kabel SERVO-DRIVE samo levo * Globina vr tanja 5 mm ** Alternativna izvr tina Potreben prostor KH Višina omare Omejevalnik kota odpr tja Y (mm) Brez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Višina zgornje sprednje stranice Obdelava sprednje stranice Višina omare KH (mm) X (mm) 480 – 549 54 550 –1040 31 CLIP top 120°-odmična spona za aluminijast okvir Vmesna odmična spona CLIP top, aluminij F Reža min. 1.5 mm Od debeline okvirja 20.5 mm je treba nastaviti režo F Montaža s privitjem (od. spona | prikl. ploščica) * Pri spremembah debeline materiala prilagodite obdelovalne mere Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata 〉 Standard | SERVO-DRIVE Sistemi dvižnih vrat

FHo Y 27 Katalog 2022/2023 • KA-150 Ozki aluminijasti okvirji Spletna koda DQD9NY Načrtovanje Asimetričen Vrtalni položaj Teoretična višina omare TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x vijak za iverko Ø 4 x 35 mm Izvr tina za razdelilni kabel SERVO-DRIVE samo levo * Globina vr tanja 5 mm ** Alternativna izvr tina Potreben prostor TKH = FHo (mm) x 2 + režami TKH Teoretična višina omare FHo Višina zgornje sprednje stranice FHu Višina spodnje sprednje stranice Obdelava sprednje stranice Teoretična višina omare TKH (mm) X (mm) 480 – 549 FHo / 2 + 54 550 –1040 FHo / 2 + 31 FHo Višina zgornje sprednje stranice FHu Višina spodnje sprednje stranice FAu Spodnji pripir sprednje stranice CLIP top 120°-odmična spona za aluminijast okvir Vmesna odmična spona CLIP top, aluminij F Reža min. 1.5 mm Od debeline okvirja 20.5 mm je treba nastaviti režo F Montaža s privitjem (od. spona | prikl. ploščica) * Pri spremembah debeline materiala prilagodite obdelovalne mere Informacije na strani Pregled – AVENTOS HF 19 Podatki za naročilo – ozki aluminijasti okvirji 24 Načr tovanje – distančni blažilnik Blum 29 Stikalo SERVO-DRIVE 29 Smernice o varnosti strojev 701 Montaža, demontaža in nastavitev Internetna povezava www.blum.com/a110 Omejevalnik kota odpr tja Y (mm) Brez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Višina zgornje sprednje stranice Večja sprednja stranica mora biti zgoraj! Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata 〉 Standard | SERVO-DRIVE Sistemi dvižnih vrat

28 Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata 〉 Pribor Katalog 2022/2023 • KA-150 Komplet odmičnih spon – lesene sprednje stranice Podatki za naročilo Način pritrditve Št. artikla INSERTA | Vtisnjenje | EXPANDO ☎ 78Z5530T11 Sestavljen iz: 2 x Odmična spona CLIP top 120° brez vzmeti 70T5590BTL 2 x Vmesna odmična spona CLIP top brez vzmeti 78Z5530T 6 x Ravna montažna ploščica z ekscentrom 177H3100 Komplet odmičnih spon – lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji Podatki za naročilo Način pritrditve Št. artikla Vijaki 1 ☎ 78Z5500T12 Sestavljen iz: 2 x Odmična spona CLIP top 120° brez vzmeti 70T5550.TL 2 x Vmesna odmična spona CLIP top brez vzmeti 78Z5500T Za široke aluminijaste okvirje je pri vmesni odmični sponi CLIP top potrebna dodatna križna montažna ploščica 6 x Ravna montažna ploščica z ekscentrom 175H3100 1 Za lesene sprednje stranice uporabite vijake za iverko (609.1x00) Za široke aluminijaste okvirje uporabite lečaste vijake z ugreznjeno glavo (660.0950) Komplet odmičnih spon – ozki aluminijasti okvirji Podatki za naročilo Način pritrditve Št. artikla Vijaki ☎ 78Z550AT11 Sestavljen iz: 2 x Odmična spona CLIP top 120° za aluminijasti okvir brez vzmeti 72T550A.TL 2 x Vmesna odmična spona CLIP top za aluminijasti okvir brez vzmeti 78Z550AT 2 x Ravna montažna ploščica z ekscentrom 175H5400 2 x Priključna ploščica CLIP, simetrična 175H5A00 2 x Priključna ploščica CLIP, levo/desno 175H5B00 Sistemi dvižnih vrat ▬ Komplet odmičnih spon ▬ Komplet odmičnih spon ▬ Komplet odmičnih spon

29 Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS HF – dvodelna dvižna vrata 〉 Načrtovanje Katalog 2022/2023 • KA-150 Načrtovanje Distančni blažilnik Blum (samo za uporabo sistema SERVO -DRIVE) Vstavite distančni blažilnik Blum (ne prilepite) Priporočilo za aluminijasti okvir Na stranici vgradnega telesa predvidite izvr tine za distančne blažilnike podjetja Blum Pri pritrjevanju distančnih blažilnikov na sprednji stranici je treba opraviti pripirni preizkus * Od spodnjega roba omare pri sprednjih stranicah, ki segajo navzdol čez rob Stikalo SERVO -DRIVE Informacije na strani Pregled – AVENTOS HF 19 Podatki za naročilo – lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji 20 Podatki za naročilo – ozki aluminijasti okvirji 24 Pregled – obdelovalni pripomočki 591 Smernice o varnosti strojev 701 Tehnična navodila 698 Montaža, demontaža in nastavitev Internetna povezava www.blum.com/a110 Sistemi dvižnih vrat

30 Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS HS – nihajna dvižna vrata Katalog 2022/2023 • KA-150 Se lahko nihajna dvižna vrata odpirajo bolj nežno? Udobje pri premikanju in možnosti oblikovanja Dodatne prednosti, ki bodo prepričale vas in vaše stranke Sistemi dvižnih vrat Dolga življenjska doba Osrednji element zbiralnika moči je robustna vzmetna enota. Rezultat: dolga življenjska doba. Brez štrlečih delov Snemljiv komplet ročic – prednost pri sestavljanju in montaži pohištva. Program AVENTOS HS ponuja udobje odpiranja, ki navdušuje. Celo težke sprednje stranice se zaradi majhne potrebne moči odpirajo udobno. Že rahel dotik sprednje stranice sproži SERVO-DRIVE, ki podpira odpiranje dvižne stranice. Za zapiranje z blaženjem je dovolj že pritisk tipke. AVENTOS HS je mogoče realizirati tudi z EXPANDO T za tanke sprednje stranice od 8 mm. Pokrivna kapa je na voljo v svileno beli, svetlo sivi in temno sivi barvi. Okrasne letve in stranice Omare z okrasnimi letvami na stranicah lahko brez težav kombinirate s sistemom AVENTOS HS. S tem se omogočajo dodatne oblike pri načr tovanju pohištva. Pri programu AVENTOS HS sprednja stranica zaniha nad korpusom in je tako idealna za velike sprednje stranice. Nihajna dvižna vrata so idealna izbira tudi za omarice z okrasnimi letvami. ▬ Nežno in tiho zapiranje zaradi sistema BLUMOTION ▬ Preprosto odpiranje ▬ Zaustavitev v vsakem položaju ▬ Dober dostop do notranjosti omare ▬ Primerno za viseče omarice z okrasnimi letvami na stranicah ▬ Majhen program, velika raznolikost uporabe ▬ Preprosta montaža in nastavitev ▬ Stabilna izvedba, tudi pri širokih sprednjih stranicah ▬ Dolga življenjska doba ▬ Brez štrlečih delov ▬ Izbirno: Sistem SERVO-DRIVE za AVENTOS, električna opora pri gibanju za viseče omarice

31 Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS HS – nihajna dvižna vrata 〉 Pregled Katalog 2022/2023 • KA-150 Uporaba Spletna koda Stran Standard | SERVO -DRIVE Lesene sprednje stranice, široki in ozki aluminijasti okvirji DQDADA 32 Pribor Vijaki 66 Centrirni sveder 66 Vmesni blažilnik 66 Izvijač 67 Vijačni nastavek 67 Montaža, demontaža in nastavitev Montaža, demontaža in nastavitev Internetna povezava www.blum.com/a120 Smernice o varnosti strojev 701 Podrobne informacije o Direktivi o strojih Internetna povezava www.blum.com/sd/guideline Piktogrami Ar tikli na zahtevo Sistemi dvižnih vrat Simbolična slika Simbolična slika Simbolična slika

32 Sistemi dvižnih vrat 〉 AVENTOS HS – nihajna dvižna vrata 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Lesene sprednje stranice, široki in ozki aluminijasti okvirji Spletna koda DQDADA Zbiralnik moči Za izbiro pravilnega zbiralnika moči potrebujete višino korpusa KH in težo sprednje stranice FG vključno z ročajem Primer Višina omare KH = 600 mm Teža sprednje stranice FG = 10 kg Izbira zbiralnika moči = 20S2E00.05 KH = 602 mm –> 600 mm KH = 603 mm –> 605 mm Pri območjih prekrivanja priporočamo močnejši zbiralnik moči! Standard SERVO -DRIVE Podatki za naročilo 1 Komplet zbiralnikov moči Višina omare KH 350 – 525 mm Št. artikla 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 Št. artikla 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 KH (mm) Teža sprednje stranice vključno z ročaji (kg) KH (mm) Teža sprednje stranice vključno z ročaji (kg) 350 2.00 – 5.00 4.50 –9.50 9.25 –10.50 440 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.00 355 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.50 445 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.25 360 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.75 450 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 365 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 455 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 370 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 460 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 375 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 465 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 380 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 470 2.50 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –14.00 385 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.50 475 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.00 390 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.50 480 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 395 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.75 485 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 400 2.00 – 4.75 4.25 –9.00 8.75 –12.00 490 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.50 405 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.00 495 2.50 – 4.25 3.75 –7.75 7.50 –14.50 410 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.25 500 2.50 – 4.25 3.50 –7.75 7.50 –14.75 415 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 505 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 420 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 510 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 425 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 515 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –14.75 430 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 520 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –15.00 435 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –13.00 525 2.50 – 4.00 3.25 –7.50 7.25 –15.00 Višina omare KH 526 – 675 mm Št. artikla 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 Št. artikla 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 KH (mm) Teža sprednje stranice vključno z ročaji (kg) KH (mm) Teža sprednje stranice vključno z ročaji (kg) 526 3.00 – 6.75 6.25 –13.00 12.00 –16.50 605 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 530 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 610 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 535 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 615 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 540 3.00 – 6.50 6.00 –12.75 11.75 –17.00 620 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 545 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 625 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 550 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 630 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 555 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.50 635 3.00 – 5.50 5.25 –11.50 10.25 –18.75 560 3.00 – 6.50 6.00 –12.25 11.25 –17.50 640 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 565 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 645 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 570 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 650 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 575 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 655 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 580 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 660 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 585 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 10.75 –18.25 665 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 590 3.00 – 6.00 5.50 –12.00 10.75 –18.25 670 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 595 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 675 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 600 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 Višina omare KH 676 – 800 mm Št. artikla 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 Št. artikla 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 KH (mm) Teža sprednje stranice vključno z ročaji (kg) KH (mm) Teža sprednje stranice vključno z ročaji (kg) 676 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 740 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.75 –20.75 680 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 745 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 685 3.50 – 8.00 7.00 –13.25 12.75 –21.50 750 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 690 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.75 –21.50 755 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.50 695 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 760 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.25 700 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 765 3.75 –7.25 6.50 –12.50 11.00 –20.25 705 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.50 770 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 710 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.25 775 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 715 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 780 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.25 720 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 785 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.00 725 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.00 790 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.75 –20.00 730 3.50 –7.50 6.75 –13.00 11.75 –21.00 795 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 735 3.50 –7.50 6.50 –13.00 11.75 –20.75 800 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 Sestavljen iz: 1 2 x Simetrični zbiralnik moči – 10 x Vijaki za iverko Ø 4 x 35 mm KH Višina omare ▬ Primerna za velike enodelne sprednje stranice ▬ Višina omare KH 350 – 800 mm ▬ Širine omare KB do 1800 mm ▬ Nežno in tiho zapiranje zaradi sistema BLUMOTION ▬ Manjša sprožilna moč ▬ Izjemno udobje odpiranja in zapiranja z brezstopenjsko zaustavitvijo ▬ Montaža brez orodja ▬ Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice ▬ Preprosta in brezstopenjska nastavitev zbiralnika moči 2 Komplet ročic Barva Material Št. artikla NI Jeklo 20S3500.06 Sestavljen iz: 2a 1 x Komplet ročic, levo 2b 1 x Komplet ročic, desno 2c 2 x Pokrivna kapica za prečno stabilizacijo 2 Komplet ročic za sistem SERVO -DRIVE Barva Material Št. artikla NI Jeklo 21S3500.01 Sestavljen iz: 2a 1 x Komplet ročic SERVO-DRIVE, levo 2b 1 x Komplet ročic SERVO-DRIVE, desno 2c 2 x Pokrivna kapica za prečno stabilizacijo 3 Komplet pokrivnih kap Barva Material Št. artikla SW | HGR | TGR Plastika 20S8020 Sestavljen iz: 3a 1 x Pokrivna kapa levo 3b 1 x Pokrivna kapa desno 3c 2 x Pokrivne kapice z logotipom Blum, možen individualni potisk IN-G 3 Komplet pokrivnih kap za sistem SERVO -DRIVE Barva Material Št. artikla SW | HGR | TGR Plastika 21S8020 Sestavljen iz: 3a 1 x Pokrivna kapa SERVO-DRIVE, levo 3b 1 x Pokrivna kapa desno 3c 2 x Pokrivne kapice z logotipom Blum, možen individualni potisk IN-G 3d 2 x Stikalo SERVO-DRIVE 3e 4 x Distančni blažilnik Blum, Ø 5 mm Sistemi dvižnih vrat

RkJQdWJsaXNoZXIy