Blum katalog i radni priručnik 2022-2023_sr

21 Sistemi frontova 〉 AVENTOS HF – poklopac za preklapanje nagore 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Drveni frontovi i široki aluminijumski okvir Web kod DQD8YM Informacije za poručivanje Alternativa za 7 | 8 | 9 – SERVO -DRIVE utični mrežni uređaj 12 W Samo za odgovarajuću pogonsku jedinicu Mrežni adapter1 Jezički paket2 Jezik3 Broj artikla E A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30EAF B DA | EN | FI | NO | SV ☎Z10NA30EBF C EL | EN | HR | SL | SR | TR ☎Z10NA30ECF D EN | ES | FR | IT | PT ☎Z10NA30EDF E CS | HU | PL | SK ☎Z10NA30EEF F BG | ET | LT | LV | RU ☎Z10NA30EFF B A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30BAF K D EN | ES | FR | IT | PT ☎Z10NA30KDF U G EN | ES | FR ☎ Z10NA30UGF Sastoji se od: – 1 x SERVO-DRIVE utični mrežni uređaj 12 W Uklj. kabl, 1120 mm (sa SERVO-DRIVE razvodnim kablom produživim do maks. 2000 mm) Mrežni adapter E B K U Ostale kombinacije na upit 1 Za detaljnu listi tržišta vidi poglavlje Informacije 2 Jezički paket – Uputst vo za rukovanje i montažu 3 Jezičko ograničenje prema ISO-639 10 CLIP top 120°-šarka Lonac Opruga Broj artikla INSERTA Bez opruge 70T5590BTL Zavr tnji 1 70T5550.TL Otvaranje lonca TO (fiksna mera) 11 mm 3 šarke od širine korpusa KB 1200 mm odn. od 12 kg težine fronta FG 4 šarke kod širine korpusa KB 1800 mm odn. od 20 kg težine fronta FG 1 Za dr vene frontove treba koristiti vijke za ivericu (609.1x00) Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti vijke za lim sa upuštenom glavom (660.0950) Alternativa za 10 10 CLIP top 120°-specijalne šarke za otvaranje većih frontova Lonac Opruga Broj artikla INSERTA Bez opruge 72T5590BTL Zavr tnji 1 72T5550.TL Otvaranje lonca TO (fiksna mera) 13 mm 3 šarke od širine korpusa KB 1200 mm odn. od 12 kg težine fronta FG 4 šarke kod širine korpusa KB 1800 mm odn. od 20 kg težine fronta FG 1 Za dr vene frontove treba koristiti vijke za ivericu (609.1x00) Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti vijke za lim sa upuštenom glavom (660.0950) 11 Montažna ploča CLIP top 120°-šarka Preporučujemo Vrsta pričvršćivanja Distanc (mm) Broj artikla Zavr tnji 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Utiskivanje 177H3100 Standardne montažne ploče, razmak zavisi od preklapanja fronta gore FAo 1 Za dr vene frontove koristiti 2 vijka za ivericu (609.1x00) po strani Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 2 vijka za lim sa upuštenom glavom (660.0950) po strani 12 CLIP top -međušarku Lonac Opruga Broj artikla EXPANDO Bez opruge 78Z553ET Zavr tnji 1 78Z5500T 3 šarke od širine korpusa KB 1200 mm odn. od 12 kg težine fronta FG 4 šarke kod širine korpusa KB 1800 mm odn. od 20 kg težine fronta FG 1 Za dr vene frontove treba koristiti vijke za ivericu (609.1x00) Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti vijke za lim sa upuštenom glavom (660.0950) 13 Montažna ploča za CLIP top -međušarku Preporučujemo Vrsta pričvršćivanja Distanc (mm) Broj artikla Zavr tnji 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Utiskivanje 177H3100 Standard-montažne ploče sa 0 mm razmakom Za široke aluminijumske okvire sa širinom ukrasnog okvira ispod 57 mm koristiti samo unakrsnu montažnu ploču 1 Za dr vene frontove treba koristiti vijke za ivericu (609.1x00) Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti vijke za lim sa upuštenom glavom (660.0950) Pribor – Graničnik ugla otvaranja Ugao otvaranja OW Boja Broj artikla 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – SERVO -DRIVE kabl razvodnika i zaštita krajeva kabla Boja Dužina (m) Broj artikla SZ 8 Z10K800AE Sastoji se od: 6b 1 x SERVO-DRIVE razvodni kabl 6d 5 x Zaštita krajeva kabla Za krojenje Može se koristi kao SERVO-DRIVE razvodni kabl – Spojni čvor i zaštita krajeva kabla Boja Materijal Broj artikla SZ Plastika Z10V100E.01 Sastoji se od: 6c 1 x Spojni čvor 6d 2 x Zaštita krajeva kabla Montaža bez alata – Držač kabla Boja Materijal Broj artikla WS Plastika Z10K0009 NPR. za fiksiranje SERVO-DRIVE razvodnog kabla Boja Boja HGR Svetlo sivo WGR Belo siva SW Svileno belo SZ Crno TGR Temno siva WS Belo R7037 RAL 7037 svetlo sivo IN-G Inmold plemeniti čelik, brušeni Napomene o stranama Pregled 19 Pribor – Komplet šarki 28 Montažne ploče 144 Pribor – Uopšteno 66 Planiranje – Simetrično 22 Planiranje – Asimetrično 23 Planiranje – Blumov distancioni branik 29 Planiranje – SERVO-DRIVE prekidač 29 SERVO-DRIVE uno – lista tržišta 718 E-SERVICES i pomoć za obradu 590 Polazne vrednosti za težinu fronta FG (kg) 704 Direktiva za mašine 701 Ostale tehničke informacije 698 Montaža, demontaža i podešavanje Short-URL www.blum.com/a110 Sistemi frontova

RkJQdWJsaXNoZXIy