Blum katalog i radni priručnik 2022-2023_sr

FHo Y FAo 23 Sistemi frontova 〉 AVENTOS HF – poklopac za preklapanje nagore 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Drveni frontovi i široki aluminijumski okvir Web kod DQD8YM Planiranje Asimetrično Mesto otvora Teoretski visina korpusa TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x zavr tnja za ivericu Ø 4 x 35 mm Ot vori za SERVO-DRIVE razvodni kabl samo levo * Dubina ot vora 5 mm ** Alternativni ot vor Potreban prostor TKH = FHo (mm) x 2 + fuge TKH Teoretska visina koprusa FHo Visina fronta gore FHu Visina fronta dole Graničnik ugla otvaranja Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Visina fronta gore Veći front mora da bude gore! Obrada frontova Teoretski visina korpusa TKH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 FHo / 2 + 70 FHo / 2 + 68 550 –1040 FHo / 2 + 47 FHo / 2 + 45 FHo Visina fronta gore FHu Visina fronta dole FAu Ot varanje fronta nadole SFA Frontalni okov bočni CLIP top 120°-šarka TB Rastojanje lonca F Fuga FAo Ot varanje fronta na gore () CLIP top 120° specijalna šarka CLIP top -međušarku TB Rastojanje lonca F Fuga min. 1.5 mm * 37 mm kod unakrsnih montažn. ploča (37/32) Rastojanje lonca TB MD Predračun fronta FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Montažna ploča distanc (mm) Kod CLIP top 120° specijalne šarke preklapanje fronta FA je uvek veće za 2 mm Rastojanje lonca TB MD Horizontalna fuga F (mm) između frontova 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Montažna ploča distanc (mm) Montaža zavrtnja INSERTA- | EXPANDO -montaža Napomene o stranama Pregled 19 Informacije za poručivanje – dr veni frontovi i široki aluminijumski okvir 20 Planiranje – Blumov distancioni branik 29 Planiranje – SERVO-DRIVE prekidač 29 Direktiva za mašine 701 Montaža, demontaža i podešavanje Short-URL www.blum.com/a110 Sistemi frontova

RkJQdWJsaXNoZXIy