Blum katalog i radni priručnik 2022-2023_sr

1b 1g 1e 1c 2 1d 3 1a 1f 1h 1h 14 x 574 Ostali proizvodi 〉 Primena ormana Katalog 2022/2023 • KA-150 SPACE STEP Web kod DQHKHA Informacije za poručivanje Pribor Planiranje Napomana Maksimalno opterećenje 150 kg Pot vrđivanje st varne opteretivosti nameštaja koji ste proizveli sa SPACE STEP morate kao proizvođač izvršiti prema EN-14183 i naznačiti na nalepnici sa pot vrdom proizvođača Visina korpusa koja se može realizovati Visina korpusa koja se može realizovati za SPACE STEP iznosi 150 –250 mm Preporučeni materijal Za gaznu površinu osnove preporučuje se 3-slojna ploča (3S) sa najmanjom debljinom od 21 mm Preporučena gazna površina Gazna površina mora biti neklizaju a Ovo se može ost variti upotrebom neklizaju e podloge koja je direktno povezana sa gaznom površinom ili upotrebom neklizaju eg materijala ploče Da bi se obezbedilo najbolje držanje kod primene SPACE STEP rešenja, podloga i gazna površina moraju biti čiste i suve Od širine korpusa KB > 900 mm upotrebiti 4 opružna odbojnika Postavljanje nalepnice EN-14183 predviđa postavljanje obe priložene nalepnice na vidljivom mestu Element na izvlačenje ispod SPACE STEP Mogu se primeniti samo vođice za 30 odnosno 40 kg Odobrena dinamička opteretivost za element na izvlačenje ispod SPACE STEP iznosi 20 kg Korpus preko SPACE STEP Na primer, ako je dno naspram korpusa napunjeno st varima za skladištenje, preporučujemo da ga osigurate od savijanja Ova mera sprečava da SPACE STEP trlja o donju stranu korpusa ▬ Omogućava pristup sledećem višem nivou skladištenja u gornjem elementu ▬ Stvara dodatni prostor za odlaganje u elementu na izvlačenje ispod SPACE STEP ▬ Mogu a kombinacija sa svim Blum sistemima kutija i sistemima vođica ▬ Mogu a kombinacija sa svim Blum tehnologijama kretanja ▬ Velika fleksibilnost: SPACE STEP se može primeniti u svim stambenim zonama 1 SPACE STEP komplet Nominalna dužina NL (mm) Boja Broj artikla 410 Orion siva mat Z95.4100 460 Z95.4600 Sastoji se od: 1a 1 x TANDEM 561Hxxx1B95 levo/desno 1b 2 x Nose i profil 1c 2 x Ugaona spojnica 1d 2 x Nose e nogice 1e 2 x Prihvat police na izvlačenje pozadi 1f 1 x Spojnica fronta (magnet i pričvrsna ploča) 1g 4 x Opružni odbojnik Od širine korpusa KB > 900 mm upotrebiti 4 opružna odbojnika 1h 2 x Nalepnica (bezbednosne napomene i pot vrda proizvođača) – 14 x Zavr tnji sa ravnom glavom Ø 4 x 15 mm – 1 x Uputst vo za montažu 2 Poprečni profil Boja Materijal Dužina (mm) Broj artikla Orion siva mat Aluminijum 1040 Z95Q1040A Za krojenje Preporučujemo Širina korpusa KB 1200 mm, upotrebite 2 kom. da bi sprečili prekomerno prelamanje Krojenje Unutrašnja širina korpusa LW – 130 mm 3 Blum odstojna lajsna Boja Materijal Broj artikla Orion siva mat Plastika 2 x Z95D4100 Za montažu vođica i elemenata na izvlačenje, odgovara za sve Blum sisteme kutija i vođica Ostali proizvodi

RkJQdWJsaXNoZXIy