Blum katalog i radni priručnik 2022-2023_sr

137+MD+K 31 38 62 Sistemi frontova 〉 AVENTOS HK-XS – za preklapanje nagore 〉 Standard | TIP-ON Katalog 2022/2023 • KA-150 Drveni frontovi, široki i uski aluminijumski okviri Web kod DQDDVY Planiranje Mesto otvora H = 137 + MD + K + SOB MD Montažna ploča distanc K Savijanje držača šarke Ravan držač šarki – 0 mm Savijeni držač – 9.5 mm Držač savijen nagore – 18 mm SOB Debljina kraja na tlu () Unutrašnja dubina korpusa 100 mm Potreban prostor LH Unutrašnja visina korpusa * Min. 200 mm sa vidljivim elementom za vešanje () Unutrašnja dubina korpusa 100 mm CLIP top BLUMOTION 110° šarka Debljina fronta FD (mm) 16 19 22 24 X (mm) 45 34 23 15 Y = (FH – X) x 0.3 FH Visina fronta Obrada fronta – drveni frontovi i široki aluminijumski okvir Za dr vene frontove koristiti 2 vijka za ivericu (609.1x00) Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 2 vijka za lim sa upuštenom glavom (660.0950) FAo Ot varanje fronta na gore SFA Frontalni okov bočni MD Montažna ploča distanc K Savijanje držača šarke Ravan držač šarki – 0 mm Savijeni držač – 9.5 mm Držač savijen nagore – 18 mm () Unutrašnja dubina korpusa 100 mm Obrada fronta – uski aluminijumski okviri FAo Ot varanje fronta na gore SFA Frontalni okov bočni MD Montažna ploča distanc K Savijanje držača šarke Ravan držač šarki – 0 mm Savijeni držač – 9.5 mm Držač savijen nagore – 18 mm () Unutrašnja dubina korpusa 100 mm Uski aluminijumski okviri Kod širine okvira od 19 mm moguće je i bočno ot varanje fronta SFA od 11–18 mm * Kod izmene debljine materijala prilagoditi dimenzije za obradu Potreban prostor – gornju lajsnu | podupirač CLIP top BLUMOTION 110° šarka Debljina fronta FD (mm) 16 19 22 24 X (mm) 45 34 23 15 Minimalna fuga MFo Minimalna fuga gore, zavisno od korišćene šarke MFu Minimalna fuga dole 1.5 mm Sistemi frontova

RkJQdWJsaXNoZXIy