Blum Catalogue zh_V2

116 角度应用 – 标准 50° Nº 25 119 Nº 54 119 Nº 10 121 Nº 45 123 Nº 61 119 45° Nº 24 121 Nº 53 119 Nº 9 121 Nº 44 123 Nº 60 119 40° Nº 23 119 Nº 108 122 Nº 8 122 Nº 43 122 Nº 109 123 35° Nº 22 125 Nº 52 125 Nº 7 125 Nº 42 126 Nº 59 125 30° Nº 21 125 Nº 51 125 Nº 6 125 Nº 41 126 Nº 58 125 25° Nº 20 124 Nº 50 124 Nº 5 129 Nº 40 126 Nº 57 124 20° Nº 19 129 Nº 49 129 Nº 4 129 Nº 39 131 Nº 56 129 15° Nº 18 128 Nº 48 128 Nº 3 131 Nº 38 131 Nº 55 128 10° Nº 17 130 Nº 47 130 Nº 2 130 Nº 37 131 5° Nº 16 133 Nº 46 133 Nº 1 133 Nº 36 133 – 5° Nº 15 133 Nº 35 133 –10° Nº 14 135 Nº 34 135 –15° Nº 13 134 Nº 33 135 –20° Nº 12 134 Nº 32 134 –25° Nº 11 136 Nº 31 137 –30° Nº 30 136 –35° Nº 29 136 – 40° Nº 28 138 – 45° Nº 27 138 – 50° Nº 26 138 角度应用 – 薄门 15° Nº 117 141 Nº 113 141 10° Nº 116 141 Nº 112 141 5° Nº 115 140 Nº 111 141 – 5° Nº 114 140 Nº 110 140 角度应用 – 镜子门 CRISTALLO 镜子/玻璃门角度应用 15° Nº 105 143 Nº 102 143 10° Nº 104 143 Nº 101 143 5° Nº 103 142 Nº 100 143 – 5° Nº 106 142 Nº 107 142 铰链系列 〉 CLIP top BLUMOTION 可利调®阻尼铰链 | CLIP top 可利调®铰链 〉 概览 – 角度铰链 应用 内掩式 半盖 全盖 大全盖 拼接应用 产品手册 2022/2023 • KA-152 铰链系列

RkJQdWJsaXNoZXIy