Blum Catalogue zh_V2

72 标准应用 大角度铰链应用 厚门铰链应用 转角柜门应用 窄边铝框门铰链应用 薄柜门应用 玻璃门铰链应用 窄边框门铰链应用 转角柜体应用 角度应用 – 标准 ONS 玛瑙黑 铰链系列 〉 CLIP top BLUMOTION 可利调®阻尼铰链 | CLIP top 可利调®铰链 〉 概览 – 铰链 铰链的应用 OW CLIP top BLUMOTION CLIP top 可利调® 铰链 颜色 门盖方式 铰杯固定 网页代码 页码 OW 开启角度 ● 带弹簧 ○ 不带弹簧 NI 镀镍 产品手册 2022/2023 • KA-152 110° 铰链 110° ● ● | ○ NI | ONS DQDELA 74 110° 特殊铰链 110° ● ● | ○ NI | ONS DQDFAM 76 107° 铰链 107° ● ● | ○ NI | ONS DQDFZY 78 CLIP 100° 铰链 100° ● | ○ NI DQDGPA 80 155°铰链 平行铰链(全盖) 155° ● ● | ○ NI | ONS DQDHEM 82 170°铰链 170° ● | ○ NI DQDI3Y 86 厚门铰链 95° ● ● | ○ NI | ONS DQDITA 88 125°铰链 平行铰链(全盖) 125° ● NI | ONS DQDJIM 90 转角柜门铰链 内掩 95° 83° ● ○ NI | ONS DQDK7Y 94 转角柜门铰链 全盖 95° ● NI DQDKXA 96 CLIP top BLUMOTION 95° 可利调® 阻尼95° 铝框门铰链 95° ● NI DQDLMM 98 95° 铝框门铰链 95° ● | ○ NI | ONS DQDMBY 100 适用于薄门的铰链 110° ● ● | ○ NI | ONS DQGT1A 102 CRISTALLO 镜子/玻璃门铰链 110° ● ● | ○ NI | ONS DQDN1A 104 CRISTALLO 镜子/玻璃门铰链 – 玻 璃陈设柜 110° ● ● | ○ NI DQDNQM 106 面板四边突出的浴室镜柜 95° ● ○ NI 108 玻璃门铰链 94° ● NI DQDP5A 110 迷你铰链 94° ● NI DQDPUM 112 转角折叠门铰链 60° ● NI | ONS DQDQJY 114 +45° I – 半盖角度铰链 95° ● ○ NI | ONS DQDR9A 118 +45° II – 全盖角度铰链 110° ● ○ NI | ONS DQDRYM 120 +45° III – 大全盖角度铰链 95° ● ○ NI DQDSNY 122 +30° II – 全盖角度铰链 95° ● ○ NI | ONS DQDTDA 124 +30° III – 大全盖角度铰链 95° ● ○ NI DQDU2M 126 +20° II – 全盖角度铰链 95° ● ○ NI DQDURY 128 +15° III – 大全盖角度铰链 95° ● ○ NI | ONS DQDVHA 130 ±5°-角度应用 95° ● ● | ○ NI DQDW6M 132 –15° III – 大全盖角度铰链 110° ● ○ NI DQDWVY 134 –30° III – 大全盖角度铰链 110° ● ○ NI DQDXLA 136 铰链系列

RkJQdWJsaXNoZXIy