AVENTOS Lookbook HR

Slobodni prostor za nove koncepte.

AVENTOS Slobodni prostor za nove koncepte.

2 AVENTOS HF za podizno-prek lopni okov: dvodijelna fronta prek lapa se prema gore AVENTOS HS za podizno-zakretna vrata: jednodijelna fronta zakreće se iznad korpusa AVENTOS HL za visok i podizni prek lop: jednodijelna fronta pomiče se paralelno prema gore

3 Sloboda za ideje i kretanje: Tražite li inspiraciju i želite kombinirati estetiku i funkcionalnost? Zajedno s vama želimo stvoriti prostor za nove koncepte namještaja. Naši preklopi osiguravaju prostor za glavu u gornjem ormariću i istovremeno apsolutnu slobodu prilikom oblikovanja – i to uz izvanredni, više puta nagrađivani dizajn. AVENTOS HK top za visok i prek lop: jednodijelna fronta prek lapa se prema gore AVENTOS HK- S za male prek lope: fronta se prek lapa prema gore AVENTOS HK-XS za lagane visoke prek lope: fronta se prek lapa prema gore

4

5 Produžite svoj dizajn u visinu: S gornjim ormar ićima do stropa st varate dodatni prostor za spremanje. Zahvaljujući integr iranom graničniku kuta ot varanja, sudar sa stropom nije moguć. Jednim dodirom prek idača prek lop se elek tr ično nježno i tiho zat vara zahvaljujući mehanizmu SERVO -DRIVE. Kad se tomu doda inteligentno rješenje za ba zu, zajamčena je apsolutna udobnost. AVENTOS HK top za visok i prek lop: jednodijelna fronta prek lapa se prema gore

6 U svijetu dizajna interijera, u kojem se sve više traže spektakularna i funkcionalna rješenja, program AVENTOS tvrtke Blum moj je saveznik u postizanju oba cilja. A n d r e a F e d e r i c i | D i z a j n e r | A n d r e a F e d e r i c i C o n s u l t i n g S R L | I t a l i j a

7

8

9 Životni prostor i postaju sve manji pa se raspoloživi prostor treba iskor isti što kreativnije. Kućni ured kombinacija je visoko podiznih prek lopa i komoda integr iranih u stambeno područje. Samo jednim pokretom ruke pr ijenosno računalo i pr ibor za pisanje nestaju nakon digitalnog sastanka i kupci se mogu ponovno ugodno osjećati u svojoj dnevnoj sobi. AVENTOS HL za visok i podizni prek lop: jednodijelna fronta pomiče se paralelno prema gore

10 Skandinavsk i dizajn možete pronaći diljem svijeta i za to postoje dobr i ra zlozi. U kombinaciji s prak tičnim prek lopima i odgovarajućom ergonomijom kuhinja će činiti kupce sretnima još dugi niz godina. Ako dodate i neobična rješenja poput kuhinjskog aparata iza visokog podiznog prek lopa s policom na izvlačenje ili reproducirate videozapis o kuhanju na ravnom zaslonu integr iranom u frontu visokog podiznog prek lopa, st vor it ćete savršenu oa zu užitka za svakog pojedinca. AVENTOS HL za visok i podizni prek lop: jednodijelna fronta pomiče se paralelno prema gore

11

12

13 Spavaća bi soba, kao mjesto za povlačenje, pr ije svega trebala biti ugodna i udobna – neizravno osvjetljenje trebalo bi podupirati efek t. Šarmantno rješenje za ovo je osvijetljena stranica ormara s prek lopima. Ne upotrebljava se samo za pohranu knjiga, već i kao ugodan izvor svjetlosti za čitanje. Uz prak tično rješenje za ba zu predmeti u gornjim pretincima također su lako dostupni. AVENTOS HF za podizno-prek lopni okov: dvodijelna fronta prek lapa se prema gore AVENTOS HK top za visok i prek lop: jednodijelna fronta prek lapa se prema gore AVENTOS HK- S za male prek lope: fronta se prek lapa prema gore AVENTOS HK-XS za lagane visoke prek lope: fronta se prek lapa prema gore

14 Moja uloga dizajnera je pomicati granice svojim dizajnom i razmišljati izvan okvira. AVENTOS okovi za preklope rješenje je koje mi pomaže da oživim ove ideje te da ujedinim lijepu estetiku s funkcionalnim i praktičnim elementom. D a v i n i a S u t t o n | D i z a j n e r i c a | D e t a i l B y D a v i n i a S u t t o n L t d | N o v i Z e l a n d

15

16 Modularna kuhinja s malom unutarnjom dubinom korpusa može ponuditi i više prostora nego što je vidljivo na pr vi pogled. Mali korpusi ugrađeni u zid otkr ivaju svoj velik i potencijal tek kad se ot vore visok i prek lopi. Zahvaljujući tank im frontama prek lopi izgledaju posebno elegantno, a mehanička podrška pr i ot varanju jamči prak tičniju upotrebu. AVENTOS HK-XS za lagane visoke prek lope: fronta se prek lapa prema gore

17

18

19 Vaši se kupci raduju novom, neobičnom dizajnu. Zakr ivljene dr vene fronte čine ovu garderobu izvanrednim rješenjem. Stršeći dio podizno-zakretnih vrata može se upotrebljavati kao jedinst vena ručka. Tako je sve spremljeno i nevidljivo, no lako dostupno u bilo kojem trenutku. AVENTOS HS za podizno-zakretna vrata: jednodijelna fronta zakreće se iznad korpusa

20

21 Ujednačeni dizajn uvijek je sk ladan i ra zmjerno jednostavan za pr imjenu. No vješto iskombinirati modularni namještaj izrađen od ra zličitih mater ijala zahtjeva visoku ra zinu umijeća u opremanju. Pojedinačna rješenja nude posebne učinke zahvaljujući ra zličitim načinima kretanja prek lopa u gornjim i visok im ormar ićima. Idealna pr ilika da pokažete svoju kreativnost. AVENTOS HF za podizno-prek lopni okov: dvodijelna fronta prek lapa se prema gore AVENTOS HK top za visok i prek lop: jednodijelna fronta prek lapa se prema gore

22 Čak je i najljepši dizajn bezvrijedan ako nije funkcionalan. Vrijednost rješenja AVENTOS za mene je u tome što se mogu u potpunosti posvetiti kreiranju čiste emocije. A l l a P e t r o v i c h e v a | D i z a j n e r i c a | D I I N T E R I O R | R u s i j a

23

24 Prostrana kuhinja s otokom pret vara funkcionalni prostor u mjesto susreta i komunikacije. Zahvaljujući laganom dizajnu korpusa i sofisticiranoj igr i svjetlosti, čini se da kuhinja lebdi. Viseći gornji ormar ići s aluminijsk im ok vir ima i mliječnim stak lom pojačavaju osjećaj bestežinskog stanja. Visok i podizni prek lopi podupiru dizajn te u kombinaciji sa stepenicom unutar ba ze pružaju prak tičan pr istup unutrašnjosti ormar ića i st varaju dodatni prostor za spremanje. AVENTOS HK top za visok i prek lop: jednodijelna fronta prek lapa se prema gore AVENTOS HL za visok i podizni prek lop: jednodijelna fronta pomiče se paralelno prema gore

25

26 Volite kreativne igr ice? Ovaj senzacionalni scenar ij usred dnevne sobe sve je samo ne uobičajen. Umjesto k lasičnog zida dnevne sobe, svak i element radi za sebe i st vara poseban ugođaj. Pojedinačni komadi namještaja kombiniraju dizajn i funkcionalnost zahvaljujući asimetr ičnim podizno-prek lopni okovima, podizno-zakretnim vratima i visok im prek lopima. Stepenice unutar ba ze s izvlačenjima ispod osiguravaju optimalan pr istup i dodatni prostor za spremanje. AVENTOS HF za podizno-prek lopni okov: dvodijelna fronta prek lapa se prema gore AVENTOS HK top za visok i prek lop: jednodijelna fronta prek lapa se prema gore AVENTOS HS za podizno-zakretna vrata: jednodijelna fronta zakreće se iznad korpusa

27

28

29 Nije ni čudo što ot vor u zidu sa šankom trenutno doživljava ponovnu popularnost. Oduvijek je bio funkcionalan. Zahvaljujući modernom konceptu prostora, ovaj k lasik postaje vizualni vrhunac s novom interpretacijom. Samo jednim dodirom dostupni su svi predmeti pohranjeni u gornjim ormar ićima s podizno-zakretnim vratima, i to s elegantnom kontinuiranom mramornom frontom koja je tanka samo 8 mm. AVENTOS HS za podizno-zakretna vrata: jednodijelna fronta zakreće se iznad korpusa

30 Kvaliteta AVENTOS preklopa znatno je iznad standarda i za mene su najbolje rješenje za otvaranje gornjih ormarića. Jako cijenim ergonomski dobre i trajne proizvode i zaista uživam u njihovoj upotrebi. G o p a l D w i v e d i | D i z a j n e r | L i v s p a c e | I n d i j a

31

32 Pojedini bi predmeti trebali ostati skr iveni iza prek lopa, drugi poput voljenih ukrasnih ili kolekcionarsk ih predmeta trebali bi biti vidljivi, ali i dobro zaštićeni. Plemenita stak lena vitr ina s usk im, tamnim aluminijsk im ok virom vizualno upada u oči, a istovremeno je iznimno prak tična. Usput: Za kr znene ukućane možete st vor iti dodatno mjesto za povlačenje s pr ik ladnim rješenjem prek lopa. AVENTOS HK-XS za lagane visoke prek lope: fronta se prek lapa prema gore AVENTOS HL za visok i podizni prek lop: jednodijelna fronta pomiče se paralelno prema gore

33

34 Granice oblikovanja sve se više pretapaju: Iznenadite svoje kupce jedinst venim rješenjima namještaja. Kuhinjsk i stol može istovremeno biti mjesto okupljanja za cijelu obitelj, pregrada i mjesto za kućnu zabavu. Zaslon skr iven u visokom podiznom prek lopu savršeno se integr ira u namještaj zahvaljujući konceptu ot varanja pod kutom, gotovo je nevidljiv i pojavljuje se samo kada ga lagano dodirnete zahvaljujući elek tr ičnoj podršci. AVENTOS HL za visok i podizni prek lop: jednodijelna fronta pomiče se paralelno prema gore

35

36

37 Prostor ije u obliku k vadrata posebno su pr ik ladne za kombinaciju moderne kuhinje i dnevnog boravka s integr iranim blagovaonicom – na taj način kombinirate pr ipremu i užitak. Zahvaljujući visećim gornjim ormar ićima, vaši kupci imaju pr istup s obje strane i potreban pr ibor im je na dohvat ruke. Elek tr ična podrška pr i ot varanju SERVO -DRIVE pruža dodatnu prak tičnost. AVENTOS HS za podizno-zakretna vrata: jednodijelna fronta zakreće se iznad korpusa

38 Dizajneri nastoje kombinirati lijepu estetiku s neočekivanim funkcionalnim elementom koji nadahnjuje i donosi korist našim kupcima. Zahvaljujući programu AVENTOS više nema razloga za kompromis između dizajna i funkcionalnosti. A d i a n t o S a l i m , M a d e l i n e L i s , A n g i e T j i s n o y o , R i c k y G u n a K u s u m a | D i z a j n e r i | I n s i g n i o S t u d i o | I n d o n e z i j a

39

40

41 St vor ite elemente za spajanje koji omogućuju pretapanje prostor ija. Zat vorene dr vene fronte kuhinje pret varaju se u podizno-prek lopne okove s usk im aluminijsk im ok vir ima i odgovarajućom rasvjetom u blagovaonici. Dizajn se sk ladno uk lapa i istovremeno je pr ilagođen odgovarajućem životnom prostoru. AVENTOS HF za podizno-prek lopni okov: dvodijelna fronta prek lapa se prema gore

42

43 Zidni ormar u spavaćoj sobi elegantno rješava mnoge probleme s prostorom za spremanje. Tu ne samo da možete spremiti odjeću, obuću i dodatke, možete sasvim neoček ivano, a opet sasvim smisleno smjestiti i kućno k ino. Zahvaljujući širokom podiznoprek lopnom okovu s elek tr ičnom podrškom pr i ot varanju, dovoljan je lagani dodir i oprema je spremna za ugodnu večer. AVENTOS HF za podizno-prek lopni okov: dvodijelna fronta prek lapa se prema gore

44 Velika stak lena fronta nudi dnevno svjetlo i čini kuhinju ugodnijom. Ot vorena vrata ormar ića skr ivaju pogled i neprak tična su u prostor iji, što se ne može reći za prek lope: Pomiču se prema gore. Visoko podizni prek lop također skr iva neugledne kuhinjske uređaje, poput procesora za hranu ili mikrovalne pećnice. Zahvaljujući mehanizmu SERVO -DRIVE, spremni su na dodir fronte i jednako br zo nestaju nakon upotrebe. AVENTOS HK top za visok i prek lop: jednodijelna fronta prek lapa se prema gore AVENTOS HL za visok i podizni prek lop: jednodijelna fronta pomiče se paralelno prema gore

45

46 M a r y n a C h e r k a s h y n a | U m j e t n i č k a d i r e k t o r i c a i g l a v n a d i z a j n e r i c a | E L I O | U k r a j i n a Kuhinja treba kombinirati funkcionalnost, praktičnost i estetiku. Sustavi podiznopreklopnih okova AVENTOS pritom mi pomažu: Prilikom kuhanja fronte se lako podižu jednim pokretom ruke. Kad se sve zatvori, kuhinja opet izgleda uredno i pospremljeno.

47

48

49 Stapanje stambenih prostora ot vara nove mogućnosti oblikovanja: Iskor istite karak ter prostor ije za vir tuoznu igru sa stilsk im elementom gornjeg ormar ića. Nastavite sk ladno kombinirati dizajn kuhinje u ostalim stambenim prostor ima – viseći gornji ormar ići omogućuju nesmetano spajanje kuhinje s blagovaonicom. Olakšajte si život i učinite pr istup pohranjenim predmetima što prak tičnijim, pravi prek lop će vam pr itom pomoći. AVENTOS HS za podizno-zakretna vrata: jednodijelna fronta zakreće se iznad korpusa AVENTOS HK top za visok i prek lop: jednodijelna fronta prek lapa se prema gore AVENTOS HK- S za male prek lope: fronta se prek lapa prema gore AVENTOS HL za visok i podizni prek lop: jednodijelna fronta pomiče se paralelno prema gore

50 Najvažnije je pravilno postaviti scenu: Gloma zni, ali istodobno osjetljivi gla zbeni instrumenti mogu se držati u velikom podiznoprek lopnom okovu, gdje su istodobno zaštićeni, a opet br zo pr i ruci. Plemenito oblikovanje s usk im aluminijsk im ok vir ima i odgovarajućom rasvjetom naglašava vr ijednost voljenog hobija. AVENTOS HF za podizno-prek lopni okov: dvodijelna fronta prek lapa se prema gore AVENTOS HK top za visok i prek lop: jednodijelna fronta prek lapa se prema gore

51

52 Obiteljska smo tvrtka iz Vorarlberga u Austriji i specijalizirali smo se za proizvodnju sustava podizno-preklopnih okova, sustava spojnica i sustava izvlačenja. Julius Blum započeo je naše putovanje 1952. proizvodnjom čepova na potkovama. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u više od 120 zemalja.

53 Vjerujemo da ideje mogu pokrenuti svijet. Kako biste mogli realizirati svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, nadahnjujuće koncepte namještaja i odgovarajuće usluge. Vode nas vaše potrebe, svjetski trendovi i naša zajednička vizija bolje kvalitete života. Stvorimo zajedno ideje u pokretu.

Julius Blum GmbH Tvornica okova 6973 Höchst, Austr ia Tel.: +43 5578 705 - 0 Fa x: +43 5578 705 - 44 E-mail: info@blum.com w w w.blum.com Cjel okupan sadr žaj Blum je p od l ožan zakonu o umnožavanju (Copyr i ght). Pr i dr žavamo p ravo na tehni č ke i p rogramske izmjene. Naše l okac i je u Aus t r i j i, Pol j skoj i K ini c er t i f i c i rane su u sk ladu s normama nave denima u na s t av ku. Naša l okac i ja u SAD -u c er t i f i c i rana je u sk ladu s normom ISO 9001. Naša l okac i ja u Bra zi lu c er t i f i c i rana je u sk ladu s normama ISO 9001 i ISO 14001. IDNR: 168.172.1 · EP- 537/1 HR-AL /08. 21

RkJQdWJsaXNoZXIy