AVENTOS Lookbook HU

Szabad gondolatok az új lehetőségekhez.

AVENTOS Szabad gondolatok az új lehetőségekhez.

2 AVENTOS HF harmonika felnyí ló vasalat harmonikában nyí ló kétrészes előlap AVENTOS HS felbillenő vasalat korpusz fölé billenő egyrészes előlap AVENTOS HL felnyí ló lif t vasalat a z egyrészes előlap fölfelé párhuzamosan mozog

3 Ötletek és mozgás szabadsága: Keresi az inspirációt és szeretné egyesíteni a szépséget a funkcionalitással? Önnel együtt szeretnénk teret alkotni az új bútorötletekhez. A felsőszekrényeknél a felnyílóink gondoskodnak a szabad fejtérről és a kialakítás szabadságáról, és ehhez még kiemelkedő, többszörösen elismert design is párosul. AVENTOS HK top felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló egyrészes előlap AVENTOS HK- S k is felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló előlap AVENTOS HK-XS k is felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló előlap

4

5 Terjessze k i a designt felfelé is: A mennyezetig beépítet t felsőszekrényekkel további tárolóhelyet teremthet. Az integrált nyitásszöghatárolóval nem ütközik a mennyezetbe. Egy ér intés a kapcsolóra, és a felnyí ló elek tromosan záródik finoman és halkan a SERVO -DRIVE segítségével. Ehhez jön még egy intelligens megoldás a lába zatban, és garantált a z abszolút kényelem. AVENTOS HK top felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló egyrészes előlap

6 A belsőépítészet világában, amely egyre inkább látványos és funkcionális megoldásokat keres, a Blum AVENTOS termékcsaládja a szövetségesem abban, hogy mindkét célt egyformán elérhessem. A n d r e a F e d e r i c i | D e s i g n e r | A n d r e a F e d e r i c i C o n s u l t i n g S R L | O l a s z o r s z á g

7

8

9 Az egyre k isebb lakóterek megkövetelik a rendelkezésre álló helyek minél kreatívabb k ihasználását. A Homeof fice lakótérbe beépítet t, felnyí ló és irodaszekrény kombinációja. A digitális megbeszélés után a laptop és a z íróeszközök egy mozdulat tal eltüntethetők, és ügy felei ismét egy kényelmes nappaliban találják magukat. AVENTOS HL felnyí ló lif t vasalat a z egyrészes előlap fölfelé párhuzamosan mozog

10 A skandináv design jó okkal található meg a z egész világon. A prak tikus felnyí lókkal és a megfelelő ergonómiával párosítot t konyha hosszú évek ig boldoggá teszi a z Ön vásár lóit. Ha ezen felül még különleges megoldásokat is kínál, például a konyhai gépeket egy k ihúzható polccal ellátot t felnyí ló mögé rejti, vagy a felnyí ló ajtára egy képernyőt helyez el, amin akár főzőműsorok is nézhetők, akkor a lakóteret egy iga zán egyedi oá zissá alakíthatja. AVENTOS HL felnyí ló lif t vasalat a z egyrészes előlap fölfelé párhuzamosan mozog

11

12

13 A hálószobának, ami a visszavonulást szolgálja, mindenekelőt t hangulatosnak és kényelmesnek kell lennie, ahol a közvetet t világítás elősegíti a hatást. Erre bájos megoldás egy felnyí lóval szerelt szekrénysor megvilágítással. Nemcsak köny vek tárolására szolgál, hanem kellemes fény forrásként is olvasáshoz. Prak tikus lába zati megoldással a felső részek ben lévő tárgyak is könnyen hozzáférhetők. AVENTOS HF harmonika felnyí ló vasalat harmonikában nyí ló kétrészes előlap AVENTOS HK top felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló egyrészes előlap AVENTOS HK- S k is felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló előlap AVENTOS HK-XS k is felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló előlap

14 Tervezőként az a szerepem, hogy terveimmel a határokat feszegessem vagy akár túl is lépjek rajtuk. Az AVENTOS felnyílók olyan megoldást jelentenek, amelyek segítenek ezeket az ötleteket életre hívni, és a szépséget könnyed, funkcionális elemekkel ötvözni. D a v i n i a S u t t o n | D e s i g n e r | D e t a i l B y D a v i n i a S u t t o n L t d | Ú j - Z é l a n d

15

16 A k is konyhai beugró több helyet kínálhat, mint amilyennek első pillantásra látszik. A k is, falba süllyesztet t korpuszok csak akkor mutatják meg nagy lehetőségeiket, amikor feltárulnak a felnyí lók. A vékony előlapnak köszönhetően a felnyí lók különösen finoman működnek, és a mechanikus nyitásrásegítés kényelmes alkalma zást tesz lehetővé. AVENTOS HK-XS k is felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló előlap

17

18

19 Az ügy felei örülnek a z új, szokatlan külsőnek. Az ívelt fa előlapokkal ez a gardrób egy iga zán rendkívüli megoldás. A felnyí ló túlnyúlása egyedi fogant yúként használható. Így mindent láthatatlanul tárolhatunk, de bármikor könnyen elérhető. AVENTOS HS felbillenő vasalat korpusz fölé billenő egyrészes előlap

20

21 Az egységes design mindig harmonikusan hat és viszonylag könnyen k ivitelezhető. Ám a különböző anyagok ból készült szér iabútorok ügyes kombinálása, magas szintű bútorművészet. A felső- és a magas szekrények felnyí lóinak különféle mozgásával egyedi megoldások különleges hatását érhetjük el. Ideális lehetőség kreativitása k iélésére. AVENTOS HF harmonika felnyí ló vasalat harmonikában nyí ló kétrészes előlap AVENTOS HK top felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló egyrészes előlap

22 A legszebb design sem ér semmit, ha nem funkcionális. Az AVENTOS megoldások értéke számomra az, hogy tervezés közben teljes mértékben a tiszta érzelmek irányíthatnak. A l l a P e t r o v i c h e v a | D e s i g n e r | D I I N T E R I O R | O r o s z o r s z á g

23

24 A tágas konyha-sziget a helyiséget a találkozások és beszélgetések helyévé vará zsolja. A könnyű korpusz- design és a k ifinomult fényjátéknak köszönhetően a konyha szinte lebegni látszik. Az alumínium keret tel és mat t üveggel készült felsőszekrények még megerősítik a súly talanság ér zését. A felnyí lók elősegítik a design megvalósítását, a lába zati fellépővel kombinálva kényelmes hozzáférést biztosítanak a szekrény belsejéhez, és további tárolóhelyet teremtenek. AVENTOS HK top felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló egyrészes előlap AVENTOS HL felnyí ló lif t vasalat a z egyrészes előlap fölfelé párhuzamosan mozog

25

26 Szereti a játékos megoldásokat? Ez a szenzációs elhelyezés a nappali közepén valóban nem mindennapi. A k lasszikus nappali szekrénysor helyet t, minden elem külön hatással bír és teremt különleges hangulatot. Az egyes bútorok öt vözik a formater vezést a funkcionalitással a z aszimmetr ikus felnyí lórendszernek köszönhetően. A lába zatba építet t fellépők a z alat tuk lévő k ihúzókkal optimális hozzáférést és további tárhelyet biztosítanak. AVENTOS HF harmonika felnyí ló vasalat harmonikában nyí ló kétrészes előlap AVENTOS HK top felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló egyrészes előlap AVENTOS HS felbillenő vasalat korpusz fölé billenő egyrészes előlap

27

28

29 Nem csoda, hogy megélénkül a fantá ziánk. Mindig is a célszerűség jellemezte. A modern koncepciónak köszönhetően, a k lasszikus egy új ér telmezéssel vizuális csúcspont tá válik. A felsőszekrények ben tárolt dolgok elérhetők a felnyí lóra való egyetlen ér intéssel - és mindez elegáns, 8 mm vékony, egységes már vány előlapból. AVENTOS HS felbillenő vasalat korpusz fölé billenő egyrészes előlap

30 Az AVENTOS felnyílók minősége jóval meghaladja a szabványt, és számomra ezek jelentik a legjobb megoldást a felsőszekrények nyitásához. Nagyra értékelem az ergonómiailag jó és tartós termékeket, és nagyon élvezem a használatukat. G o p a l D w i v e d i | D e s i g n e r | L i v s p a c e | I n d i a

31

32 Vannak dolgok amik jobb, ha a felnyí ló mögöt t rejt ve maradnak, míg másokat, például a szeretet t dekorációs tárgyakat, gyűjteményeket láthatóan, ugyanakkor jól védet ten kell tárolni. Nemes üveg vitr in a keskeny, sötét alumínium keret tel, pak tikus és egyben szemet gyönyörködtető. Egyébiránt: A há zikedvencek számára további k is zug alakítható k i megfelelő felnyí lóval. AVENTOS HK-XS k is felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló előlap AVENTOS HL felnyí ló lif t vasalat a z egyrészes előlap fölfelé párhuzamosan mozog

33

34 A ter vezések határai egyre jobban elmosódnak: Lepje meg ügy feleit egyedi bútorokkal. Az étkezőasztal egyszerre lehet a családi élet középpontja, a helyiség elválasztója és a z ot thoni szórakozás helye. A felnyí lóba rejtet t képernyő a gér vágásnak köszönhetően tökéletesen beilleszkedik a bútorba, szinte láthatatlan, és csupán egy könnyítet t ér intéssel megjeleníthető a z elek tromos rásegítéssel. AVENTOS HL felnyí ló lif t vasalat a z egyrészes előlap fölfelé párhuzamosan mozog

35

36

37 A négyzet alakú helyiségek különösen alkalmasak egy integrált étkezővel ellátot t modern amer ikai konyha k ialakításra - így öt vözhetjük egymással a főzést és a k ikapcsolódást. A felfüggesztet t felsőszekrényeknek köszönhetően, ügy felei mindkét oldalról egy mozdulat tal hozzáférhetnek a tárolt dolgokhoz. Még több komfor tot nyújt a SERVO -DRIVE elek tromos nyitásrásegítés. AVENTOS HS felbillenő vasalat korpusz fölé billenő egyrészes előlap

38 A tervezők törekszenek az esztétikus megjelenést egy váratlan funkcionális elemmel kombinálni, ami ügyfeleink számára inspiráló és egyben hasznos. Az AVENTOS programnak már nincs szüksége kompromisszumokra a design és a funkcionalitás között. A d i a n t o S a l i m , M a d e l i n e L i s , A n g i e T j i s n o y o , R i c k y G u n a K u s u m a | D e s i g n e r i e k | I n s i g n i o S t u d i o | I n d o n é z i a

39

40

41 Hozzon létre olyan összekötő elemeket, melyekkel a z egyes helyiségek egymásba olvadnak. A konyha zár t előlapjai a z ebédlőben keskeny alukeretes felnyí lókká alakulnak át hozzá illő megvilágítással. A design harmonikus egységet alkot és jól illeszkedik bármely lakótérhez. AVENTOS HF harmonika felnyí ló vasalat harmonikában nyí ló kétrészes előlap

42

43 A hálószobában található szekrénysor elegánsan old meg sok tárolási problémát. De nemcsak a ruhák, cipők és k iegészítők találják meg it t a helyüket, még egy há zimozi is teljesen váratlanul, mégis ésszerűen. Az elek tromos nyitásrásegítéssel szerelt széles felnyí lónak köszönhetően, elegendő egy könnyed ér intés, és a berendezés már készen is áll a hangulatos estéhez. AVENTOS HF harmonika felnyí ló vasalat harmonikában nyí ló kétrészes előlap

44 A nagy ablak front beengedi a természetes fény t, így teszi a konyhát még barátságosabbá. A nyitot t szekrényajtók elrejtik a k ilátást, és nem túl prak tikusak ebben a helyiségben, nem úgy, mint a felnyí lók: felfelé nyithatók. A lif t felnyí ló elrejti a z olyan konyhai eszközöket is, mint a z zöldségdaraboló vagy a mikrohullámú sütő. A SERVO -DRIVE elek tromos rásegítésnek köszönhetően ezek egy ér intéssel elérhetők, és használat után ugyanolyan gyorsan eltűnnek. AVENTOS HK top felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló egyrészes előlap AVENTOS HL felnyí ló lif t vasalat a z egyrészes előlap fölfelé párhuzamosan mozog

45

46 M a r y n a C h e r k a s h y n a | m ű v e s z e t i i g a z g a t ó é s v e z e t ő d e s i g n e r | E L I O | U k r a j n a A konyhának ötvöznie kell a funkcionalitást, a célszerűséget és a szépséget. Az AVENTOS felnyílórendszerek segítenek ebben: Főzés közben az előlapokat egy kézmozdulattal kissé fel lehet emelni. Amint becsukjuk, a konyhában megint szép rend van.

47

48

49 A lakóhelyiségek egymásba olvadása új ter vezési lehetőségeket kínál: Használja k i a szoba jellegét, hogy vir tuálisan játszhasson a felsőszekrények stí luselemeivel. Foly tassa a konyha designt harmonikusan más lakóhelyiségek ben is - a függesztet t felsőszekrények lehetővé teszik a konyhakép egyenletes beolvadását a z ebédlőbe. Tegye a lehető legkényelmesebbé életét és a tárolt dolgokhoz való hozzáférést. Ehhez a megfelelő felnyí ló nagyban segít Önnek. AVENTOS HS felbillenő vasalat korpusz fölé billenő egyrészes előlap AVENTOS HK top felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló egyrészes előlap AVENTOS HK- S k is felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló előlap AVENTOS HL felnyí ló lif t vasalat a z egyrészes előlap fölfelé párhuzamosan mozog

50 Minden a helyes rendezéstől függ: A terjedelmes, de ugyanakkor ér zékeny hangszerek jól tárolhatók egy nagy felnyí ló mögöt t. Egyszerre védet tek és mégis könnyen elővehetők. A keskeny alukeret nemes k ialakítása a megfelelő világítással még jobban k ihangsúlyozza a szeretet t hobbi fontosságát. AVENTOS HF harmonika felnyí ló vasalat harmonikában nyí ló kétrészes előlap AVENTOS HK top felnyí ló vasalat fölfelé nyí ló egyrészes előlap

51

52 Mi egy felnyílók, kivetőpántok és a kihúzórendszerek gyártására specializálódott családi vállalkozás vagyunk Vorarlbergből (Ausztria). A Julius Blum cég 1952-ben kezdte meg működését patkó sarokvas gyártásával. Ma innovatív vasalatokat szállítunk több mint 120 ország ügyfeleinek.

53 Hisszük, hogy az ötletek megmozgatják a világot. Kreatív ötleteinek megvalósítása érdekében innovatív vasalatokat, inspiráló bútorötleteket és ezeket támogató szolgáltatásokat kínálunk Önnek. Az Ön igényei, a globális trendek és a jobb életminőségre törekvő közös elképzelésünk vezérel minket. Valósítsunk meg együtt izgalmas ötleteket.

Julius Blum GmbH Beschlägefabr ik 6973 Höchst, Austr ia Tel.: +43 5578 705 - 0 Fa x: +43 5578 705 - 44 E-Mail: info@blum.com w w w.blum.com Blum Hungár ia Kf t. 2600 Vác Gödöllői út 16/14, Pf. 124 Tel.: +36 27 510140 Fa x: +36 27 510141 E-Mail: info.hu@blum.com Minden t ar t a l om a Blum Copyr i ght alat t ál l. Techni ka i - és termék p rogram vá l tozá sok l ehet ségesek. A z ausz t r ia i, l engyel or szági és kína i hel yszíneink a l ent fel sorol t t anúsít ványok ka l rendel keznek. A z amer i ka i hel yszínünk ISO 9001 t anúsít vánnya l rendel kezi k. A b ra zí l ia i hel yszínünk ISO 9001 és ISO 14001 t anúsít vánnya l rendel kezi k. IDNR: 402. 214. 2 · EP- 537/1 HU -HU/08. 21

RkJQdWJsaXNoZXIy