AVENTOS Lookbook TR

Yeni konseptler için özgür tasarımlar

AVENTOS Yeni konseptler için özgür tasarımlar

2 AVENTOS HF katlanarak kalkar kapak: İk i parçalı kapak yukarı doğru katlanır AVENTOS HS eğimli kalkar kapak: Tek parça kapak gövdenin üzer inden hareket eder AVENTOS HL paralel kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı doğru paralel hareket eder

3 Tasarım ve hareket özgürlüğü: İlham alabileceğiniz fikirler arıyorsunuz ve estetik ile fonksiyonu birleştirmek mi istiyorsunuz? Sizinle beraber, yeni mobilya konseptleri için alan yaratmak istiyoruz. Kalkar kapaklarımız, üst dolaplar için baş hizasında hareket özgürlüğü ve aynı zamanda tam bir tasarım özgürlüğü sağlar ... ve bunu, birçok kez ödül kazanmış mükemmel bir tasarım ile yapar. AVENTOS HK top kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı kalkar AVENTOS HK- S küçük kalkar kapak: Kapak yukarı kalkar AVENTOS HK-XS hafif kalkar kapak: Kapak yukarı kalkar

4

5 Tasarımlarınızı yükseğe taşıyın: Tavana kadar uygulanan üst dolaplar ile ilave sak lama alanı yaratın. Entegre hareket açısı sınır layıcı ile kapağın tavana çarpması engellenir. Uzak tan kumandaya basın ve kalkar kapak, SERVO -DRIVE sayesinde yumuşak ve sessiz bir şek ilde elek tr ik li kapansın. Ve ayrıca, akıllı ba za çözümünü de planınıza ek leyin ve tam bir konfor elde etmeyi garantileyin. AVENTOS HK top kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı kalkar

6 Gittikçe hem çarpıcı hem de işlevsel çözümlere yönelen iç mimarlık dünyasında, her iki hedefe aynı anda ulaşmamı sağlayan Blum’un AVENTOS programı benim en önemli müttefikim. A n d r e a F e d e r i c i | T a s a r ı m c ı | A n d r e a F e d e r i c i C o n s u l t i n g S R L | İ t a l y a

7

8

9 Yaşam alanlarının gitgide küçülmesi, mevcut yer in hem mümkün olduğunca iyi hem de yaratıcı kullanılmasını gerek tir iyor. Ev ofis, yaşam alanına entegre edilen ve paralel kalkar kapak ile büfeden oluşan bir kombinasyondur. Dizüstü bilgisayarı ve ya zı gereçler i, dijital toplantının ardından hemen or tadan kalkar ve müşter iler iniz, alanı tekrar oturma odası olarak rahatça kullanır. AVENTOS HL paralel kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı doğru paralel hareket eder

10 İskandinav tasarımını, dünyanın her yer inde bulabilirsiniz; bunun hak lı sebepler i var. Pratik kalkar kapak lar ile buna uygun ergonominin birbir ini tamamladığı mut fak lar, müşter iler inize yıllarca keyif ver ir. Mut fak aletler ini tabla tipi çekmeceli bir paralel kalkar kapağın arkasına sak lamak veya paralel kalkar kapağa entegre edilmiş düz ekranda yemek videosu oynatmak gibi sıra dışı çözümler de uyguladığınızda, insanın kendini iyi hissedeceği mükemmel or tamlar yaratırsınız. AVENTOS HL paralel kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı doğru paralel hareket eder

11

12

13 Yatak odası, bir dinlenme mekanı olarak özellik le rahat ve huzur lu olmalıdır; endirek t aydınlatma, buradak i atmosfer i destek ler. Bunun için, kalkar kapak ile uygulanmış aydınlatmalı bir duvar dolabı güzel bir çözümdür, Sadece k itaplar için yer sunmak la kalma z, aynı zamanda okumaya yardımcı hoş bir ışık da sağlar. Pratik ba za çözümü ile, yukarıya yer leştir ilmiş eşyalara da zahmetsiz er işilir. AVENTOS HF katlanarak kalkar kapak: İk i parçalı kapak yukarı doğru katlanır AVENTOS HK top kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı kalkar AVENTOS HK- S küçük kalkar kapak: Kapak yukarı kalkar AVENTOS HK-XS hafif kalkar kapak: Kapak yukarı kalkar

14 Bir tasarımcı olarak benim işim, fikirlerim ile sınırları zorlamak ve kalıpların dışında düşünmek. AVENTOS kalkar kapak aksesuarları, fikirlerimi hayata geçirirken ve güzel görünümü, zahmetsiz işleyen elemanlar ile donatırken bana yardımcı olan bir çözüm. D a v i n i a S u t t o n | T a s a r ı m c ı | D e t a i l B y D a v i n i a S u t t o n L t d | Y e n i Z e l a n d a

15

16 İç der inliği a z olan bir mut fak ünitesi, duruma göre, ilk bakışta görülenden daha fa zla yer sunabilir. Duvara gömülü küçük gövdeler, kalkar kapak lı uygulamalarda, ancak açık durumdayken büyük potansiyeller ini or taya çıkarır. Kalkar kapak lar, ince kapak ları sayesinde özellik le şık görünür ve mekanik bas-aç desteği, konfor lu kullanım sağlar. AVENTOS HK-XS hafif kalkar kapak: Kapak yukarı kalkar

17

18

19 Bu yeni ve alışılmadık tasarım, müşter iler inizi memnun ediyor. Hareketli ahşap kapak lar, bu gardırobu sıra dışı bir çözüme dönüştürüyor. Eğimli kalkar kapağın çıkıntısı, eşsiz bir kulp olarak kullanılıyor. Böylece, her şey görünmez bir şek ilde sak lanıyor, ama her an sorunsuz er işilebilir oluyor. AVENTOS HS eğimli kalkar kapak: Tek parça kapak gövdenin üzer inden hareket eder

20

21 Tek tip tasarım, her zaman armonik bir görünüm yaratır ve uygulaması göreceli olarak kolaydır. Fakat, fark lı malzemeden modüler mobilyaları ustaca kombine etmek, yüksek seviyede bir tasarım sanatıdır. Kişisel çözümler, üst ve yüksek dolaplara uygulanan kalkar kapak ların fark lı hareket tipler i sayesinde özel bir etk i yaratır. Yaratıcılığınızın key fine varacağınız ideal bir fırsat sunar. AVENTOS HF katlanarak kalkar kapak: İk i parçalı kapak yukarı doğru katlanır AVENTOS HK top kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı kalkar

22 En güzel tasarım bile, ancak işlevsel ise değerlidir. AVENTOS çözümlerinin benim için değeri, tasarımlarıma saf duygu aktarmaya tam olarak odaklanabilmemi sağlamasıdır. A l l a P e t r o v i c h e v a | T a s a r ı m c ı | D I I N T E R I O R | R u s y a

23

24 Geniş yüzeyli bir ada mut fak, işlevsel bir alanı buluşma ve beraber vak it geçirme mekanına dönüştürür. Sade gövde tasarımı ve rafine ışık oyunları sayesinde mut fak, sank i hafif hafif hareket ediyormuş gibi görünür. Alüminyum çerçeveli ve buzlu camlı bir duvar dolabı, ağır lığı yokmuş hissi ver ir. Paralel kalkar kapak lar tasarımı destek ler, ba za basamağı ile kombine edildiğinde dolap içine konfor lu er işim sunar ve ilave sak lama alanı yaratır. AVENTOS HK top kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı kalkar AVENTOS HL paralel kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı doğru paralel hareket eder

25

26 Tasarımlarınızın imzası yaratıcılık oyunları mı? Oturma odasının or tasındak i bu çarpıcı görünüm, kesinlik le sıradan değil. Klasik bir oturma odası duvarı yer ine, her bir parça tek başına bir etk i yaratıyor ve özel bir atmosfer oluşturuyor. Tek tek mobilyalar, asimetr ik katlanarak kalkar, eğimli kalkar ve yukarı kalkar kapak lar sayesinde tasarım ile fonksiyonu bir leştir iyor. Ba za basamağı, optimal er işim sağlıyor ve altına uygulanan der in çekmeceler ile ilave sak lama alanı sunuyor. AVENTOS HF katlanarak kalkar kapak: İk i parçalı kapak yukarı doğru katlanır AVENTOS HK top kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı kalkar AVENTOS HS eğimli kalkar kapak: Tek parça kapak gövdenin üzer inden hareket eder

27

28

29 Mut fak ser vis penceresinin tekrar gündeme gelmiş olması şaşır tıcı değil. Aslında, amaca uygun olarak her zaman gündemdeydi. Yeni alan konsepti sayesinde k lasik stil, yeni bir yorumla çarpıcı bir görünüme kavuşuyor. Hafif bir dokunuşla, eğimli kalkar kapak lı üst dolaplardak i tüm eşyalara er işilebiliyor ... ve bu, 8 mm inceliğinde ve yek pare şık bir mermer kapak ile yapılabiliyor. AVENTOS HS eğimli kalkar kapak: Tek parça kapak gövdenin üzer inden hareket eder

30 AVENTOS kalkar kapakların kalitesi, standardın çok ötesinde ve bana göre, üst dolapları açmak için en iyi çözüm. Ergonomisi iyi ve uzun ömürlü ürünlere çok önem veriyorum ve bunları uygulamayı seviyorum. G o p a l D w i v e d i | T a s a r ı m c ı | L i v s p a c e | H i n d i s t a n

31

32 Ba zı eşyalar, kalkar kapak ların arkasında sak lı kalmalı; dekorasyon veya koleksiyon objeler i gibi eşyalar ise sergilenmeli, ama iyi de korunmalı. Dar ve koyu renk alüminyum çerçeveli şık bir cam vitr in, görünümü ve pratik liği ile çarpıcıdır. Ayrıca, tüylü ev sak inler i için de, uygun kalkar kapak çözümler i ile ilave bir dinlenme köşesi yaratırsınız. AVENTOS HK-XS hafif kalkar kapak: Kapak yukarı kalkar AVENTOS HL paralel kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı doğru paralel hareket eder

33

34 Tasarımı sınır layan çizgiler gitgide or tadan kalkıyor: Müşter iler iniz, benzersiz mobilya fik ir ler iniz ile etk ileniyor. Yemek masası, ailenin buluşma nok tası, alan ayırıcı ve evdek i eğlenceli saatler in mekanı olabiliyor. Paralel kalkar kapağa gizlenen ekran, gönyeburun sayesinde mobilya ile mükemmel bütünleşir, neredeyse görünmezdir ve elek tr ik li destek vasıtasıyla ancak hafifçe dokunulduğunda görünür olur. AVENTOS HL paralel kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı doğru paralel hareket eder

35

36

37 Kare mekanlar, entegre yemek köşesi ile aynı zamanda oturma alanına da sahip modern mut fak lar için özellik le uygundur ... ve böylece, yemeği ha zır lama ile keyif alma bir leşir. Asmalı üst dolap sayesinde müşter iler iniz, eşyalara ik i taraf tan er işebilir ler ve ihtiyaç duyduk ları gereçler i hep eller inin altında tutar lar. Elek tr ik li hareket desteği SERVO -DRIVE, ilave konfor sağlar. AVENTOS HS eğimli kalkar kapak: Tek parça kapak gövdenin üzer inden hareket eder

38 Tasarımcılar, güzel görünümü, müşterilerini etkileyen ve onlara fayda sağlayan beklenmedik işlevsel bir unsurla birleştirmeye çalışırlar. AVENTOS programı sayesinde, tasarım ile fonksiyonun birleşmesini engelleyen nedenler artık ortadan kalkıyor. A d i a n t o S a l i m , M a d e l i n e L i s , A n g i e T j i s n o y o , R i c k y G u n a K u s u m a | T a s a r ı m e k i b i | I n s i g n i o S t u d i o | E n d o n e z y a

39

40

41 Alanların birbir inin içine girmesini sağlayan bir leştir ici unsur lar oluşturun. Mut fağın kapalı ahşap kapak larını, yemek alanında, dar alüminyum çerçeveli ve uygun aydınlatmalı katlanarak kalkar kapak lara dönüştürün. Böylece tasarımınız, uyumlu bir bütünlük yaratsın, ama gene de ilgili yaşam alanına göre uyar lansın. AVENTOS HF katlanarak kalkar kapak: İk i parçalı kapak yukarı doğru katlanır

42

43 Yatak odasındak i bir duvar dolabı, birçok sak lama alanı problemini şık bir şek ilde çözer. Sadece kıyafetler, ayakkabılar ve aksesuar lar değil, ev sinema sistemi de bek lenmedik ve anlamlı bir şek ilde burada kendine yer bulur. Elek tr ik li açma desteği ile donatılmış geniş katlanarak kalkar kapak sayesinde hafifçe bastırmak yeter; keyifli bir akşam için ek ipman kullanıma ha zırdır. AVENTOS HF katlanarak kalkar kapak: İk i parçalı kapak yukarı doğru katlanır

44 Büyük pencere kanadı, gün ışığının içer i girmesini sağlar ve mut fağı ferah yapar. Dışa açılan dolap kapak ları, görüşü engeller ve odanın or tasında durarak rahatsız eder; bu, kalkar kapak larda tam tersidir: Onlar yukarı hareket eder. Bir paralel kalkar kapak ayrıca, mut fak robotu veya mikrodalga fırın gibi güzel görünmeyen mut fak aletler ini de gizler. SERVO -DRIVE sayesinde bunlar, hafifçe bastırıldığında kullanıma ha zırdır ve iş bit tik ten sonra da hemen or tadan kalkar. AVENTOS HK top kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı kalkar AVENTOS HL paralel kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı doğru paralel hareket eder

45

46 M a r y n a C h e r k a s h y n a | S a n a t d i r e k t ö r ü v e t a s a r ı m e k i b i n i n i n b a ş k a n ı | E L I O | U k r a y n a Bir mutfak, işlevselliği, pratikliği ve estetiği birleştirebilmelidir. AVENTOS kalkar kapak sistemleri bana yardımcı oluyor: Yemek pişirirken kapaklar, tek bir el hareketi ile kolayca yukarı kalkıyor. Kapandıkları zaman, mutfak tekrar toplanmış ve düzenli gözüküyor.

47

48

49 Yaşam alanlarının bir leştir ilmesi sayesinde yeni tasarım imkanları ortaya çıkıyor: Bir stil ögesi olan üst dolabı ustaca kullanmak için alanın özellik ler inden faydalanın. Mut fak tasarımını diğer yaşam alanlarında da armonik bir şek ilde devam et tir in; üst dolaplar, mut fak tan yemek odasına kesintisiz geçiş sağlar. Ev yaşamını ve eşyalara er işimi, mümkün olduğunca konfor lu hale getir irken uygun kalkar kapak size yardımcı olacak tır. AVENTOS HS eğimli kalkar kapak: Tek parça kapak gövdenin üzer inden hareket eder AVENTOS HK top kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı kalkar AVENTOS HK- S küçük kalkar kapak: Kapak yukarı kalkar AVENTOS HL paralel kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı doğru paralel hareket eder

50 Her şey doğru düzenlemeye bağlıdır: Büyük, ama bir o kadar da hassas müzik aletler i, geniş katlanarak kalkar kapağın içine rahatlık la yer leştir ilir, aynı zamanda korunur ve de hemen el altında olur. İnce alüminyum çerçeveli şık tasarım ve uygun aydınlatma, hayatımıza keyif katan hobiler imizin değer ini vurgular. AVENTOS HF katlanarak kalkar kapak: İk i parçalı kapak yukarı doğru katlanır AVENTOS HK top kalkar kapak: Tek parça kapak yukarı kalkar

51

52 Avusturya Vorarlberg’li bir aile şirketiyiz ve kalkar kapak, menteşe ve çekmece sistemleri üretiminde uzmanız. Julius Blum, 1952 yılında özel bir nal çivisi ile yolculuğumuzu başlattı. Bugün, 120’den fazla ülkedeki müşterilerimize yenilikçi aksesuarlar temin ediyoruz.

53 Fikirlerin dünyayı hareket ettirebileceğine inanıyoruz. Yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirebilmeniz için size, yenilikçi aksesuarlar, ilham veren mobilya konseptleri ve uygun servisler sunuyoruz. Sizin ihtiyaçlarınız, dünya genelinde trendler ve daha fazla yaşam kalitesine yönelik ortak vizyonumuz bizi harekete geçiriyor. Gelin, hareket ettiren fikirleri beraber yaratalım.

Julius Blum GmbH Beschlaegefabr ik 6973 Höchst, Avustur ya Tel.: +43 5578 705 - 0 Faks: +43 5578 705 - 44 E-Mail: info@blum.com w w w.blum.com Tüm i ç er i k l er i ç in Blum‘un c opyr i ght hak kı sak lıdır. Tek ni k değişi k l i k ve p rogram değişi k l i ği hak kımız sak lıdır. Avus tur ya, Pol onya ve Çin’dek i kur uluşlarımızın ser t i f i ka syonu, aşağıda l i s tel end i ği şek i l de yapılmıştır. ABD kur uluşumuz, ISO 9001 ser t i f i kasına sahi pt i r. Brezi l ya kur uluşumuz, ISO 9001 ve ISO 14001 ser t i f i ka larına sahi pt i r. IDNR: 000.000.0 · EP- 537/1 TR-AL /08. 21

RkJQdWJsaXNoZXIy