Blum Vietnam - Price list 2024-2025

94 Mã Blum | Blum Article Mã đặt hàng | Order Number Diễn giải | Description Mã cũ | Old code Mã mới | New code Mã cũ | Old code Mã mới | New code 956.1002 956.1002 1383971 3465683 TIP-ON ngắn đầu nam châm, dùng cho bản lề không bật, màu đen Short version TIP-ON with magnet, for unsprung hinges, carbon black 956A1201 956A1201 3315359 3880106 Đế cho TIP-ON dài, màu trắng sữa Adapter plate for TIP-ON long version, silk white 956.1201 956.1201 4372870 2988448 Đế cho TIP-ON ngắn, màu trắng sữa Adapter plate for TIP-ON short version, silk white 956A1201 956A1201 4722188 1743112 Đế cho TIP-ON dài, màu xám Adapter plate for TIP-ON long version, platium grey 956.1002 956.1002 4753115 3728955 TIP-ON ngắn đầu nam châm, dùng cho bản lề không bật, màu trắng Short version TIP-ON with magnet, for unsprung hinges, silk white 956.1201 956.1201 5066363 3913370 Đế cho TIP-ON ngắn, màu xám Adapter plate for TIP-ON short version, platium grey 956.1002 956.1002 5315954 7188096 TIP-ON ngắn đầu nam châm, dùng cho bản lề không bật, màu xám Short version TIP-ON with magnet, for unsprung hinges, platium grey 956A1002 956A1002 6526686 1457287 TIP-ON dài đầu nam châm, dùng cho bản lề không bật, màu xám Long version TIP-ON with magnet, for unsprung hinges, platium grey 956A1002 956A1002 7007515 7779983 TIP-ON dài đầu nam châm, dùng cho bản lề không bật, màu đen Long version TIP-ON with magnet, for unsprung hinges, carbon black 956.1201 956.1201 6154324 8711715 Đế cho TIP-ON ngắn, màu đen Adapter plate for TIP-ON short version, carbon black 956A1201 956A1201 5730134 3735328 Đế cho TIP-ON dài, màu đen Adapter plate for TIP-ON long version, carbon black 956.1002 956.1002 1383971 3465683 TIP-ON ngắn đầu nam châm, dùng cho bản lề không bật, màu đen Short version TIP-ON with magnet, for unsprung hinges, carbon black 956A1002 956A1002 7007515 7779983 TIP-ON dài đầu nam châm, dùng cho bản lề không bật, màu đen Long version TIP-ON with magnet, for unsprung hinges, terra black Phụ lục | Appendix Các sản phẩm bên dưới có sự điều chỉnh về mã đặt hàng, ngoại trừ việc thay đổi thông tin này, các thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa sẽ không thay đổi. Trong giai đoạn tới, sẽ tồn tại song song hai mã đặt hàng mới và cũ, sau khi hết mã đặt hàng cũ, chúng tôi sẽ chuyển hoàn toàn sang mã đặt hàng mới. These article numbers have adjustment in Order Number. Apart from the change in Order Number, the specifications and quality of the goods will remain the same. The market shall be paralleled with the two old and new models. We will completely switch to the new Order Number until the old one is sold out.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2NzA=