Katalog a příručka Blum 2022-2023 _cs

10 Katalog 2022/2023 • KA-150 Zajištění odby tu na trhu Návrh | Plánování | Nabídka Konstrukce Objednávka Pomůckou př i konfigurování korpusů a vhodných t ypů kování je náš konfigurátor korpusů a v ýrobků. Obdržíte data ve formátu CAD, k terá můžete dále používat v konstrukčním sof t waru. E-SERVICES a pomůcky pro zpracování Dobré ser visní služby jsou tam, kde je potřebujete. Jako spolehliv ý par tner vám během celého procesu nabízíme ser visní služby a prak tické pomůck y pro zpracování našich v ýrobků. Podporujeme vás na cestě od nápadu až po hotov ý náby tek. Obrá zk y, videa, brožur y a mnoho další ho obsahu dáváme k dispozici v nejrůznějších ja zycích a formátech – online v rámci našich marketingov ých mater iálů (mediaték y). Plánujte, konfigurujte a uk ládejte si projek t y bez sebemenší námahy online. Pro své nabídk y záka zní kům můžete velmi snadno v y t vářet ak tuální seznamy položek. Prostřednict vím rozhraní lze přenášet veškeré seznamy položek z našich konfigurátorů do online obchodů zvolených prodejců.

RkJQdWJsaXNoZXIy