Katalog a příručka Blum 2022-2023 _cs

9 Vodicí systémy Katalog 2022/2023 • KA-150 Odkaz na stránku Vodicí systémy 414 Short-URL www.blum.com/i359 Částečný v ýsuv TANDEM s integrovaným řešením TIP- ON Částečný v ýsuv TANDEM je k dispozici s integrovaným řešením TIP- ON. Dí k y němu sv ým záka zní kům posk y tnete více komfor tu a př itom snížíte nák lady. Dí k y integraci ve vodicí liště nabízí záka zní kům odpovídající způsob ot vírání – a to bez dalších nák ladů př i zpracování. K montáži potřebujete jen jednodí lnou hřídel synchronizace. MOVENTO – dokonalý vodicí systém Naše vodicí systémy MOVENTO přesvědčují stabilitou a v ysokou nosností – nyní nově až 70 kg. Vodicí systém je proto velmi vhodný do kuchyně, kde můžete uk ládat těžké předmět y, jako jsou hrnce nebo pánve. TANDEM – univerzální vodicí systém Skr y t ý vodicí systém TANDEM je univer zálním řešením pro vaše nápady ohledně náby tku ze dřeva. Jedná se o velmi komplexní program, k ter ý nabízí velkou var iabilitu a volnost. Vybírejte z obrovského spek tra jmenovit ých délek, různých t ypů v ýsuvu a tříd nosnosti a také mezi technologiemi pohybu pro ot vírání i zavírání měkce a tiše.

RkJQdWJsaXNoZXIy