Katalog i podręcznik 2022-2023_pl

5 myLEGRABOX Katalog 2022/2023 • KA-150 Strony ze wskazówkami myLEGRABOX 230 Adres URL www.blum.com/i357 LEGRABOX pure/ free Podstawa: LEGRABOX pure i LEGRABOX free oferują szerok i w ybór eleganck ich, matow ych kolorów, a tak że w yjątkowo st ylow y war iant ze stali szlachetnej z powłoką odporną na odcisk i palców. LEGRABOX special edit ion Wyjątkowa kolekcja – bok i o nietuzinkow ym w yglądzie na ba zie nowego koloru czarny Carbon mat ora z po łączenie mater iałów – stali szlachetnej z powłoką odporną na odcisk i palców, tłoczenia 3D o w yglądzie karbonu lub powłok i struk turalnej Noble rust. LEGRABOX individual Wyżyny indy widualizacji – swoboda projek towania, czerpana pe łnymi garściami. Dzięk i kombinacji kolorów i mater iałów, nadruku, grawerunku czy tłoczenia Państ wa własnego wzoru powstaną indy widualne meble, k tóre wzbudzą zachw y t k lientów. Nieza l eżnie od tego, c o Pańs t wa insp i r uje – s t wor zy l iśmy nowe możl i wośc i p rojek towania t ak, aby szuf lady s t a ł y się Pańs t wa szuf ladami LEGRABOX.

RkJQdWJsaXNoZXIy