Katalog i podręcznik 2022-2023_pl

7 MERIVOBOX Katalog 2022/2023 • KA-150 Strony ze wskazówkami MERIVOBOX 256 Adres URL www.blum.com/i355 MERIVOBOX modular z rel ingiem MERIVOBOX modular z BOXCOVER MERIVOBOX modular z BOXCAP Plat forma Niewielka ilość elementów pozwala st wor zyć szerok i program produk tów, jednocześnie umożliwiając opt ymalizację procesu produkcyjnego. Uniwersalność i prostota w jednym. Design Proste linie i charak ter yst yczna forma w yróżniają MERIVOBOX. Z t ym systemem st wor zą Państ wo w yjątkowe i niepow tar zalne meble! Nowoczesny minimalizm spot yka się z w yra zist ym designem. Funkcja Cał kowicie nowa koncepcja prowadnic to gwarancja doskonałej p ł ynności ruchu i możliwości dużego obciążenia. Per fekcyjny ruch na lata. Montaż Niezależnie od tego, na jak i war iant zdecydują się Państ wo – obróbka jest zawsze łat wa, a regulacja stała. Niezw yk le łat wo osią gnąć precyzyjne w ynik i.

RkJQdWJsaXNoZXIy