Catalog Blum şi manual de lucru 2022-2023_ro

13 moving ideas Catalog 2022/2023 • KA-150 Comfor t Dor im să vă ofer im mai mult confor t și funcț ionalitate în utilizarea de zi cu zi a mobilierului. Gamă de produse Totul dintr- o singură sursă: Cu gama noastră var iată de produse puteți implementa tendințele actuale și viitoare în spaț iile de locuit. Inspirație Obser văm tendințele spaț iilor de locuit la nivel mondial și cercetăm soluț iile de mâine pentru ca dumneavoastră să beneficiaț i de exper iența câștigată. Inovație Rămânem în mișcare. Suntem cur ioși să descoper im lucrur i noi și să dezvoltăm produse și ser vicii pentru dumneavoastră. Servicii Vă susț inem în activitatea dumneavoastră cu ser vicii personalizate, adaptate proceselor dumneavoastră de lucru. Calitate Nu ne opr im din îmbunătăț irea constantă a produselor, a ser viciilor, precum și a noastră. Încredere Ne asumăm responsabilitatea. Pentru par tener iatul nostru, pentru angajaț ii noștr i, pentru societate și pentru mediu. Julius Blum a început călător ia noastră în 1952 cu sisteme împotr iva alunecăr ii pentru potcoave. Astăzi livrăm feroner ie inovatoare clienț ilor din peste 120 de țăr i.

RkJQdWJsaXNoZXIy