Catalog Blum şi manual de lucru 2022-2023_ro

Catalog şi manual de lucru 2022/2023 www.blum.com

① ② ③ Catalog 2022/2023 • KA-150 Webcode Short-URL www.blum.com/configurator Exemplu Webcode DQBQ2M Short-URL Exemplu QR-Code Exemplu Videoclipuri cu instrucţiuni Short-URL www.blum.com/gmSum Calea rapidă către informaţii online Susţinere pentru proiectare şi comandă Short-URL www.blum.com/planningtools Pentru ca dumneavoastră să puteţi beneficia de informaţii complete şi actualizate despre produse în orice moment, am conectat catalogul nostru cu platforma noastră online. Sunteţi doar la un pas distanţă de la pagina produsului la platforma E-SERVICES. Cu ajutorul codurilor web, ajungeţi direct la respectivul produs în Configuratorul de Produse. Astfel, obţineţi rapid şi simplu informaţii pentru proiectare, liste de componente verificate pentru comanda directă la distribuitor şi multe altele. Pentru produsele noastre găsiţi în catalog scurte URL-uri şi coduri QR. Acestea vă redirecţionează către informaţiile noastre digitale detaliate, de exemplu la selectorul de design, informaţii despre montare, demontare şi reglaj, videoclipuri referitoare la aplicaţii sau normele în vigoare pentru maşini. Introduceţi coduri web în configuratorul de produse Blum şi veţi obţine pe lângă lista de ar ticole, informaţii despre gama de produse disponibilă, prelucrare şi informaţii de marketing. Acest URL scur t vă permite accesul la informaţii detaliate despre produs, ca de exemplu instrucţiuni de montare care pot fi tipărite, broşuri şi informaţii tehnice. Accesaţi direct prin codul QR informaţii referitoare la prelucrare şi informaţii detaliate despre produsele Blum- informaţii disponibile chiar şi la domiciliul clientului. ① Introduceţi codul web sau daţi clic pe el Introduceţi codul web în configuratorul de produse de la Blum sau daţi clic în fişierul PDF pe codul web. ② Configurarea feroneriei În configuratorul de produse principalele filtre sunt deja presetate cu ajutorul codurilor web – configuraţi aplicaţia completă cu doar câteva clicuri. ③ Generarea listei de ar ticole La final, obţineţi o listă de ar ticole completă şi puteţi s-o transmiteţi printr-un singur clic în magazinul online al distribuitorului selectat.

Sisteme de balamale Sisteme de balamale Prezentare generală 69 CLIP top BLUMOTION | CLIP top – balamale Montare CLIP, fără unelte 70 BLUMOTION pentru uşi 156 TIP-ON pentru uşi 170 MODUL – balamale Montare prin întrepătrundere pe ghidaj 174 Sisteme box Sisteme box Prezentare generală 189 TANDEMBOX plus 348 LEGRABOX 190 TIP-ON BLUMOTION pentru TANDEMBOX 350 TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX 244 SERVO -DRIVE pentru LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX 358 TIP-ON pentru LEGRABOX 250 MERIVOBOX 256 METABOX 390 TIP-ON BLUMOTION pentru MERIVOBOX 296 TANDEMBOX antaro 302 Sisteme de glisare Sisteme de glisare Prezentare generală 415 MOVENTO 416 TIP-ON BLUMOTION pentru MOVENTO 434 TIP-ON pentru MOVENTO 440 TANDEM 446 SERVO -DRIVE pentru MOVENTO | TANDEM 492 Sisteme de compar timentare interioară Sisteme de compartimentare interioară Prezentare generală 527 AMBIA-LINE pentru LEGRABOX | MERIVOBOX 528 AMBIA-LINE ajutoare pentru bucătărie 538 ORGA-LINE pentru TANDEMBOX 540 ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie 554 Tehnologii de mişcare Tehnologii de mişcare Prezentare generală 559 SERVO -DRIVE-aplicaţii individuale 562 E-SERVICES şi ajutoare pentru prelucrare E-SERVICES şi ajutoare pentru prelucrare Prezentare generală 591 E-SERVICES 592 Maşini de găurire şi montare feronerie MINIPRESS top | MINIPRESS 604 Dispozitive de asamblare BOXFIX 644 Şabloane 650 Informaţii Informaţii Prezentare generală 699 Informaţii generale 700 Informaţii despre sistemele de ridicare pentru uşi 704 Informaţii despre sisteme de balamale 706 Informaţii despre sistemele box şi cele de glisare 712 Filiale Blum, reprezentanţe şi adrese de contact 720 Index numere de articol 728 Alte produse Alte produse Prezentare generală 573 Aplicaţii de dulap SPACE STEP 574 Sisteme de blocare CABLOXX 582 Sisteme de fixare EXPANDO T 584 Agăţători pentru corpuri suspendate 586 Demontabili de corp 587 Sisteme de ridicare pentru uşi Sisteme de ridicare pentru uşi Prezentare generală 15 AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă Standard | SERVO-DRIVE 18 AVENTOS HS – sistem de ridicare pentru uşă basculantă Standard | SERVO-DRIVE 30 AVENTOS HL – sistem de ridicare pentru uşă paralelă Standard | SERVO-DRIVE 36 AVENTOS HK top – sistem de ridicare pentru uşă pivotantă Standard | SERVO-DRIVE | TIP-ON 42 AVENTOS HK-S – sistem de ridicare pentru uşă pivotantă mică Standard | TIP-ON 52 AVENTOS HK-XS – sistem de ridicare pentru uşă pivotantă mică Standard | TIP-ON 58

1 Catalog 2022/2023 • KA-150 Ce facem pentru dumneavoastră Care este următorul dumneavoastră proiect? Indiferent ce vă doriţi Blum vă susţine în realizarea proiectului. Fie că este vorba de bucătărie, living sau dormitor – noi avem produsele cu care să vă puneţi în aplicare proiectele. Pentru a vă susţine, ne gândim întotdeauna în avans de ce aplicaţii veţi avea nevoie în viitor şi cum putem să vă uşurăm activitatea. În catalogul şi manualul nostru de lucru găsiţi toate produsele şi informaţiile despre ser viciile noastre pentru ca proiectul dumneavoastră să aibă succes.

2 Catalog 2022/2023 • KA-150 Idei de la Blum pentru o calitate ridicată a spaţiului de locuit Fie că este vorba de casă sau apar tament, spaţ iu de dimensiuni mar i sau reduse – vă ofer im soluţ ii practice de dulapur i pentru difer ite spaţ ii de locuit. De asemenea, vă ofer im informaţii practice despre ergonomie, spaţ iu de depozitare, calitatea mişcăr ii şi design. Pe blum-inspirations.com găsiţ i tot ceea ce aveţ i nevoie pentru punerea în aplicare a acestor proiecte de mobilier- de exemplu aplicaţ iile potr ivite. Vă ofer im cu plăcere mai multe informaţ ii despre acestea. Pur şi simplu: contactaţ i-ne! REVEGO Sistemul pocket permite apar iţ ia şi dispar iţ ia zonelor funcţ ionale din spaţ iile de locuit. SPACE STEP Soluţ ia pentru plintă permite acces ergonomic la suprafeţele situate la înălţime în toate spaţ iile de locuit.

3 Blum Inspirations Catalog 2022/2023 • KA-150 Indicaţii pagină SPACE TOWER Dulapul de provizii de dimensiuni generoase oferă accesul în mod confor tabil la toate bunur ile depozitate. Descoperiţi mai multe idei, servicii potrivite pentru implementare şi povestiri de vânzări care inspiră Short-URL www.blum.com/i362 Design Feroner ia inovatoare vă susţ ine ideile de design şi vă permite punerea în aplicare a ultimelor tendinţe de mobilier. Ergonomia Pentru dulapul super ior sunt mai potr ivite sistemele de r idicare, deoarece nu limitea ză liber tatea de mişcare. SPACE TWIN Dulapul îngust oferă spaţ iu pentru soluţii personalizate, chiar şi în locur i neobişnuite.

4 Catalog 2022/2023 • KA-150 Inspiraţia pusă perfect în scenă: myLEGRABOX

5 myLEGRABOX Catalog 2022/2023 • KA-150 Indicaţii pagină myLEGRABOX 230 Short-URL www.blum.com/i357 LEGRABOX pure/ free LEGRABOX pure şi LEGRABOX free vă oferă o selecţ ie de culor i elegante, mate, precum şi o var iantă premium din oţel inoxidabil anti-amprentă. LEGRABOX special edit ion Ediţ ie specială: cu un aspect deosebit al lateralei de ser tar, ba zat pe noua culoare negru- carbon mat, precum şi pe amestecul impresionant al mater ialelor, inox antiamprentă, aspect de carbon ştanţat 3D sau cu tex tură noble rust. LEGRABOX individual Personalizare la cel mai înalt nivel: bucuraţ i-vă din plin de liber tatea dumneavoastră creativă. Pr intr-un amestec de culor i şi mater iale, impr imare, prelucrare cu laser sau ştanţare a designului personalizat, creaţ i mobilierul care î i va încânta pe clienţii dumneavoastră. Ind i ferent de c e vă insp i ră – vă ofer im soluţ ia de desi gn pot r i v i t ă pent r u a t ransforma si s temul b ox în LEGRABOX-ul dumneavoa s t ră.

6 Catalog 2022/2023 • KA-150 MERIVOBOX Let’s create – platforma box pentru ideile dumneavoastră

7 MERIVOBOX Catalog 2022/2023 • KA-150 Indicaţii pagină MERIVOBOX 256 Short-URL www.blum.com/i355 MERIVOBOX modular cu l onjeron MERIVOBOX modular cu BOXCOVER MERIVOBOX modular cu BOXCAP Plat formă Cu doar câteva componente, puteţ i crea o gamă bogată. Şi, în acelaşi timp, sunteţi mai eficient în producţ ie! Versatil şi totuşi atât de simplu. Design MERIVOBOX este caracter izat pr in linii drepte şi un limbaj unic al formelor. Creaţ i mobilier var iat şi inconfundabil! Minimalismul modern întâlneşte designul distinctiv. Funcţ ionalitate Conceptul de glisare, complet nou dezvoltat, asigură o rulare lină, precum şi o capacitate mare de încărcare dinamică. Cu o glisare lină şi stabilă în acelaşi timp. Prelucrare IIndiferent de var ianta aleasă, etapele de prelucrare rămân mereu simple, iar reglajele rămân întotdeauna aceleaşi. Obţineţi foar te uşor rezultate precise.

8 Catalog 2022/2023 • KA-150 Sisteme de glisare Oţel de calitate pentru ideile dvs. din lemn

9 Sisteme de glisare Catalog 2022/2023 • KA-150 Indicaţii pagină Sisteme de glisare 414 Short-URL www.blum.com/i359 MOVENTO – sistemul nostru rafinat de glisare Sistemul nostru de glisare MOVENTO convinge pr in stabilitatea sa şi pr in capacitatea sa de încărcare r idicată – acum de până la 70 kg. De aceea, sistemul de glisare este foar te potr ivit pentru bucătăr ie, unde puteţi depozita obiecte grele, de exemplu oale şi tigăi. TANDEM – sistemul nostru versat il de glisare Sistemul de glisare ascuns TANDEM este soluţia versatilă pentru ideile dumneavoastră pentru ser tare de lemn. Dator ită unei game var iate beneficiaţi de flexibilitate deosebită în design. Alegeţ i dintr- o gamă mare de lungimi nominale, difer ite tipur i de ex trager i şi clase de încărcare, precum şi tehnologii de mişcare opţionale pentru o deschidere şi închidere lină şi silenţ ioasă. TANDEM ex tragere par ţ ială cu TIP- ON integrat TANDEM ex tragere par ţială este disponibilă cu TIP- ON integrat. Ast fel, ofer iţ i clienţ ilor mai mult confor t, dar cu un efor t redus din par tea dumneavoastră. Dator ită integrăr ii TIP- ON în şina de glisare, ofer iţi clienţ ilor un sistem cu susţ inere la deschidere – fără efor t suplimentar de montare. Aveţ i nevoie doar de un arbore de sincronizare.

10 Catalog 2022/2023 • KA-150 Market ing Comandă Concept | Proiectare | Ofer tă Construcţ ie E-SERVICES şi ajutoare pentru prelucrare Ser viciile eficiente sunt acolo când este nevoie de ele. Ca par tener de încredere, vă ofer im ser vicii personalizate şi ajutoare practice pentru prelucrarea produselor noastre, pe întreg parcursul procesului de producţ ie. Vă ajutăm să transformaţi ideile dumneavoastră în mobilierul dor it. Vă punem la dispoziţie imaginile, videoclipur ile, broşur ile noastre şi multe altele în diverse limbi şi formate – online în mediateca de marketing. Planificaţ i, configuraţ i şi salvaţi online cu uşur inţă proiectele dumneavoastră. Pentru ofer ta către client puteţ i crea foar te simplu liste actualizate de ar ticole. Configuratorul nostru de corpur i şi produse vă ajută la construcţ ia corpur ilor şi a feroner iei potr ivite. Obţineţi date CAD pe care le puteţi folosi în programul dumneavoastră de design. Inter feţele realizea ză transferul tuturor listelor de ar ticole din configuratoarele noastre în maga zinele online ale distr ibuitor ilor selectaţ i.

11 E-SERVICES şi ajutoare pentru prelucrare Catalog 2022/2023 • KA-150 Livrare | Montare Ser vicii post-vânzare Indicaţii pagină E-SERVICES 592 Short-URL www.blum.com/i361 Producţ ie Transferaţ i digital rezultatele proiectăr ii din configuratoare pe MINIPRESS cu EASYSTICK. Produceţ i rapid şi precis, folosind ajutoare pentru prelucrare, precum şabloane. Toate răspunsur ile refer itoare la montajul şi reglajul feroner iei, inclusiv videoclipur i, găsiţ i în aplicaţ ia EASY ASSEMBLY. Suntem la dispoziţ ia dumneavoastră chiar şi după achiziţ ie. Persoana dumneavoastră de contact de la Blum vă oferă asistenţă pentru toate întrebăr ile legate de produsele şi ser viciile noastre.

12 Catalog 2022/2023 • KA-150 Credem că ideile pot pune lumea în mișcare. Pentru a vă putea pune în practică ideile creative, vă oferim soluții inovatoare de feronerie, concepte inspirate de mobilier și ser vicii adecvate. Nevoile dumneavoastră, tendințele globale și viziunea noastră comună privind un confor t îmbunătățit al spațiului de locuit, ne impulsionează. Haideți să dezvoltăm împreună idei care pun lumea în mișcare!

13 moving ideas Catalog 2022/2023 • KA-150 Comfor t Dor im să vă ofer im mai mult confor t și funcț ionalitate în utilizarea de zi cu zi a mobilierului. Gamă de produse Totul dintr- o singură sursă: Cu gama noastră var iată de produse puteți implementa tendințele actuale și viitoare în spaț iile de locuit. Inspirație Obser văm tendințele spaț iilor de locuit la nivel mondial și cercetăm soluț iile de mâine pentru ca dumneavoastră să beneficiaț i de exper iența câștigată. Inovație Rămânem în mișcare. Suntem cur ioși să descoper im lucrur i noi și să dezvoltăm produse și ser vicii pentru dumneavoastră. Servicii Vă susț inem în activitatea dumneavoastră cu ser vicii personalizate, adaptate proceselor dumneavoastră de lucru. Calitate Nu ne opr im din îmbunătăț irea constantă a produselor, a ser viciilor, precum și a noastră. Încredere Ne asumăm responsabilitatea. Pentru par tener iatul nostru, pentru angajaț ii noștr i, pentru societate și pentru mediu. Julius Blum a început călător ia noastră în 1952 cu sisteme împotr iva alunecăr ii pentru potcoave. Astăzi livrăm feroner ie inovatoare clienț ilor din peste 120 de țăr i.

14 Sisteme de ridicare pentru uşi Catalog 2022/2023 • KA-150 1 ▬ montare şi demontare simplă, rapidă, datorită tehnologiei CLIP ▬ reglare confor tabilă, pe trei dimensiuni, a fronturilor ▬ stop variabil, fronturile rămân în poziţia dorită ▬ fără componente ieşite în afară ▬ poziţie ergonomică a mânerului ▬ BLUMOTION – închidere lină şi silenţioasă ▬ cu SERVO-DRIVE, asistenţa electrică la mişcare pentru dulapuri superioare ▬ cu TIP-ON, asistenţa mecanică la deschidere pentru dulapuri superioare Sistemele de ridicare AVENTOS aduc un confor t de mişcare ridicat în dulapurile superioare. Chiar şi uşile late şi mari se deschid fără efor t, pot fi oprite în orice poziţie şi se închid lin şi silenţios datorită tehnologiei BLUMOTION. Mecanismele de ridicare simetrice AVENTOS HK-XS pot fi utilizate atât pe o singură par te, cât şi pe ambele păr ţi. Sistemele de ridicare pentru uşi AVENTOS oferă multe posibilităţi de a scoate şi mai mult în evidenţă dulapurile prin personalizarea acestora – în toate încăperile locuinţei. SERVO-DRIVE, asistenţa electrică la mişcare pentru AVENTOS HF, HS, HL şi HK top. TIP-ON, asistenţă mecanică la deschidere pentru AVENTOS HK top, HK-S şi HK-XS.

15 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 Prezentare generală Catalog 2022/2023 • KA-150 AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă 18 Prezentare generală 19 Standard | SERVO-DRIVE 20 Accesorii 28 AVENTOS HS – sistem de ridicare pentru uşă basculantă AVENTOS HS – sistem de ridicare pentru uşă basculantă 30 Prezentare generală 31 Standard | SERVO-DRIVE 32 AVENTOS HL – sistem de ridicare pentru uşă paralelă AVENTOS HL – sistem de ridicare pentru uşă paralelă 36 Prezentare generală 37 Standard | SERVO-DRIVE 38 AVENTOS HK top – sistem de ridicare pentru uşă pivotantă AVENTOS HK top – sistem de ridicare pentru uşă pivotantă 42 Prezentare generală 43 Standard | SERVO-DRIVE 44 TIP-ON 48 Accesorii 51 AVENTOS HK-S – sistem de ridicare pentru uşă pivotantă mică AVENTOS HK-S – sistem de ridicare pentru uşă pivotantă mică 52 Prezentare generală 53 Standard 54 TIP-ON 54 Accesorii 57 AVENTOS HK-XS – sistem de ridicare pentru uşă pivotantă mică AVENTOS HK-XS – sistem de ridicare pentru uşă pivotantă mică 58 Prezentare generală 59 Standard 60 TIP-ON 60 Accesorii 65 AVENTOS – aplicaţii pentru uşi cu canturi tăiate oblic şi uşi cu falţ AVENTOS – aplicaţii pentru uşi cu canturi tăiate oblic şi uşi cu falţ 16 Accesorii Şuruburi 66 Burghiu de centrare 66 Pastile de amor tizare 66 Şurubelniţe 67 Bit cap cruce 67 Sisteme de ridicare pentru uşi Imagine simbol Imagine simbol Imagine simbol Imagine simbol Imagine simbol Imagine simbol Imagine simbol Imagine simbol

16 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS – aplicaţii pentru uşi cu canturi tăiate oblic şi uşi cu falţ Catalog 2022/2023 • KA-150 Diversitate impresionantă pentru uşi cu deschidere în sus Indicaţii pagină AVENTOS – aplicaţii pentru uşi cu canturi tăiate oblic şi uşi cu falţ Short-URL www.blum.com/mitresrebates Aplicaţii în unghi Aplicaţii cu falţ Fascinanta calitate a mişcării oferită de AVENTOS există şi pentru dulapuri superioare a căror canturi sunt tăiate în unghi ascuţit sau care sunt fălţuite. Deosebit de practic este faptul că sistemele uzuale pot folosite în continuare prin simple modificări ale poziţiilor. Noile posibilităţi de utilizare permit implementarea optimă a unor idei deosebite de design. Dulapurile superioare cu sisteme de ridicare sunt deosebit de confor tabile, deoarece liber tatea de mişcare a utilizatorului, la nivelul capului, este garantată întotdeauna. De asemenea, uşile cu sistem de ridicare AVENTOS rămân, la deschidere, în orice poziţie şi sunt mereu uşor accesibile la închidere. Un confor t suplimentar este oferit de sistemele de asistenţă la deschidere SERVO-DRIVE sau TIP-ON. Sisteme de ridicare pentru uşi

17 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS – aplicaţii pentru uşi cu canturi tăiate oblic şi uşi cu falţ Catalog 2022/2023 • KA-150 Aplicaţii în unghi Aplicaţii cu falţ AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă AVENTOS HS – sistem de ridicare pentru uşă basculantă AVENTOS HL – sistem de ridicare pentru uşă paralelă AVENTOS HK top – sistem de ridicare pentru uşă pivotantă AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă AVENTOS HS – sistem de ridicare pentru uşă basculantă AVENTOS HL – sistem de ridicare pentru uşă paralelă AVENTOS HK top – sistem de ridicare pentru uşă pivotantă Sisteme de ridicare pentru uşi

18 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă Catalog 2022/2023 • KA-150 Sisteme de ridicare pentru fronturi mari din două părţi Deschiderea şi închiderea – uşoare şi confortabile Alte avantaje care vă vor convinge clienţii Sisteme de ridicare pentru uşi Durată lungă de viaţă Elementul de bază al mecanismului de ridicare este un pachet de arcuri robust. Rezultatul: durată lungă de viaţă. Cu AVENTOS HF, uşile pliante se deschid fără efor t. Chiar şi la fronturi grele este nevoie de for ţe de acţionare reduse. Mecanismul dispune de stop variabil, care permite fronturilor să rămână în orice poziţie. Fără componente ieşite în afară Braţul telescopic este detaşabil – un avantaj pentru producţia şi montarea bucătăriei. Siguranţă contra strivirii degetelor, inclusă Balamaua intermediară CLIP top dispune de o tehnologie inovatoare ce garantează siguranţa. Se pot monta două poliţe Pentru împăr ţirea în spaţii egale în corp se pot monta două poliţe. Datorită tehnologiei BLUMOTION integrate, atât fronturile grele, cât şi cele uşoare se închid lin şi silenţios. Capacul de acoperire este disponibil în variantele de culoare: alb mătase, gri deschis şi gri închis. Cu AVENTOS HF, la deschidere, frontul dublu se pliază la mijloc. Uşa pliantă cu deschidere în sus este ideală pentru dulapuri superioare mai înalte cu fronturi mari, deoarece mânerul rămâne uşor accesibil în orice poziţie. Cu AVENTOS HF se pot construi şi corpuri din două fronturi cu înălţimi diferite. ▬ închide lin şi silenţios, datorită BLUMOTION ▬ deschide uşor ▬ permite oprirea în orice poziţie ▬ permite un acces confor tabil în interiorul corpului ▬ program restrâns, spectru de aplicaţii larg ▬ montare şi reglare simplă ▬ stabil, chiar şi în cazul fronturilor late ▬ durată lungă de viaţă ▬ poziţie liber aleasă pentru mâner ▬ fără componente ieşite în afară ▬ opţional: SERVO-DRIVE pentru AVENTOS, asistenţa electrică la mişcare pentru dulapuri superioare

19 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă 〉 Prezentare generală Catalog 2022/2023 • KA-150 Aplicaţii Webcode Pagina Standard | SERVO -DRIVE Fronturi de lemn şi rame de aluminiu late DQD8YM 20 Rame de aluminiu înguste DQD9NY 24 Accesorii Limitator unghi de deschidere 21 Set de balamale 28 Plăcuţe de montaj 144 Capac de acoperire braţ balama 151 Şuruburi 66 Burghiu de centrare 66 Pastile de amor tizare 66 Şurubelniţe 67 Bit cap cruce 67 Montare, demontare şi reglare Montare, demontare şi reglare Short-URL www.blum.com/a110 Directiva pentru maşini 701 Informaţii detaliate cu privire la directiva referitoare la maşini Short-URL www.blum.com/sd/guideline Pictograme Ar ticol disponibil numai la cerere Sisteme de ridicare pentru uşi Imagine simbol Imagine simbol Imagine simbol Imagine simbol

20 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă 〉 Standard | SERVO-DRIVE Catalog 2022/2023 • KA-150 Fronturi de lemn şi rame de aluminiu late Webcode DQD8YM Factor de putere LF Înălţime corp KH (mm) x greutate fronturi de jos şi de sus FG inclusiv mâner (kg) Înălţime teoretică corp TKH Înălţime front de sus FHo (mm) x 2 + rosturi În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic! Informaţii pentru comandă Standard SERVO-DRIVE 4 Plăcuţă de montaj pentru braţ telescopic Recomandare Mod de fixare Înălţare (mm) Nr. art. Şuruburi 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Presare 177H3100 Toate plăcuţele de montaj drepte din oţel cu înălţare 0 mm sunt posibile 1 La fronturi de lemn folosiţi 2 şuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare par te La rame de aluminiu late folosiţi 2 şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) în fiecare par te ▬ ideal pentru dulapuri superioare înalte cu fronturi separate ▬ înălţime corp KH 480 –1040 mm ▬ lăţime corp KB până la 1800 mm ▬ închide lin şi silenţios, datorită BLUMOTION ▬ for ţe de acţionare reduse ▬ stop variabil ▬ montare fără unelte ▬ reglare pe trei dimensiuni a ambelor fronturi ▬ reglare simplă, continuă, a mecanismului de ridicare ▬ balama intermediară cu siguranţă contra strivirii degetelor inclusă 1 Set mecanisme de ridicare Factor de putere LF Indicaţii Nr. art. 2600 – 5500 1 buc. = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 3 buc. = LF 13500 – 25900 20F2800.05 Compus din: 1 2 x Mecanism de ridicare simetric – 8 x Şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm 2 Set braţe telescopice Înălţime corp KH (mm) Nr. art. 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Compus din: 2 2 x Braţ telescopic simetric 1 La fronturi asimetrice înălţime teoretică corp TKH 3 Set capace de acoperire Culoare Material Nr. art. SW | HGR | TGR Plastic 20F8020 Compus din: 3a 1 x Capac de acoperire stânga 3b 1 x Capac de acoperire dreapta 3c 2 x Element de marcă, inscripţionat cu logo-ul Blum IN-G 3 Set capace de acoperire pentru SERVO -DRIVE Culoare Material Nr. art. SW | HGR | TGR Plastic 21F8020 Compus din: 3a 1 x Capac de acoperire SERVO-DRIVE stânga 3b 1 x Capac de acoperire dreapta 3c 2 x Element de marcă, inscripţionat cu logo-ul Blum IN-G 3d 2 x Comutator SERVO-DRIVE 3e 6 x Distanţier cu arc Blum, Ø 5 mm 6 Set SERVO -DRIVE Culoare Material Nr. art. R7037 Plastic 21FA000 Compus din: 6a 1 x Unitate de antrenare 6b 1 x Cablu de repar tizare SERVO-DRIVE, 1500 mm 6c 1 x Nod de legătură 6d 2 x Protecţie pentru capăt de cablu Începând cu 3 mecanisme de ridicare recomandăm 2 unităţi sincronizate de acţionare 7 Transformator SERVO -DRIVE 24 W Pachet de limbi1 Limbă2 Nr. art. A DE | EN | FR | IT | NL Z10NE030A B DA | EN | FI | NO | SV Z10NE030B C EL | EN | HR | SL | SR | TR Z10NE030C D EN | ES | FR | IT | PT Z10NE030D E CS | HU | PL | SK Z10NE030E F BG | ET | LT | LV | RU Z10NE030F G EN | ES | FR Z10NE030G H EN | ZH Z10NE030H J JA Z10NE030J Inclusiv instrucţiuni de utilizare, instrucţiuni de montare Fără cablu de reţea 1 Pachet de limbi – Instrucţiuni de utilizare, instrucţiuni de montare 2 Prescur tare limbi conform ISO-639 8 Suport de sursă de alimentare Culoare Material Nr. art. WGR Plastic Z10NG120 Pentru transformator SERVO-DRIVE 24 W 9 Cablu de reţea Piaţă Nr. art. Piaţă Nr. art. AR Z10M200A JP Z10M200J GB Z10M200B AU Z10M200K CH | LI Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Europa Z10M200E BR Z10M200S.01 Europa 1 Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Lungime 2 m, inclusiv ştecăr 1 Fără ştecăr Sisteme de ridicare pentru uşi

21 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă 〉 Standard | SERVO-DRIVE Catalog 2022/2023 • KA-150 Fronturi de lemn şi rame de aluminiu late Webcode DQD8YM Informaţii pentru comandă Alternativă la 7 | 8 | 9 – Transformator pentru alimentare SERVO -DRIVE 12 W Doar pentru o singură unitate de antrenare Ştecăr1 Pachet de limbi2 Limbă3 Nr. art. E A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30EAF B DA | EN | FI | NO | SV ☎Z10NA30EBF C EL | EN | HR | SL | SR | TR ☎Z10NA30ECF D EN | ES | FR | IT | PT ☎Z10NA30EDF E CS | HU | PL | SK ☎Z10NA30EEF F BG | ET | LT | LV | RU ☎Z10NA30EFF B A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30BAF K D EN | ES | FR | IT | PT ☎Z10NA30KDF U G EN | ES | FR ☎ Z10NA30UGF Compus din: – 1 x Transformator pentru alimentare SERVO-DRIVE 12 W Inclusiv cablu, 1120 mm (se poate prelungi cu cablul de repar tizare SERVO-DRIVE până la maxim 2000 mm) Ştecăr E B K U Alte combinaţii la cerere 1 Pentru lista detaliată a pieţelor vezi capitolul informaţii 2 Pachet de limbi – Instrucţiuni de utilizare, instrucţiuni de montare 3 Prescur tare limbi conform ISO-639 10 Balama CLIP top 120° Oală Arc Nr. art. INSERTA Fără arc 70T5590BTL Şuruburi 1 70T5550.TL Acoperire dată de oală TO (cotă fixă) 11 mm 3 balamale începând cu lăţimea de corp KB 1200 mm respectiv cu greutatea frontului FG de 12 kg 4 balamale la lăţimea de corp KB 1800 mm respectiv începând cu greutatea frontului FG de 20 kg 1 La fronturi de lemn folosiţi şuruburi pentru lemn (609.1x00) La rame de aluminiu late folosiţi şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) Alternativă la 10 10 Balama CLIP top 120° specială, pentru acoperire mai mare Oală Arc Nr. art. INSERTA Fără arc 72T5590BTL Şuruburi 1 72T5550.TL Acoperire dată de oală TO (cotă fixă) 13 mm 3 balamale începând cu lăţimea de corp KB 1200 mm respectiv cu greutatea frontului FG de 12 kg 4 balamale la lăţimea de corp KB 1800 mm respectiv începând cu greutatea frontului FG de 20 kg 1 La fronturi de lemn folosiţi şuruburi pentru lemn (609.1x00) La rame de aluminiu late folosiţi şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) 11 Plăcuţă de montaj pentru balama CLIP top 120° Recomandare Mod de fixare Înălţare (mm) Nr. art. Şuruburi 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Presare 177H3100 Plăcuţe de montaj standard, înălţarea depinde de acoperirea dată de frontul de sus FAo 1 La fronturi de lemn folosiţi 2 şuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare par te La rame de aluminiu late folosiţi 2 şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) în fiecare par te 12 Balama intermediară CLIP top Oală Arc Nr. art. EXPANDO Fără arc 78Z553ET Şuruburi 1 78Z5500T 3 balamale începând cu lăţimea de corp KB 1200 mm respectiv cu greutatea frontului FG de 12 kg 4 balamale la lăţimea de corp KB 1800 mm respectiv începând cu greutatea frontului FG de 20 kg 1 La fronturi de lemn folosiţi şuruburi pentru lemn (609.1x00) La rame de aluminiu late folosiţi şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) 13 Plăcuţă de montaj pentru balama intermediară CLIP top Recomandare Mod de fixare Înălţare (mm) Nr. art. Şuruburi 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Presare 177H3100 Plăcuţe de montaj standard cu înălţare 0 mm Pentru rame de aluminiu late cu o lăţime a ramei sub 57 mm, folosiţi doar plăcuţe de montaj în cruce 1 La fronturi de lemn folosiţi şuruburi pentru lemn (609.1x00) La rame de aluminiu late folosiţi şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) Accesorii – Limitator unghi de deschidere Unghi de deschidere OW Culoare Nr. art. 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – Cablul de repartizare SERVO -DRIVE şi protecţie pentru capăt de cablu Culoare Lungime (m) Nr. art. SZ 8 Z10K800AE Compus din: 6b 1 x Cablul de repar tizare SERVO-DRIVE 6d 5 x Protecţie pentru capăt de cablu Pentru debitare la dimensiune Utilizabil drept cablu de repar tizare SERVO-DRIVE – Nod de legătură şi protecţie pentru capăt de cablu Culoare Material Nr. art. SZ Plastic Z10V100E.01 Compus din: 6c 1 x Nod de legătură 6d 2 x Protecţie pentru capăt de cablu Montare fără unelte – Suport de cablu Culoare Material Nr. art. WS Plastic Z10K0009 De exemplu, pentru fixarea cablului de repar tizare SERVO-DRIVE Culoare Culoare HGR Gri deschis WGR Gri alb SW Alb mătase SZ Negru TGR Gri închis WS Alb R7037 RAL 7037 gri praf IN-G Oţel inoxidabil Inmold periat Indicaţii pagină Prezentare generală 19 Accesorii – Set de balamale 28 Plăcuţe de montaj 144 Accesorii – Generalităţi 66 Proiectare – Simetrică 22 Proiectare – Asimetric 23 Proiectare – Distanţier cu arc Blum 29 Proiectare – Comutator SERVO-DRIVE 29 SERVO-DRIVE uno – listă pieţe 718 E-SERVICES şi ajutoare pentru prelucrare 590 Valori de referinţă pentru greutate front FG (kg) 704 Directiva pentru maşini 701 Informaţii tehnice suplimentare 698 Montare, demontare şi reglare Short-URL www.blum.com/a110 Sisteme de ridicare pentru uşi

FHo Y FAo 22 Catalog 2022/2023 • KA-150 Fronturi de lemn şi rame de aluminiu late Webcode DQD8YM Proiectare Simetrică Cotă de găurire Spaţiu necesar KH Înălţime corp Limitator unghi de deschidere Y (mm) Fără FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Înălţime front de sus Prelucrare front Balama CLIP top 120° TB Distanţă gaură oală F Rost FAo Acoperire front sus () Balama CLIP top 120° specială Balama intermediară CLIP top TB Distanţă gaură oală F Îmbinări min. 1.5 mm * 37 mm la plăcuţe de montaj în cruce (37/32) Distanţă gaură oală TB MD Acoperire front FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Plăcuţe de montaj – înălţare (mm) Distanţă gaură oală TB MD Rost orizontal F (mm) între rosturi 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Plăcuţe de montaj – înălţare (mm) Montare cu şuruburi Montare INSERTA | EXPANDO Dimensiuni oală Înălţime corp KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm Gaură pentru cablul de repar tizare SERVO-DRIVE, numai în stânga * Adâncime găurire 5 mm ** Găurire alternativă La balamaua specială 120° CLIP top acoperirea frontului FA este mereu cu 2 mm mai mare Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă 〉 Standard | SERVO-DRIVE Înălţime corp KH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 70 68 550 –1040 47 45 SFA Acoperire front pe laterală Sisteme de ridicare pentru uşi

FHo Y FAo 23 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă 〉 Standard | SERVO-DRIVE Catalog 2022/2023 • KA-150 Fronturi de lemn şi rame de aluminiu late Webcode DQD8YM Proiectare Asimetric Cotă de găurire Înălţime teoretică corp TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm Gaură pentru cablul de repar tizare SERVO-DRIVE, numai în stânga * Adâncime găurire 5 mm ** Găurire alternativă Spaţiu necesar TKH = FHo (mm) x 2 + rosturi TKH Înălţime teoretică corp FHo Înălţime front de sus FHu Înălţime front de jos Limitator unghi de deschidere Y (mm) Fără FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Înălţime front de sus Frontul mai mare trebuie să fie sus! Prelucrare front Înălţime teoretică corp TKH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 FHo / 2 + 70 FHo / 2 + 68 550 –1040 FHo / 2 + 47 FHo / 2 + 45 FHo Înălţime front de sus FHu Înălţime front de jos FAu Acoperire front jos SFA Acoperire front pe laterală Balama CLIP top 120° TB Distanţă gaură oală F Rost FAo Acoperire front sus () Balama CLIP top 120° specială Balama intermediară CLIP top TB Distanţă gaură oală F Îmbinări min. 1.5 mm * 37 mm la plăcuţe de montaj în cruce (37/32) Distanţă gaură oală TB MD Acoperire front FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Plăcuţe de montaj – înălţare (mm) La balamaua specială 120° CLIP top acoperirea frontului FA este mereu cu 2 mm mai mare Distanţă gaură oală TB MD Rost orizontal F (mm) între rosturi 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Plăcuţe de montaj – înălţare (mm) Montare cu şuruburi Montare INSERTA | EXPANDO Indicaţii pagină Prezentare generală 19 Informaţii pentru comandă – fronturi de lemn şi rame de aluminiu late 20 Proiectare – Distanţier cu arc Blum 29 Proiectare – Comutator SERVO-DRIVE 29 Directiva pentru maşini 701 Montare, demontare şi reglare Short-URL www.blum.com/a110 Sisteme de ridicare pentru uşi

24 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă 〉 Standard | SERVO-DRIVE Catalog 2022/2023 • KA-150 Rame de aluminiu înguste Webcode DQD9NY Factor de putere LF Înălţime corp KH (mm) x greutate fronturi de jos şi de sus FG inclusiv mâner (kg) Înălţime teoretică corp TKH Înălţime front de sus FHo (mm) x 2 + rosturi În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic! Informaţii pentru comandă Standard SERVO-DRIVE 1 Set mecanisme de ridicare Factor de putere LF Indicaţii Nr. art. 2600 – 5500 1 buc. = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 20F2800.05 Compus din: 1 2 x Mecanism de ridicare simetric – 8 x Şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm 2 Set braţe telescopice Înălţime corp KH (mm) Nr. art. 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Compus din: 2 2 x Braţ telescopic simetric 1 La fronturi asimetrice înălţime teoretică corp TKH 3 Set capace de acoperire Culoare Material Nr. art. SW | HGR | TGR Plastic 20F8020 Compus din: 3a 1 x Capac de acoperire stânga 3b 1 x Capac de acoperire dreapta 3c 2 x Element de marcă, inscripţionat cu logo-ul Blum IN-G 3 Set capace de acoperire pentru SERVO -DRIVE Culoare Material Nr. art. SW | HGR | TGR Plastic 21F8020 Compus din: 3a 1 x Capac de acoperire SERVO-DRIVE stânga 3b 1 x Capac de acoperire dreapta 3c 2 x Element de marcă, inscripţionat cu logo-ul Blum IN-G 3d 2 x Comutator SERVO-DRIVE 3e 6 x Distanţier cu arc Blum, Ø 5 mm 4 Plăcuţă de adaptare CLIP pentru braţul telescopic Variantă de execuţie Înălţare (mm) Nr. art. Stânga | Dreapta 0 175H5B00 6 Set SERVO -DRIVE Culoare Material Nr. art. R7037 Plastic 21FA000 Compus din: 6a 1 x Unitate de antrenare 6b 1 x Cablu de repar tizare SERVO-DRIVE, 1500 mm 6c 1 x Nod de legătură 6d 2 x Protecţie pentru capăt de cablu 7 Transformator SERVO -DRIVE 24 W Pachet de limbi1 Limbă2 Nr. art. A DE | EN | FR | IT | NL Z10NE030A B DA | EN | FI | NO | SV Z10NE030B C EL | EN | HR | SL | SR | TR Z10NE030C D EN | ES | FR | IT | PT Z10NE030D E CS | HU | PL | SK Z10NE030E F BG | ET | LT | LV | RU Z10NE030F G EN | ES | FR Z10NE030G H EN | ZH Z10NE030H J JA Z10NE030J Inclusiv instrucţiuni de utilizare, instrucţiuni de montare Fără cablu de reţea 1 Pachet de limbi – Instrucţiuni de utilizare, instrucţiuni de montare 2 Prescur tare limbi conform ISO-639 8 Suport de sursă de alimentare Culoare Material Nr. art. WGR Plastic Z10NG120 Pentru transformator SERVO-DRIVE 24 W 9 Cablu de reţea Piaţă Nr. art. Piaţă Nr. art. AR Z10M200A JP Z10M200J GB Z10M200B AU Z10M200K CH | LI Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Europa Z10M200E BR Z10M200S.01 Europa 1 Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Lungime 2 m, inclusiv ştecăr 1 Fără ştecăr Sisteme de ridicare pentru uşi ▬ ideal pentru dulapuri superioare înalte cu fronturi separate ▬ înălţime corp KH 480 –1040 mm ▬ lăţime corp KB până la 1800 mm ▬ închide lin şi silenţios, datorită BLUMOTION ▬ for ţe de acţionare reduse ▬ stop variabil ▬ montare fără unelte ▬ reglare pe trei dimensiuni a ambelor fronturi ▬ reglare simplă, continuă, a mecanismului de ridicare ▬ balama intermediară cu siguranţă contra strivirii degetelor inclusă

25 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă 〉 Standard | SERVO-DRIVE Catalog 2022/2023 • KA-150 Rame de aluminiu înguste Webcode DQD9NY Informaţii pentru comandă Alternativă la 7 | 8 | 9 – Transformator pentru alimentare SERVO -DRIVE 12 W Doar pentru o singură unitate de antrenare Ştecăr1 Pachet de limbi2 Limbă3 Nr. art. E A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30EAF B DA | EN | FI | NO | SV ☎Z10NA30EBF C EL | EN | HR | SL | SR | TR ☎Z10NA30ECF D EN | ES | FR | IT | PT ☎Z10NA30EDF E CS | HU | PL | SK ☎Z10NA30EEF F BG | ET | LT | LV | RU ☎Z10NA30EFF B A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30BAF K D EN | ES | FR | IT | PT ☎Z10NA30KDF U G EN | ES | FR ☎ Z10NA30UGF Compus din: – 1 x Transformator pentru alimentare SERVO-DRIVE 12 W Inclusiv cablu, 1120 mm (se poate prelungi cu cablul de repar tizare SERVO-DRIVE până la maxim 2000 mm) Ştecăr E B K U Alte combinaţii la cerere 1 Pentru lista detaliată a pieţelor vezi capitolul informaţii 2 Pachet de limbi – Instrucţiuni de utilizare, instrucţiuni de montare 3 Prescur tare limbi conform ISO-639 10 Balama pentru ramă de aluminiu CLIP top 120° Oală Arc Nr. art. Şuruburi Fără arc 72T550A.TL 3 balamale începând cu lăţimea de corp KB 1200 mm respectiv cu greutatea frontului FG de 12 kg 4 balamale la lăţimea de corp KB 1800 mm respectiv începând cu greutatea frontului FG de 20 kg Şuruburile de fixare sunt incluse 11 Plăcuţă de montaj pentru balama CLIP top 120° Recomandare Mod de fixare Înălţare (mm) Nr. art. Şuruburi 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Presare 177H3100 Plăcuţe de montaj standard, înălţarea în funcţie de rostul F de sus 1 Pentru rame înguste de aluminiu utilizaţi 2 şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) pentru fiecare par te 12 Balama intermediară CLIP top pentru ramă de aluminiu Oală Arc Nr. art. Şuruburi 1 Fără arc 78Z550AT 3 balamale începând cu lăţimea de corp KB 1200 mm respectiv cu greutatea frontului FG de 12 kg 4 balamale la lăţimea de corp KB 1800 mm respectiv începând cu greutatea frontului FG de 20 kg 1 Pentru rame înguste de aluminiu utilizaţi 2 şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) pentru fiecare par te 13 Plăcuţă de adaptare CLIP pentru balamaua intermediară Variantă de execuţie Înălţare (mm) Nr. art. Simetrică 0 175H5A00 Şuruburile de fixare sunt incluse Accesorii – Limitator unghi de deschidere Unghi de deschidere OW Culoare Nr. art. 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – Cablul de repartizare SERVO -DRIVE şi protecţie pentru capăt de cablu Culoare Lungime (m) Nr. art. SZ 8 Z10K800AE Compus din: 6b 1 x Cablul de repar tizare SERVO-DRIVE 6d 5 x Protecţie pentru capăt de cablu Pentru debitare la dimensiune Utilizabil drept cablu de repar tizare SERVO-DRIVE – Nod de legătură şi protecţie pentru capăt de cablu Culoare Material Nr. art. SZ Plastic Z10V100E.01 Compus din: 6c 1 x Nod de legătură 6d 2 x Protecţie pentru capăt de cablu Montare fără unelte – Suport de cablu Culoare Material Nr. art. WS Plastic Z10K0009 De exemplu, pentru fixarea cablului de repar tizare SERVO-DRIVE Culoare Culoare HGR Gri deschis WGR Gri alb SW Alb mătase SZ Negru TGR Gri închis WS Alb R7037 RAL 7037 gri praf IN-G Oţel inoxidabil Inmold periat Indicaţii pagină Prezentare generală 19 Accesorii – Set de balamale 28 Plăcuţe de montaj 144 Accesorii – Generalităţi 66 Proiectare – Simetrică 26 Proiectare – Asimetric 27 Proiectare – Distanţier cu arc Blum 29 Proiectare – Comutator SERVO-DRIVE 29 SERVO-DRIVE uno – listă pieţe 718 E-SERVICES şi ajutoare pentru prelucrare 590 Valori de referinţă pentru greutate front FG (kg) 704 Directiva pentru maşini 701 Informaţii tehnice suplimentare 698 Montare, demontare şi reglare Short-URL www.blum.com/a110 Sisteme de ridicare pentru uşi

FHo Y 26 Catalog 2022/2023 • KA-150 Rame de aluminiu înguste Webcode DQD9NY Proiectare Simetrică Cotă de găurire Spaţiu necesar KH Înălţime corp Limitator unghi de deschidere Y (mm) Fără FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Înălţime front de sus Prelucrare front Înălţime corp KH (mm) X (mm) 480 – 549 54 550 –1040 31 Balama pentru ramă de aluminiu CLIP top 120° Balama intermediară CLIP top pentru ramă de aluminiu F Îmbinări min. 1.5 mm Începând cu 20.5 mm grosime ramei, rostul F trebuie reglat Montare cu şuruburi (balama | plăcuţă de adaptare) * În cazul altor grosimi de material, ajustaţi corespunzător cotele de prelucrare Înălţime corp KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm Gaură pentru cablul de repar tizare SERVO-DRIVE, numai în stânga * Adâncime găurire 5 mm ** Găurire alternativă Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă 〉 Standard | SERVO-DRIVE Sisteme de ridicare pentru uşi

FHo Y 27 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă 〉 Standard | SERVO-DRIVE Catalog 2022/2023 • KA-150 Rame de aluminiu înguste Webcode DQD9NY Proiectare Asimetric Cotă de găurire Înălţime teoretică corp TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm Gaură pentru cablul de repar tizare SERVO-DRIVE, numai în stânga * Adâncime găurire 5 mm ** Găurire alternativă Spaţiu necesar TKH = FHo (mm) x 2 + rosturi TKH Înălţime teoretică corp FHo Înălţime front de sus FHu Înălţime front de jos Limitator unghi de deschidere Y (mm) Fără FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Înălţime front de sus Frontul mai mare trebuie să fie sus! Prelucrare front Înălţime teoretică corp TKH (mm) X (mm) 480 – 549 FHo / 2 + 54 550 –1040 FHo / 2 + 31 FHo Înălţime front de sus FHu Înălţime front de jos FAu Acoperire front jos Balama pentru ramă de aluminiu CLIP top 120° Balama intermediară CLIP top pentru ramă de aluminiu F Îmbinări min. 1.5 mm Începând cu 20.5 mm grosime ramei, rostul F trebuie reglat Montare cu şuruburi (balama | plăcuţă de adaptare) * În cazul altor grosimi de material, ajustaţi corespunzător cotele de prelucrare Indicaţii pagină Prezentare generală 19 Informaţii pentru comandă – rame de aluminiu înguste 24 Proiectare – Distanţier cu arc Blum 29 Proiectare – Comutator SERVO-DRIVE 29 Directiva pentru maşini 701 Montare, demontare şi reglare Short-URL www.blum.com/a110 Sisteme de ridicare pentru uşi

28 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă 〉 Accesorii Catalog 2022/2023 • KA-150 Set de balamale – fronturi de lemn Informaţii pentru comandă Set de balamale – fronturi de lemn şi rame late de aluminiu Informaţii pentru comandă Set de balamale – rame înguste de aluminiu Informaţii pentru comandă ▬ set de balamale ▬ set de balamale ▬ set de balamale Mod de fixare Nr. art. INSERTA | Presare | EXPANDO ☎ 78Z5530T11 Compus din: 2 x Balama CLIP top 120°, fără arc 70T5590BTL 2 x Balama intermediară CLIP top, fără arc 78Z5530T 6 x Plăcuţă de montaj dreaptă cu excentric 177H3100 Mod de fixare Nr. art. Şuruburi 1 ☎ 78Z5500T12 Compus din: 2 x Balama CLIP top 120°, fără arc 70T5550.TL 2 x Balama intermediară CLIP top, fără arc 78Z5500T Pentru rame late de aluminiu, la balamaua intermediară CLIP top este necesară o plăcuţă suplimentară de montaj în cruce 6 x Plăcuţă de montaj dreaptă cu excentric 175H3100 1 La fronturi de lemn folosiţi şuruburi pentru lemn (609.1x00) La rame de aluminiu late folosiţi şuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) Mod de fixare Nr. art. Şuruburi ☎ 78Z550AT11 Compus din: 2 x Balama CLIP top 120° pentru ramă de aluminiu, fără arc 72T550A.TL 2 x Balama intermediară CLIP top pentru ramă de aluminiu, fără arc 78Z550AT 2 x Plăcuţă de montaj dreaptă cu excentric 175H5400 2 x Plăcuţă de adaptare CLIP, simetrică 175H5A00 2 x Plăcuţă de adaptare CLIP stânga /dreapta 175H5B00 Sisteme de ridicare pentru uşi

29 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS HF – sistem de ridicare pentru uşă pliantă 〉 Proiectare Catalog 2022/2023 • KA-150 Proiectare Distanţier cu arc Blum (numai la utilizarea SERVO -DRIVE) Doar introduceţi distanţierul cu arc Blum (nu îl încleiaţi) Recomandare pentru rame de aluminiu Efectuaţi gaura pentru montarea distanţierului cu arc Blum în laterala corpului Dacă optaţi pentru montarea lui în front trebuie să efectuaţi mai întâi o încercare * De la marginea inferioară a corpului, la fronturi care depăşesc jos marginea corpului Comutator SERVO -DRIVE Indicaţii pagină Prezentare generală 19 Informaţii pentru comandă – fronturi de lemn şi rame de aluminiu late 20 Informaţii pentru comandă – rame de aluminiu înguste 24 E-SERVICES şi ajutoare pentru prelucrare 590 Directiva pentru maşini 701 Informaţii tehnice suplimentare 698 Montare, demontare şi reglare Short-URL www.blum.com/a110 Sisteme de ridicare pentru uşi

30 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS HS – sistem de ridicare pentru uşă basculantă Catalog 2022/2023 • KA-150 Se poate mişca o uşă basculantă mai uşor? Confort de mişcare şi variante de design Alte avantaje care vă vor convinge clienţii Sisteme de ridicare pentru uşi Durată lungă de viaţă Elementul de bază al mecanismului de ridicare este un pachet de arcuri robust. Rezultatul: durată lungă de viaţă. Fără componente ieşite în afară Setul de pârghii este detaşabil, un avantaj la producţia de mobilier şi la montarea bucătăriei. AVENTOS HS oferă un impresionant confor t al mişcării. Chiar şi fronturile grele pot fi deschise fără efor t cu for ţe de acţionare reduse. Atingeţi uşor frontul, iar SERVO-DRIVE ajută la deschiderea sistemului de ridicare. Pentru închiderea lină este de ajuns apăsarea comutatorului. Pentru închiderea amor tizată este de ajuns apăsarea comutatorului. AVENTOS HS poate fi executat şi cu EXPANDO T pentru fronturi subţiri de la 8 mm. Capacul de acoperire este disponibil în variantele de culoare: alb mătase, gri deschis şi gri închis. Ornamente şi cornişe Corpurile cu cornişe sau ornamente pot fi echipate fără probleme cu AVENTOS HS. Acest lucru oferă mai multă liber tate de configurare la proiectarea mobilierului. Cu AVENTOS HS frontul se ridică deasupra corpului, ideal pentru fronturi mari. Sistemul de ridicare cu uşă basculantă este alegerea potrivită şi pentru dulapuri cu cornişe. ▬ închide lin şi silenţios, datorită BLUMOTION ▬ deschide uşor ▬ permite oprirea în orice poziţie ▬ permite un acces confor tabil în interiorul corpului ▬ adecvat pentru dulapuri superioare cu cornişe sau ornamente ▬ program restrâns, spectru de aplicaţii larg ▬ montare şi reglare simplă ▬ stabil, chiar şi în cazul fronturilor late ▬ durată lungă de viaţă ▬ fără componente ieşite în afară ▬ opţional: SERVO-DRIVE pentru AVENTOS, asistenţa electrică la mişcare pentru dulapuri superioare

31 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS HS – sistem de ridicare pentru uşă basculantă 〉 Prezentare generală Catalog 2022/2023 • KA-150 Aplicaţii Webcode Pagina Standard | SERVO -DRIVE Fronturi de lemn, rame de aluminiu late şi înguste DQDADA 32 Accesorii Şuruburi 66 Burghiu de centrare 66 Pastile de amor tizare 66 Şurubelniţe 67 Bit cap cruce 67 Montare, demontare şi reglare Montare, demontare şi reglare Short-URL www.blum.com/a120 Directiva pentru maşini 701 Informaţii detaliate cu privire la directiva referitoare la maşini Short-URL www.blum.com/sd/guideline Pictograme Ar ticol disponibil numai la cerere Sisteme de ridicare pentru uşi Imagine simbol Imagine simbol Imagine simbol

32 Sisteme de ridicare pentru uşi 〉 AVENTOS HS – sistem de ridicare pentru uşă basculantă 〉 Standard | SERVO-DRIVE Catalog 2022/2023 • KA-150 Fronturi de lemn, rame de aluminiu late şi înguste Webcode DQDADA Mecanism de ridicare Pentru alegerea mecanismului de ridicare potrivit, aveţi nevoie de înălţimea corpului KH şi de greutatea frontului FG, inclusiv mâner Exemplu Înălţime corp KH = 600 mm Greutate front FG = 10 kg Mecanism de ridicare = 20S2E00.05 KH = 602 mm → 600 mm KH = 603 mm → 605 mm În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic! Informaţii pentru comandă Standard SERVO-DRIVE 1 Set mecanisme de ridicare Înălţime corp KH 350 – 525 mm Nr. art. 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 Nr. art. 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 KH (mm) Greutate front inclusiv mâner (kg) KH (mm) Greutate front inclusiv mâner (kg) 350 2.00 – 5.00 4.50 –9.50 9.25 –10.50 440 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.00 355 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.50 445 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.25 360 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.75 450 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 365 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 455 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 370 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 460 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 375 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 465 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 380 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 470 2.50 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –14.00 385 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.50 475 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.00 390 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.50 480 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 395 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.75 485 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 400 2.00 – 4.75 4.25 –9.00 8.75 –12.00 490 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.50 405 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.00 495 2.50 – 4.25 3.75 –7.75 7.50 –14.50 410 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.25 500 2.50 – 4.25 3.50 –7.75 7.50 –14.75 415 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 505 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 420 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 510 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 425 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 515 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –14.75 430 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 520 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –15.00 435 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –13.00 525 2.50 – 4.00 3.25 –7.50 7.25 –15.00 Înălţime corp KH 526 – 675 mm Nr. art. 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 Nr. art. 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 KH (mm) Greutate front inclusiv mâner (kg) KH (mm) Greutate front inclusiv mâner (kg) 526 3.00 – 6.75 6.25 –13.00 12.00 –16.50 605 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 530 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 610 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 535 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 615 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 540 3.00 – 6.50 6.00 –12.75 11.75 –17.00 620 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 545 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 625 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 550 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 630 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 555 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.50 635 3.00 – 5.50 5.25 –11.50 10.25 –18.75 560 3.00 – 6.50 6.00 –12.25 11.25 –17.50 640 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 565 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 645 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 570 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 650 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 575 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 655 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 580 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 660 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 585 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 10.75 –18.25 665 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 590 3.00 – 6.00 5.50 –12.00 10.75 –18.25 670 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 595 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 675 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 600 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 Înălţime corp KH 676 – 800 mm Nr. art. 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 Nr. art. 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 KH (mm) Greutate front inclusiv mâner (kg) KH (mm) Greutate front inclusiv mâner (kg) 676 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 740 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.75 –20.75 680 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 745 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 685 3.50 – 8.00 7.00 –13.25 12.75 –21.50 750 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 690 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.75 –21.50 755 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.50 695 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 760 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.25 700 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 765 3.75 –7.25 6.50 –12.50 11.00 –20.25 705 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.50 770 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 710 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.25 775 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 715 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 780 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.25 720 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 785 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.00 725 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.00 790 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.75 –20.00 730 3.50 –7.50 6.75 –13.00 11.75 –21.00 795 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 735 3.50 –7.50 6.50 –13.00 11.75 –20.75 800 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 Compus din: 1 2 x Mecanism de ridicare simetric – 10 x Şurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm KH Înălţime corp 2 Set pachete de pârghii Culoare Material Nr. art. NI Oţel 20S3500.06 Compus din: 2a 1 x Pachet de pârghii stânga 2b 1 x Pachet de pârghii dreapta 2c 2 x Capac de acoperire pentru bara de stabilizare transversală 2 Set pachete de pârghii pentru SERVO -DRIVE Culoare Material Nr. art. NI Oţel 21S3500.01 Compus din: 2a 1 x Pachet de pârghii SERVO-DRIVE stânga 2b 1 x Pachet de pârghii SERVO-DRIVE dreapta 2c 2 x Capac de acoperire pentru bara de stabilizare transversală 3 Set capace de acoperire Culoare Material Nr. art. SW | HGR | TGR Plastic 20S8020 Compus din: 3a 1 x Capac de acoperire stânga 3b 1 x Capac de acoperire dreapta 3c 2 x Element de marcă, inscripţionat cu logo-ul Blum IN-G 3 Set capace de acoperire pentru SERVO -DRIVE Culoare Material Nr. art. SW | HGR | TGR Plastic 21S8020 Compus din: 3a 1 x Capac de acoperire SERVO-DRIVE stânga 3b 1 x Capac de acoperire dreapta 3c 2 x Element de marcă, inscripţionat cu logo-ul Blum IN-G 3d 2 x Comutator SERVO-DRIVE 3e 4 x Distanţier cu arc Blum, Ø 5 mm Sisteme de ridicare pentru uşi ▬ ideal pentru fronturi dinr-o bucată, cu suprafaţă mare ▬ înălţime corp KH 350 – 800 mm ▬ lăţime corp KB până la 1800 mm ▬ închide lin şi silenţios, datorită BLUMOTION ▬ for ţe de acţionare reduse ▬ confor t de mişcare excelent cu oprire în poziţia dorită ▬ montare fără unelte ▬ reglaj pe trei dimensiuni al frontului ▬ reglare simplă, continuă, a mecanismului de ridicare

RkJQdWJsaXNoZXIy