Catalog Blum şi manual de lucru 2022-2023_ro

2 Catalog 2022/2023 • KA-150 Idei de la Blum pentru o calitate ridicată a spaţiului de locuit Fie că este vorba de casă sau apar tament, spaţ iu de dimensiuni mar i sau reduse – vă ofer im soluţ ii practice de dulapur i pentru difer ite spaţ ii de locuit. De asemenea, vă ofer im informaţii practice despre ergonomie, spaţ iu de depozitare, calitatea mişcăr ii şi design. Pe blum-inspirations.com găsiţ i tot ceea ce aveţ i nevoie pentru punerea în aplicare a acestor proiecte de mobilier- de exemplu aplicaţ iile potr ivite. Vă ofer im cu plăcere mai multe informaţ ii despre acestea. Pur şi simplu: contactaţ i-ne! REVEGO Sistemul pocket permite apar iţ ia şi dispar iţ ia zonelor funcţ ionale din spaţ iile de locuit. SPACE STEP Soluţ ia pentru plintă permite acces ergonomic la suprafeţele situate la înălţime în toate spaţ iile de locuit.

RkJQdWJsaXNoZXIy