Blum Catalogue 2022-2023 SK_V4

5 myLEGRABOX Katalóg 2022/2023 • KA-150 Upozornenie na strany myLEGRABOX 230 Short-URL www.blum.com/i357 LEGRABOX pure/ free Zák lad: LEGRABOX pure a LEGRABOX free vám ponúka na v ýber ušľachtilé, matné farby a mimor iadne k valitný var iant z antikoru odolný proti odtlačkom prstov. Nech už je vaša inšp i rác ia akákoľ vek – ponúkame vám vhodné d izajnové r iešenie, k tor ým zo zá suv kového sys tému urobíte svoj LEGRABOX. LEGRABOX special edit ion Neobyčajná kolekcia: s mimor iadnym vzhľadom bokov založeným na novej farbe karbónová čierna matná, ako aj kombináciou mater iálov s antikorom odolným voči odtlačkom prstov, ra zbou 3D a karbónov ým vzhľadom alebo povrchovou úpravou so štruk túrou ušľachtilej hrdze. LEGRABOX individual Špička v individualizácii: v ychutnajte si plnými dúškami svoju t vor ivú slobodu. Kombináciou far ieb a mater iálov, potlačou, laserom alebo ra zbou vašich vlastných dizajnov v y t voríme osobit ý náby tok, k tor ý poteší vašich záka zní kov.

RkJQdWJsaXNoZXIy