Blum Catalogue 2022-2023 SK_V4

7 MERIVOBOX Katalóg 2022/2023 • KA-150 Upozornenie na strany MERIVOBOX 256 Short-URL www.blum.com/i355 MERIVOBOX modular s rel ingom Plat forma Z neveľ kého počtu dielcov si v y t voríte široké spek trum. Súčasne sa zefek tívni aj v ýroba! Všestranná a predsa jednoduchá. Dizajn Pre MERIVOBOX sú príznačné pr iame línie a jasná reč t varov. Vyrábajte rozmanit ý a osobit ý náby tok! Minimalizmus sa snúbi s príznačným. Funkcia Úplne novo v y vinutá koncepcia koľajnice zaručuje sk velý tichý chod a v ysokú nosnosť. Ľahkosť a zároveň stabilita chodu. Spracovanie Bez ohľadu na var iant, pre k tor ý sa rozhodnete – krok y spracovania zostávajú vždy jednoduché, nastavovanie vždy rovnaké. Úplne jednoducho dosiahnete precízne v ýsledk y. MERIVOBOX modular s BOXCOVER MERIVOBOX modular s BOXCAP

RkJQdWJsaXNoZXIy