Blum katalog i radni priručnik 2022-2023_sr

FHo Y 26 Katalog 2022/2023 • KA-150 Uski aluminijumski okviri Planiranje Simetrično Mesto otvora Visina elementa KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x zavr tnja za ivericu Ø 4 x 35 mm Ot vori za SERVO-DRIVE razvodni kabl samo levo * Dubina ot vora 5 mm ** Alternativni ot vor Potreban prostor KH Visina korpusa Graničnik ugla otvaranja Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Visina fronta gore Obrada frontova Visina elementa KH (mm) X (mm) 480 – 549 54 550 –1040 31 CLIP top 120°-šarke za aluminijumski okvir CLIP top -međušarku-aluminijum F Fuga min. 1.5 mm Fuga F mora da se podesi od 20.5 mm debljine zida Montaža zavrtnja (šarka | adaptaciona ploča) * Kod izmene debljine materijala prilagoditi dimenzije za obradu Sistemi frontova 〉 AVENTOS HF – poklopac za preklapanje nagore 〉 Standard | SERVO-DRIVE Web kod DQD9NY Sistemi frontova

RkJQdWJsaXNoZXIy