Blum katalog i radni priručnik 2022-2023_sr

FHo Y 27 Sistemi frontova 〉 AVENTOS HF – poklopac za preklapanje nagore 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Uski aluminijumski okviri Web kod DQD9NY Planiranje Asimetrično Mesto otvora Teoretski visina korpusa TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x zavr tnja za ivericu Ø 4 x 35 mm Ot vori za SERVO-DRIVE razvodni kabl samo levo * Dubina ot vora 5 mm ** Alternativni ot vor Potreban prostor TKH = FHo (mm) x 2 + fuge TKH Teoretska visina koprusa FHo Visina fronta gore FHu Visina fronta dole Graničnik ugla otvaranja Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Visina fronta gore Veći front mora da bude gore! Obrada frontova Teoretski visina korpusa TKH (mm) X (mm) 480 – 549 FHo / 2 + 54 550 –1040 FHo / 2 + 31 FHo Visina fronta gore FHu Visina fronta dole FAu Ot varanje fronta nadole CLIP top 120°-šarke za aluminijumski okvir CLIP top -međušarku-aluminijum F Fuga min. 1.5 mm Fuga F mora da se podesi od 20.5 mm debljine zida Montaža zavrtnja (šarka | adaptaciona ploča) * Kod izmene debljine materijala prilagoditi dimenzije za obradu Napomene o stranama Pregled 19 Informacije za poručivanje – uski aluminijumski okviri 24 Planiranje – Blumov distancioni branik 29 Planiranje – SERVO-DRIVE prekidač 29 Direktiva za mašine 701 Montaža, demontaža i podešavanje Short-URL www.blum.com/a110 Sistemi frontova

RkJQdWJsaXNoZXIy