Blum katalog i radni priručnik 2022-2023_sr

3b 7 4 3c 1 6a 6b 6c 48 Sistemi frontova 〉 AVENTOS HK top – za preklapanje nagore 〉 TIP-ON Katalog 2022/2023 • KA-150 Drveni frontovi, široki i uski aluminijumski okviri – TIP-ON Web kod DQHS7Y Faktor snage LF Visina korpusa KH (mm) x težina fronta FG uklj. dvostruku težinu ručke (kg) U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme! Informacije za poručivanje TIP-ON 1 Opružni mehanizam komplet za TIP-ON Pričvršćivanje predmontiranim sistemskim zavrtnjima Faktor snage LF Ugao otvaranja OW Broj artikla 420 –1610 107° 22K2310T 930 –2800 22K2510T 1730 – 5200 100° 22K2710T 3200 –9000 22K2910T Sastoji se od: 1 2 x Opružni mehanizam simetričan sa predmontiranim sistemskim zavr tnjima Napomana Maks. težina fronta FG je 18 kg na dva opružna mehanizma! Faktor snage LF mogu da se povećaju prilikom upotrebe trećeg opružnog mehanizma za 50 %. Kod širih korpusa preporučujemo i treći opružni mehanizam. Razlog je u savijanju fronta u ot vorenom položaju. 1 Opružni mehanizam komplet za TIP-ON Pričvršćivanje zavrtnjima za ivericu sa pronalaženjem položaja Faktor snage LF Ugao otvaranja OW Broj artikla 420 –1610 107° 22K2300T 930 –2800 22K2500T 1730 – 5200 100° 22K2700T 3200 –9000 22K2900T Sastoji se od: 1 2 x Opružnog mehanizma simetričnog Uključeno pronalaženje položaja – 8 x Zavr tnji za ivericu Ø 4 x 35 mm Napomana Maks. težina fronta FG je 18 kg na dva opružna mehanizma! Faktor snage LF mogu da se povećaju prilikom upotrebe trećeg opružnog mehanizma za 50 %. Kod širih korpusa preporučujemo i treći opružni mehanizam. Razlog je u savijanju fronta u ot vorenom položaju. 3 Komplet poklopaca Boja Materijal Broj artikla SW | HGR | TGR Plastika 22K8000 Sastoji se od: – 1 x Poklopca, levo 3b 1 x Poklopca, desno 3c 2 x Brendirani element, utisnut Blum logotip IN-G 4 Pričvršćivač fronta – komplet Model Vrsta pričvršćivanja Broj artikla Dr veni frontovi i široki aluminijumski okvir 1 Zavr tnji 20S4200 Uski aluminijumski okviri 20S4200A 1 Za dr vene frontove koristiti 4 vijka za ivericu (609.1x00) po strani Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijka za lim sa upuštenom glavom (660.0950) po strani 4 Pričvršćivanje fronta Model Vrsta pričvršćivanja Broj artikla Tanki frontovi EXPANDO T 20S42T1 EXPANDO T podesan za tanke frontove – pogledajte napomenu na kraju strane 6 TIP-ON 956. – kratka verzija sa magnetom Visina korpusa KH (mm) Boja Broj artikla Do 600 SW | R7036 | CS 956.1004 Sastoji se od: 6a 1 x TIP-ON 956. – kratka verzija sa magnetom 6b 1 x Spojna ploča sa zavr tnjima 6c 1 x Pričvrsna ploča za lepljenje Nije pogodno za peskirane, voskirane ili premazane površine – 1 x Zavr tanj za ivericu Ø 3.5 x 15 mm, br. ar t. 609.1500 Pribor 7 Adapterska ploča Model Boja Broj artikla Ravne adapterske ploče – Standardna verzija SW | R7036 | NI-L | CS 956.1201 Unakrsne adapterske ploče – Duga verzija R7036 956A1501 Boja Boja HGR Svetlo sivo R7036 RAL 7036 platinasto siva SW Svileno belo NI-L Niklovano-lakirano TGR Temno siva IN-G Inmold plemeniti čelik, brušeni CS Ugljeno crna Sistemi frontova ▬ TIP-ON za frontove koji se otvaraju naviše bez ručki ▬ Visina korpusa KH 205 – 600 mm ▬ Širina korpusa KB do 1800 mm ▬ Za postavljanje bušenjem ili u kombinaciji sa adapterskom pločom

RkJQdWJsaXNoZXIy