Blum katalog i radni priručnik 2022-2023_sr

37 64 36 32 32 Ø 5* 2 1 min 173 = min LH 3 min 261* 187 1.5 30 SOB F 62 + FAo 32 32 32 12.5 SFA SFA 64 15.5 F 62.5 + FAo SOB X FH FD Y max SOB 162 MF 49 Sistemi frontova 〉 AVENTOS HK top – za preklapanje nagore 〉 TIP-ON Katalog 2022/2023 • KA-150 Drveni frontovi, široki i uski aluminijumski okviri – TIP-ON Web kod DQHS7Y Planiranje Položaj bušenja – sistemski zavrtnji * Dubina ot vora 11.5 mm Položaj bušenja – zavrtnji za ivericu 4 x zavr tnja za ivericu Ø 4 x 35 mm Potreban prostor LH Unutrašnja visina korpusa * Min. 261 mm sa vidljivim elementom za vešanje Obrada fronta – drveni frontovi i široki aluminijumski okvir Za dr vene frontove koristiti 4 vijka za ivericu (609.1x00) Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijka za lim sa upuštenom glavom (660.0950) SOB Debljina kraja na tlu FAo Ot varanje fronta na gore Maks. 25.4 mm SFA Frontalni okov bočni F Fuga Obrada fronta – uski aluminijumski okviri SOB Debljina kraja na tlu FAo Ot varanje fronta na gore Maks. 25.4 mm SFA Frontalni okov bočni F Fuga Uski aluminijumski okviri Kod širine okvira od 19 mm moguće je i bočno ot varanje fronta SFA od 11–18 mm * Kod izmene debljine materijala prilagoditi dimenzije za obradu Potreban prostor – gornju lajsnu | podupirač Potreban prostor (mm) Kod maksimalnog ugla ot varanja Y = FH x 0.29 + FD – SOB FD (mm) 16 19 22 26 28 X (mm) 68 57 47 33 27 SOB Debljina kraja na tlu FH Visina fronta FD Debljina fronta Minimalna fuga MF Minimalna fuga 2 mm Napomene o stranama Pregled 43 TIP-ON 956x 50 Sistem pričvršćivanja za tanke frontove – EXPANDO T 584 Preporuke za obradu i isključenje od odgovornosti – EXPANDO T 585 E-SERVICES i pomoć za obradu 590 Ostale tehničke informacije 698 AVENTOS HK top Short-URL www.blum.com/i014 Montaža, demontaža i podešavanje Short-URL www.blum.com/a170 Sistemi frontova

RkJQdWJsaXNoZXIy