Blums Katalog och arbetshandbok 2022-2023_sv

A max 56.5 75.5 3-8 1.5 3.5 FA 1.5 KT= min 0 max 22.5 105 Gångjärnssystem 〉 CLIP top BLUMOTION | CLIP top – gångjärn 〉 Glasluckor Katalog 2022/2023 • KA-150 CRISTALLO -gångjärn Webbkod DQDN1A Planering Gångjärnsmått och fogberäkning vid fabriksinställning (monteringsplattans distans = 0 mm) Luckans intrång i skåpöppningen vid maximal öppningsvinkel Heltäckande lucka Halvtäckande lucka Innanförliggande lucka A Skåpsidans framkant till centrum av borrhålet för monteringsplat tan 20 mm med monteringsplat ta A20 37 mm med monteringsplat ta A37 FA Front täckning A Skåpsidans framkant till centrum av borrhålet för monteringsplat tan 20 mm med monteringsplat ta A20 37 mm med monteringsplat ta A37 FA Front täckning A Skåpsidans framkant till centrum av borrhålet för monteringsplat tan 21.5 mm plus lucktjocklek FD med monteringsplat ta A20 38.5 mm plus lucktjocklek FD med monteringsplat ta A37 Limningsmått MD Fronttäckning FA (mm) – 3.5 – 3 –2.5 –2 –1.5 –1 2.5 4 5.5 7 8.5 10 11.5 13 14.5 16 17.5 19 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 16.5 18 19.5 21 22.5 3 3 3.5 4 4.5 5 5.5 9 10.5 12 13.5 15 16.5 18 19.5 21 22.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 12 13.5 15 16.5 18 19.5 21 22.5 9 9 9.5 10 10.5 11 11.5 15 16.5 18 19.5 21 22.5 MD Monteringsplat tans distans (mm) På grund av risken för sprickor i glas- och spegelluckor måste samtliga omgivande fogar vara tillräckligt stora (rikt värde min. 2 mm) Limningsmått FA Front täckning KT Fastlimningsmåt t gr y tplat ta KT = FA + 3.5 mm + MD MD Monteringsplat tor med distans KT Fastlimningsmåt t gr y tplat ta Justering Max. ±3.0 mm ±2.0 mm +3.0 mm Se monteringsplat tor –2.0 mm Anvisning Sidhänvisning Översikt 71 Monteringsplat tor 144 Tillbehör – Täckbricka för gångjärnsarm 151 Tillbehör – Allmänt 153 TIP-ON för luckor 170 E-SERVICES och monteringshjälpmedel 590 Yt terligare teknisk information 698 Montering, demontering och justering Short-URL www.blum.com/a210 Gångjärnssystem När det gäller val av lim och montering av monterings- | gr y tplat tor på glas och speglar rekommenderar vi at t ni tar kontakt med glas- resp. luckleverantören.

RkJQdWJsaXNoZXIy