Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik

14 Blum Inspirations © JAMES LE “Ở T hượ ng Hả i, bạn có thể t rả i nghiệm cuộc sống ở một đô th ị quốc tế và nền văn hóa T rung Quốc thuần túy. Bạn gặp gỡ mọi ng ườ i đến từ k hắp nơ i t rên thế g iớ i. Tôi cảm thấy ở đây g iống như ở nhà, k hông k hác g ì ở Vorarl berg.” Lukas Reumiller, Điều phối viên bán hàng & tiếp thị dự án, Blum Trung Quốc “Nhà là nơ i tôi cảm thấy an toàn và bì nh yên. Nơ i ngập t ràn yêu thươ ng, nơ i tôi có thể là chí nh mì nh.” Jing Wang, Trợ lý bán hàng, Blum Áo

RkJQdWJsaXNoZXIy