Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik

5 4 Blum Inspirations Niềm đam mê với gỗ Xu hướng đang quay trở lại. Khi tình yêu của chúng ta dành cho thiên nhiên ngày càng lớn, gỗ đang hiện diện trở lại trong không gian sống. Những khía cạnh nào của xu hướng này có tác dụng đối với khách hàng, đối với các nhà thiết kế và nhà sản xuất trong công việc hàng ngày của họ? Clément Goudet đến từ Holzatelier Monts et Mer veilles có toàn bộ câu trả lời. N H I Ế P Ả N H G I A T H I B A U T B L A I S Đ Ị A Đ I Ể M M O N T G E N È V R E I P H Á P T H I Ế T K Ế N Ộ I T H Ấ T A T E L I E R M O N T S E T M E R V E I L L E S

RkJQdWJsaXNoZXIy