Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik

67 Blum Inspirations Tay nghề và chuyên môn Julia có rất nhiều k ỷ niệm vui về công trình này. “Chúng tôi tự mình làm rất nhiều công việc nhưng chúng tôi cũng làm việc với những người thợ thủ công, k ỹ sư vật lý xây dựng và an toàn cháy nổ, và tất cả trải nghiệm đó thực sự thú vị.” Do tình trạng đã nêu của tòa nhà, có nhiều lựa chọn mở ra cho cô hơn là với các tòa nhà mới được quản lý chặt chẽ. “Điều này khiến toàn bộ dự án thoải mái hơn một chút. Chúng tôi đã xem xét từng góc độ r iêng lẻ và có thể đối ứng một cách tự nhiên với các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.” Ví dụ, công nghệ HVAC trong nhà kho xuất hiện ở nhiều vị trí, nhưng hài hòa với các yếu tố hiện có. “Tôi đã tr iển khai một hướng tiếp cận khá thực dụng ở điểm này. Bất cứ vị trí nào quá phức tạp để làm âm tường thì chúng tôi để lộ thiên. Tôi không nghĩ nhiều “Bạn xây dựng để trụ v ững t rong một thờ i g ian dài, v ì vậy kết cấu của tòa nhà phải bền v ững và có thể thay đổi.”

RkJQdWJsaXNoZXIy