Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik

Quảng cáo t rên trang đầu TIÊU ĐỀ theo quy định của §25 của Đạo luật Truyền thông Áo (MedienG) Chủ sở hữu và nhà xuất bản: Tập đoàn Julius Blum GmbH Industr iestrasse 1 6973 Hoechst, Áo Số điện thoại: +43 5578 705 - 0 Fa x: +43 5578 705 - 44 Email: info@blum.com Website: w w w.blum.com Đăng k ý thương mại: 62067 a Nơi có thẩm quyền tài phán: Tòa án Khu vực Feldk irch, Áo Mã số thuế GTGT: ATU 35695903 Cơ quan quản lý theo Đạo luật Thương mại Điện tử (ECG): Chính quyền Quận Bregenz, Áo Mục t iêu của công t y Phát tr iển, sản xuất và bán phụ k iện nội thất, dụng cụ hỗ trợ lắp đặt cho nhà bếp và tủ nội thất được sản xuất bởi các nhà sản xuất công nghiệp và nhà sản xuất tủ Tổng biên tập Sandra Schulz Anja Wölfl Khái niệm và thiết kế Lighthouse GmbH 88131 Lindau, Đức w w w.lighthouse.de Xuất bản và sản xuất Vorar lberger Ver lagsanstalt GmbH Dornbirn, Áo Bản quyền thuộc về Tập đoàn Julius Blum GmbH. Việc in thêm, sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản bất k ỳ phần nào của tạp chí này đều bị nghiêm cấm trừ khi được nhà xuất bản cho phép rõ ràng. Blum tin rằng con người mới là nhân tố quan trọng. Chúng tôi là một công t y tôn trọng sự đa dạng và từ chối mọi hình thức phân biệt đối xử. V ì vậy, ngôn ngữ trung lập về giới tính rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu chúng tôi không đưa giới tính vào văn bản hoặc từ ngữ của mình, điều này là do thiếu các lựa chọn thay thế, để duy trì khả năng đọc hoặc không may là đôi khi do thiếu sót ngoài ý muốn.

RkJQdWJsaXNoZXIy