Blum Vietnam - Price list 2024-2025

84 Thông tin tham khảo | Reference information LEGRABOX M Bộ phận | Component Số lượng | Qty 1 Ray trượt | Runner 1 cặp | 1 pair 2 Thành hộp | Drawer side 1 cặp | 1 pair 3 Logo Blum 2 cái | 2 pcs 4 Nắp đậy | Cover cap 2 cái | 2 pcs 5 Khớp nối trước | Front fixing 2 cái | 2 pcs 6 Khớp nối sau | Back fixing 1 cặp | 1 pair LEGRABOX IM Bộ phận | Component Số lượng | Qty 1 Ray trượt | Runner 1 cặp | 1 pair 2 Thành hộp | Drawer side 1 cặp | 1 pair 3 Logo Blum 2 cái | 2 pcs 4 Nắp đậy | Cover cap 2 cái | 2 pcs 5 Nắp đậy ngoài khớp nối trước | Outer cover cap 1 cặp | 1 pair 6 Khớp nối trước | Front fixing 1 cặp | 1 pair 7 Mặt trước | Front piece 1 thanh | 1 pc 8 Bas nhựa | Locking piece 1 cái | 1 pc 9 Khớp nối sau | Back fixing 1 cặp | 1 pair LEGRABOX C Bộ phận | Component Số lượng | Qty 1 Ray trượt | Runner 1 cặp | 1 pair 2a Thành hộp | Drawer side 1 cặp | 1 pair 2b Logo Blum 2 cái | 2 pcs 2c Nắp đậy | Cover cap 2 cái | 2 pcs 3 Khớp nối sau | Back fixing 1 cặp | 1 pair 4 Khớp nối trước | Front fixing 2 cái | 2 pcs LEGRABOX IC Bộ phận | Component Số lượng | Qty 1 Ray trượt | Runner 1 cặp | 1 pair 2 Thành hộp | Drawer side 1 cặp | 1 pair 3 Logo Blum 2 cái | 2 pcs 4 Nắp đậy | Cover cap 2 cái | 2 pcs 5 Nắp đậy ngoài khớp nối trước | Outer cover cap 1 cặp | 1 pair 6 Nắp đậy trong khớp nối trước | Interior cover cap 1 cặp | 1 pair 7 Khớp nối trước | Front fixing 1 cặp | 1 pair 8 Mặt trước | Front piece 1 thanh | 1 pc 9 Thanh nâng cấp | Cross gallery 1 thanh | 1 pc 10 Bas nhựa | Locking piece 1 cái | 1 pc 11 Khớp nối sau | Back fixing 1 cặp | 1 pair LEGRABOX F Bộ phận | Component Số lượng | Qty 1 Ray trượt | Runner 1 cặp | 1 pair 2 Thành hộp | Drawer side 1 cặp | 1 pair 3 Logo Blum 2 cái | 2 pcs 4 Nắp đậy | Cover cap 2 cái | 2 pcs 5 Khớp nối trước | Front fixing 2 cái | 2 pcs 6 Khớp nối sau | Back fixing 1 cặp | 1 pair 3 1 5 7 4 8 9 2 6 LEGRABOX pure 4 1 1 3 2a 2c 2b 4

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2NzA=