Blum Vietnam - Price list 2024-2025

LEGRABOX C Bộ phận | Component Số lượng | Qty 1 Ray trượt | Runner 1 cặp | 1 pair 2a Thành hộp | Drawer side 1 cặp | 1 pair 2b Logo Blum 2 cái | 2 pcs 2c Khớp nối thành kính, trước, đối xứng | BOXCOVER front, symetrical 1 cặp | 1 pair 2d Khớp nối thành kính, sau, trái, phải | BOXCOVER back, left, right 1 cặp | 1 pair 2e Thành kính | Glass design element 1 cặp | 1 pair 3 Khớp nối sau | Back fixing 1 cặp | 1 pair 4 Khớp nối trước | Front fixing 2 cái | 2 pcs 85 Thông tin tham khảo | Reference information LEGRABOX free Ngăn kéo chậu rửa LEGRABOX | Sink drawer LEGRABOX Ngăn kéo hẹp LEGRABOX | SPACE TWIN LEGRABOX LEGRABOX IC Bộ phận | Component Số lượng | Qty 1 Ray trượt | Runner 1 cặp | 1 pair 2a Thành hộp | Drawer side 1 cặp | 1 pair 2b Logo Blum 2 cái | 2 pcs 2c Khớp nối thành kính, trước, đối xứng | BOXCOVER front, symetrical 1 cặp | 1 pair 2d Khớp nối thành kính, sau, trái, phải | BOXCOVER back, left, right 1 cặp | 1 pair 2e Thành kính | Glass design element 1 cặp | 1 pair 3 Khớp nối sau | Back fixing 1 cặp | 1 pair 4 Khớp nối trước | Front fixing 1 bộ | 1 set 5 Mặt trước | Front piece 1 thanh | 1 pc 6 Thanh nâng cấp | Cross gallery 1 thanh | 1 pc 7 Bas nhựa | Locking piece 1 cái | 1 pc c e d 5 4 7 6 Bộ phận | Component Số lượng | Qty 1 Ray trượt | Cabinet profiles left/ right 1 cặp | 1 pair 2 Thành hộp | Drawer sides 2 cặp | 2 pairs 3 Logo Blum 4 cái | 4 pcs 4 Nắp đậy | Cover caps 4 cái | 4 pcs 5 Khớp nối sau | Back fixing 2 cặp | 2 pairs 6 Khớp nối trước | Front fixing 4 cái | 4 pcs 4 5 3 2 1 6 Bộ phận | Component Số lượng | Qty 1 Ray trượt | Runner 1 cặp | 1 pair 2 Thành hộp ngăn kéo | Drawer sides 1 cặp | 1 pair 3 Logo Blum 4 cái | 4 pcs 4 Nắp đậy | Cover cap 4 cái | 4 pcs 5 Khớp nối trước | Front fixing 2 cái | 2 pcs 6 Khớp nối sau | Back fixing 1 cặp | 1 pair 7 Thành hộp ngăn kéo C | Drawer sides C 1 cặp | 1 pair 8 Khớp nối trước C | Front fixing C 2 cái | 2 pcs 9 Khớp nối sau C | Back fixing C 1 cặp | 1 pair 2 7 9 8 c e d

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2NzA=