Blum Vietnam - Price list 2024-2025

89 AVENTOS AVENTOS HS 1 Hộp lực | Lift mechanism 1 cặp | 1 pair 2 Cánh tay nâng | Telescopic arm 1 cặp | 1 pair 3 Nắp đậy lớn | Large cover cap 1 cặp | 1 pair 4 Nắp đậy tròn | Round cover cap 2 cái | 2 pcs 5 Khớp nối cho cánh tay | Front fixing bracket set 2 cái | 2 pcs 6 Thanh cân bằng dạng que tròn | Cross stabiliser rod round 1 thanh | 1 pc AVENTOS HF Bộ phận | Component Số lượng | Qty 1 Hộp lực | Lift mechanism 1 cặp | 1 pair 2 Cánh tay nâng | Telescopic arm 1 cặp | 1 pair 3 Nắp đậy lớn | Large cover cap 1 cặp | 1 pair 4 Nắp đậy nhỏ, có logo Blum | Round cover cap, with Blum logo 2 cái | 2 pcs 5 Đế bản lề dùng cho cánh tay nâng, bản lề Mounting plate for telescopic arm, hinges 6 cái | 6 pcs 6 Bản lề CLIP top 120° | CLIP top 120° hinge 2 cái | 2 pcs 7 Bản lề CLIP top nối cánh | CLIP top centre hinge 2 cái | 2 pcs 8 Nắp cho chén và tay bản lề | Hinge cover cap set 4 cái | 4 pcs AVENTOS HF 1 Hộp lực | Lift mechanism 1 cặp | 1 pair 2 Cánh tay nâng | Telescopic arm 1 cặp | 1 pair 3 Nắp đậy lớn | Large cover cap 1 cặp | 1 pair 4 Nắp đậy nhỏ, có logo Blum | Round cover cap, with Blum logo 2 cái | 2 pcs 5 Đế bản lề dùng cho cánh tay nâng, bản lề Mounting plate for telescopic arm, hinges 3 cặp | 3 pairs 6 Bản lề khung nhôm CLIP top 120° CLIP top 120° aluminium frame door hinge 2 cái | 2 pcs 7 Bản lề khung nhôm CLIP top nối cánh | CLIP top aluminium center hinge 2 cái | 2 pcs 8 Nắp cho chén và tay bản lề | Hinge cover cap set 4 bộ | 4 sets AVENTOS HL 1 Hộp lực | Lift mechanism 1 cặp | 1 pair 2 Cánh tay nâng | Telescopic arm 1 cặp | 1 pair 3 Nắp đậy lớn | Large cover cap 1 cặp | 1 pair 4 Nắp đậy tròn | Round cover cap 2 cái | 2 pcs 5 Khớp nối cho cánh tay | Front fixing bracket set 2 cái | 2 pcs 6 Thanh cân bằng dạng que tròn | Cross stabiliser rod round 1 thanh | 1 pc 1 1 2 2 3 4 5 6 AVENTOS HK top 1 Hộp lực | Lift mechanism 1 cặp | 1 pair 2 Logo Blum 2 cái | 2 pcs 3 Bộ nắp hộp lực | Large cover cap set 1 cặp | 1 pair 4 Khớp nối cho cánh tay | Front fixing bracket set 2 cái | 2 pcs 1 4 3 2 Ứng dụng cánh gỗ | Wood front application Ứng dụng khung nhôm | Aluminium front application 1 1 2 3 4 5 5 5 6 7 1 1 2 3 4 5 5 5 6 7 1 1 2 2 3 4 5 6 AVENTOS HK-XS 1 Tay nâng (đối xứng) | Lift mechanism (symmetrical) 1 cái | 1 pc 2 Khớp nối thùng tủ | Cabinet fixing 1 cái | 1 pc 3 Khớp nối cánh | Front fixing bracket 1 cái | 1 pc 4 Bản lề CLIP top BLUMOTION 107° | Hinge 2 cái | 2 pcs 5 Đế bản lề | Mounting plate 2 cái | 2 pcs 6 Nắp cho chén và tay bản lề | Hinge cover cap set 2 bộ | 2 sets 3 4 5 Thông tin tham khảo | Reference information 8

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2NzA=