Katalog i podręcznik 2022-2023_pl

9 Systemy prowadnic Katalog 2022/2023 • KA-150 Strony ze wskazówkami Systemy prowadnic 414 Adres URL www.blum.com/i359 MOVENTO – system prowadnic dla najbardziej w ymagających Naszą prowadnicę MOVENTO w yróżnia stabilność i możliwość dużego obciążenia – tera z nawet do 70 kg. Dlatego ten system doskonale sprawdzi się w kuchni, k tórej w yposażenie jest za zw yczaj ciężk ie. TANDEM – uniwersalny system prowadnic System kr y t ych prowadnic TANDEM jest uniwersalnym rozwiązaniem do realizacji pomysłów z drewna. Bardzo szerok i program zapewnia w yjątkowo dużą swobodę w projek towaniu. Do w yboru są różne d ługości, rodzaje i k lasy obciążenia prowadnic, a tak że opcjonalne technologie ruchu dla delikatnego i cichego ot wierania ora z zamykania. TANDEM w częściow ym w ysuwie ze zintegrowanym TIP- ON Prowadnica TANDEM w częściow ym w ysuwie jest dostępna ze zintegrowanym TIP- ON. Tak ie rozwiązanie pozwoli Państ wu zapewnić większą w ygodę swoim k lientom, równocześnie oszczędzi czas montażu. Dzięk i integracji TIP- ON z prowadnicą k lienci zyskują wspomaganie ot wierania – bez dodatkowego nak ładu pracy. Do prowadnic w ystarczy zamontować jedynie reling synchronizacji.

RkJQdWJsaXNoZXIy