Catalog Blum şi manual de lucru 2022-2023_ro

10 Catalog 2022/2023 • KA-150 Market ing Comandă Concept | Proiectare | Ofer tă Construcţ ie E-SERVICES şi ajutoare pentru prelucrare Ser viciile eficiente sunt acolo când este nevoie de ele. Ca par tener de încredere, vă ofer im ser vicii personalizate şi ajutoare practice pentru prelucrarea produselor noastre, pe întreg parcursul procesului de producţ ie. Vă ajutăm să transformaţi ideile dumneavoastră în mobilierul dor it. Vă punem la dispoziţie imaginile, videoclipur ile, broşur ile noastre şi multe altele în diverse limbi şi formate – online în mediateca de marketing. Planificaţ i, configuraţ i şi salvaţi online cu uşur inţă proiectele dumneavoastră. Pentru ofer ta către client puteţ i crea foar te simplu liste actualizate de ar ticole. Configuratorul nostru de corpur i şi produse vă ajută la construcţ ia corpur ilor şi a feroner iei potr ivite. Obţineţi date CAD pe care le puteţi folosi în programul dumneavoastră de design. Inter feţele realizea ză transferul tuturor listelor de ar ticole din configuratoarele noastre în maga zinele online ale distr ibuitor ilor selectaţ i.

RkJQdWJsaXNoZXIy