Catalog Blum şi manual de lucru 2022-2023_ro

11 E-SERVICES şi ajutoare pentru prelucrare Catalog 2022/2023 • KA-150 Livrare | Montare Ser vicii post-vânzare Indicaţii pagină E-SERVICES 592 Short-URL www.blum.com/i361 Producţ ie Transferaţ i digital rezultatele proiectăr ii din configuratoare pe MINIPRESS cu EASYSTICK. Produceţ i rapid şi precis, folosind ajutoare pentru prelucrare, precum şabloane. Toate răspunsur ile refer itoare la montajul şi reglajul feroner iei, inclusiv videoclipur i, găsiţ i în aplicaţ ia EASY ASSEMBLY. Suntem la dispoziţ ia dumneavoastră chiar şi după achiziţ ie. Persoana dumneavoastră de contact de la Blum vă oferă asistenţă pentru toate întrebăr ile legate de produsele şi ser viciile noastre.

RkJQdWJsaXNoZXIy