Blum Catalogue 2022-2023 SK_V4

1 Čo pre vás robíme Katalóg 2022/2023 • KA-150 Aký je váš ďalší projekt? Nech už máte akékoľ vek plány: Blum je toho súčasťou. Či už ide o kúpeľňu, obý vačku alebo spálňu – máme v ýrobky, s k tor ými zrealizujete svoje projek t y na v ysokej úrovni. Aby to tak bolo aj naďalej, vždy premýšľame niekoľ ko krokov dopredu nad t ým, k toré aplikácie budete v budúcnosti potrebovať a aká podpora vám uľahčí prácu. V našom katalógu a pracovnej príručke nájdete všetky v ýrobky a informácie o našich službách zaručujúcich úspech vášho projek tu.

RkJQdWJsaXNoZXIy