Blum Catalogue 2022-2023 SK_V4

2 Katalóg 2022/2023 • KA-150 Nápady z firmy Blum zvyšujúce kvalitu bývania Či už ide o dom alebo by t, veľ k ý alebo malý pr iestor – máme inšpiratívne r iešenia pre skr ink y do rôznych oby tných pr iestorov. Posk y tneme vám aj prak tické informácie na témy ergonómie, úložného pr iestoru, k valit y pohybu a dizajnu. Na stránke blum-inspirations.com nájdete všetko potrebné na realizáciu t ýchto nápadov na náby tok – naprí k lad vhodné služby. Radi vám o tom povieme viac. Obráť te sa na nás pr iamo! SPACE STEP Riešenie sok la umožňuje ergonomick ý prístup k v yšším úrovniam v každom oby tnom pr iestore. REVEGO Vďaka systému Pocket sa funkčné zóny oby tných pr iestorov jedným pohybom ruk y odhalia alebo zmiznú.

RkJQdWJsaXNoZXIy