Katalóg a pracovná príručka Blum 2022-2023_sk

11 E-SERVICES a pomôcky na spracovanie Katalóg 2022/2023 • KA-150 Výrobné postupy Dodávka | Montáž Popredajné služby Upozornenie na strany E-SERVICES 592 Short-URL www.blum.com/i361 V aplikácii EASY ASSEMBLY nájdete všetk y odpovede na otá zk y súvisiace s montážou a nastavovaním kovaní, vrátane videí. Aj po zakúpení sme osobne po vašom boku. Vaša kontak tná osoba vo firme Blum sa vám bude venovať pr i všetk ých otá zkach na naše v ýrobk y a služby. Výsledk y projek tovania preneste digitálne z konfigurátorov do systému vŕ tačk y MINIPRESS s EASYSTICK- om. Výroba je r ýchla a presná vďaka použitiu pomôcok na spracovanie, ako sú šablóny a montážne prípravk y.

RkJQdWJsaXNoZXIy