Katalóg a pracovná príručka Blum 2022-2023_sk

10 Katalóg 2022/2023 • KA-150 Market ing Návrh | Projek tovanie | Ponuka Konštrukcia Objednávanie E-SERVICES a pomôcky na spracovanie Dobré služby tam, kde sú potrebné. Ako spoľahliv ý par tner vám ponúkame služby šité presne na mieru pre naše v ýrobk y a prak tické pomôck y na spracovanie vo vašich postupoch. Budeme vás podporovať od vášho nápadu až po hotov ý náby tok. V našej marketingovej mediálnej knižnici vám sprístupníme v rôznych ja zykoch a formátoch naše obrá zk y, videá, brožúr y a veľa iného – všetko cez internet. Svoje projek t y si nakonfigurujete a uložíte cez internet bez väčšej námahy. Ľahko si v y t voríte ak tuálne kusovní k y v ýrobkov do ponuk y pre záka zní ka. Všetk y kusovní k y v ýrobkov prenášajte z našich konfigurátorov do internetovej predajne v ybraného predajcu. Pr i navrhovaní korpusov a v ýbere vhodných kovaní vám pomôže náš Konfigurátor korpusov a v ýrobkov. Získate aj údaje CAD, k toré môžete ďalej použiť vo svojom konštrukčnom sof t vér i.

RkJQdWJsaXNoZXIy