Katalóg a pracovná príručka Blum 2022-2023_sk

9 Systémy vedení Katalóg 2022/2023 • KA-150 Upozornenie na strany Systémy vedení 414 Short-URL www.blum.com/i359 TANDEM – náš všestranný systém vedenia Skr y t ý systém vedenia TANDEM je všestranné r iešenie pre vaše nápady z dreva. Vďaka veľmi širokému programu ste pr i návrhu mimor iadne flexibilný. Vyber te si zo širokej ponuk y nominálnych dĺ žok, rôznych t ypov v ýsuvov a tr ied nosnosti, ako aj voliteľných technológií pohybu pre jemné a tiché ot váranie a zat váranie. Čiastočný v ýsuv TANDEM integrovaný s TIP- ON Čiastočný v ýsuv TANDEM sa dodáva integrovaný s TIP- ON. Záka zní kom tak to ponúknete viac pohodlia, hoci sami t ým budete mať menej práce. Vďaka integrácii do vodiacej lišt y môžete záka zní kom ponúknuť podporu ot vorenia – bez zv ýšenia prácnosti spracovania. Na montáž vám v ystačí iba jednodielny synchronizačný hr iadeľ. MOVENTO – rafinovaný systém vedenia Naše vedenie MOVENTO presvedčí svojou stabilitou a v ysokou nosnosťou – po novom až do 70 kg. Systém vedení je preto veľmi vhodný do kuchyne na uloženie ťažk ých objemných vecí, ako sú hrnce alebo panvice.

RkJQdWJsaXNoZXIy