Blums Katalog och arbetshandbok 2022-2023_sv

595 E-SERVICES och monteringshjälpmedel 〉 E-SERVICES 〉 Användningsområden Katalog 2022/2023 • KA-150 Produktdatabanken Arbetsmoment I vilka arbetsmoment finns det stöd att få? Marknadsföring Skissförslag | Planering | Offert Konstruktion Beställning Tillverkning Leverans| Montering After-sales services Skissförslag | Planering | Of fer t Produktdatabanken ger dig en överblick över vilka ar tiklar som finns tillgängliga på din marknad. Tekniska egenskaper för varje ar tikel presenteras tydligt. Det underlät tar när du skissar och planerar dina möbler. Konstruktion Utöver de tekniska produkt funktionerna levererar produktdatabanken även planeringsgrafik och 3D-CAD-data för varje enskild ar tikel. Funktioner Produktinformation Detaljerade produktegenskaper Sidhänvisning Översikt 593 Produktdatabanken Short-URL www.blum.com/s001 E-SERVICES och monteringshjälpmedel Enkel produktsökning via produktkategorier eller via fri sökning. Så får du snabbt all grundläggande information om alla ar tiklar. Här finns information om ar tikel- och identnummer, vikter, EAN-koder, detaljer om förpackning och ar tikelns material. Förutom alla tekniska produktegenskaper för varje ar tikel finns olika bilder, grafik, ritningar och 3D-CAD-data tillgängliga för nedladdning. Teknisk information om Blum-produkterna Teknisk information om Blum-produkterna. I Produktdatabanken finns allt som är vär t att veta om Blums produkter, ända ner på detaljnivå. Ladda ned produktbeskrivningar, tekniska detaljer, produktritningar, CAD-data och massor av annan detaljerad information för vidarebearbetning. ▬ Översikt över alla tillgängliga Blum-ar tiklar på din marknad ▬ Ingående produktbeskrivningar inkl. tekniska detaljer ▬ Korrekta uppgif ter direkt från beslagstillverkaren ▬ Direktnedladdning av olika produktdata: bilder, grafik, ritningar och 3D-CAD-data för planering och konstruktion med Blum-beslag

RkJQdWJsaXNoZXIy