Blums Katalog och arbetshandbok 2022-2023_sv

596 E-SERVICES och monteringshjälpmedel 〉 E-SERVICES 〉 Användningsområden Katalog 2022/2023 • KA-150 Produktkonfiguratorn Arbetsmoment I vilka arbetsmoment finns det stöd att få? Skissförslag | Planering | Offert Konstruktion Beställning Tillverkning Leverans| Montering After-sales services Skissförslag | Planering | Of fer t Räkna fram de rät ta beslagen för dit t möbelprojekt: det enkla och snabba sät tet at t få fram komplet ta och kollisionstestade beslagslistor förenklar din of fer thantering avsevär t. Konstruktion Levererar exakt dimensionering av Blums produktlösningar med alla relevanta måt t. Nedladdningen ger CAD-data i 2D och 3D som sammanställda geometriska objekt – exakt anpassade till dit t möbelprojekt (måt t, viktberäkningar, materialtyp, belastning...). Många expor tmöjligheter för vidarebearbetning i dit t konstruktionsprogram. Beställning Ar tikellistorna kan smidigt sparas och organiseras ef ter kundprojekt i ”Mina projekt ”. Komplet ta, kollisionstestade ar tikellistor förs snabbt och bekvämt över till din åter försäljare. Tillverkning Det omfat tande planeringsresultatet med tillkapningslistor, tillverkningsritningar och CAD/CAM-data² underlät tar din möbeltillverkning. Oavset t om du har en manuell eller maskinell tillverkning. Exempel Mitt bibliotek Återkommande planeringar kan sparas som mallar med dina egna standardinställningar. Mina projekt | Mina beställningslistor Spara dina planeringar och organisera dem per projekt – då hit tar du alltid enkelt tillbaka till dina planeringsresultat. Återförsäljarens gränssnitt Enkel över föring av komplet ta, kollisionstestade ar tikellistor till din åter försäljare. ¹ BXF-filerna (Blum eXchange-format) innehåller inte bara information om beslagen, utan också tillverkningsinformation för trädetaljer såsom tillkapningsmåt t och borrpositioner. ² De CAM-data som finns tillgängliga motsvarar varje enstaka produkt. Ut för där för korrekt positionering manuellt på trädetaljerna. Marknadsföring E-SERVICES och monteringshjälpmedel Välj beslag – Enkelt. Snabbt. Exakt. Produktkonfiguratorn ger dig snabbt och enkelt den rätta beslagslösningen för ditt möbelprojekt. Kompletta ar tikellistor för hela projektet kan föras över direkt till din åter försäljares webbshop. Det omfattande planeringsresultatet erbjuder tillverkningsritningar för utskrif t eller CAD-data för vidarebearbetning i ditt konstruktionsprogram. För över föring till EASYSTICK och CNC-maskiner finns BXF-¹ och CAM-data² tillgängliga. ▬ Kompletta ar tikellistor för korrekta beställningar ▬ Omfattande planeringsresultat med information för konstruktion, montering, justering och tillverkning ▬ Alla funktioner är tillgängliga för sur fplattor och smar tphones ▬ Intuitiva, guidade produktval till felfria ar tikellistor med användbar information om nya produkter

RkJQdWJsaXNoZXIy