Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik

8 6 Blum Inspirations Hiện nay, tính bền vững là một trong những vấn đề nổi bật hàng đầu. Mọi người có xu hướng chỉ nghĩ về các khía cạnh sinh thái như sử dụng tài nguyên cẩn trọng, giảm lượng khí thải, quản lý chất thải hoặc phương thức di chuyển. Nhưng để đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai, tính bền vững về kinh tế và xã hội cũng rất quan trọng. Bền vững trong tâm hồn Ba trụ cột của tính bền vững – môi trường, xã hội, k inh tế – tạo thành tiền đề cho hướng tiếp cận tổng thể, hướng tới tương lai và các giải pháp lâu dài. Điều này cũng xuất hiện trong các mục tiêu được xây dựng trong Kế hoạch Hành động Toàn cầu của Liên hợp quốc – Mục tiêu Phát tr iển Bền vững của Liên hợp quốc. Bên cạnh các biện pháp như bảo vệ khí hậu, bạn sẽ tìm thấy các khía cạnh như giáo dục chất lượng cao hoặc tiêu dùng bền vững. Nguyên tắc và chiến lược chỉ đạo Blum đang nỗ lực thường xuyên để thực hiện chương trình nghị sự này. Pascal Fit z của nhóm phát tr iển bền vững Blum cho biết: “Chúng tôi tin chắc rằng hiệu quả k inh tế và môi trường phải song hành với nhau nếu chúng ta muốn đạt được mục tiêu quản lý bền vững. Chúng tôi rất coi

RkJQdWJsaXNoZXIy